logo

Octopus en SVB, samen in een stroom versnelling

Het resultaat

Facts

4.000 Medewerkers

Locaties door heel Nederland

Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO)

5,6 miljoen Nederlanders hebben te maken met SVB in Nederland en Buitenland

Samenwerkingen met UWV en gemeenten

logo_svb

SVB (Sociale Verzekeringsbank) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de kinderbijslag, de AIO en enkele andere regelingen. Daarnaast verzorgt de SVB een deel van de werkzaamheden van het persoonsgebonden budget (pgb), zoals het beheren van de budgetten voor budgethouders en het betalen van de zorgverleners.

De vraag

SVB was een aantal jaren geleden naar een oplossing om diverse processen in de cloud mogelijk te maken, waaronder Bezwaar- en Beroepszaken in combinatie met workflow management. Octopus leek daarvoor in de basis een goede oplossing maar er was aanvullend ook een grote behoefte aan  maatwerk die erg goed aansloot bij de doorontwikkeling van Octopus.

Hiernaast was het voor SVB belangrijk om een oplossing te vinden om mobiel en op afstand te kunnen beschikken over documenten en dossiers, bijvoorbeeld tijdens zittingen of huisbezoeken bij mensen thuis. Op die manier zou het mogelijk gemaakt moeten kunnen worden om dossiers te verrijken met beeld- en geluidsfragmenten.

De oplossing

Vanuit een overtuigd partnership zijn we met SVB door de jaren heen gekomen tot de juiste invulling van de behoefte en wensen. Octopus vervult inmiddels veel taken en begeleidt medewerkers door diverse complexe processen waarin termijnen bepaald zijn en opgevolgd moeten worden.

Medewerkers in een relevante buitendienstfunctie nemen nu geen stapels papier meer mee maar hebben alle informatie op een tablet met daarop niet meer en niet minder informatie dan nodig is. De app van Octopus, die we ‘Octopus Go’ hebben genoemd heeft inmiddels al veel meer dan 100.000 taken en zaken laten passeren in een jaar tijd.

SVB en Octopus gaan samen de toekomst in.

Het resultaat

Deze samenwerking met SVB is erg intens geweest waarin we altijd oplossingsgericht te werk zijn gegaan. Het resultaat hiervan is dat SVB nog steeds nieuwe behoeften kenbaar maakt en we nog lang zullen samenwerken. Medewerkers ervaren een efficiencyslag die weer ten goed komt van de relaties.

Voor ons heeft het betekent dat we in een stroomversnelling zijn geraakt door de samenwerking waarvan al onze klanten nu profiteren. Want zo werken we, wat we op maat maken is voor alle gebruikers. Er is 1 Octopus en elke doorontwikkeling, waar dan ook, is voor iedereen.

Wil jij ook met ons je processen "digitaal voor elkaar" inrichten?

Octopus is samen met onze klanten ontwikkeld tot een in te richten product. We bespreken graag hoe de mogelijkheden passen bij de behoefte van je organisatie of instelling.

 

Ben je benieuwd hoe een intensieve, maar vooral leuke samenwerking er uit ziet?

Blijf maandelijkse op de hoogte van het laatste octopus nieuws