Octopus Desktop Releasenotes

Opgeloste bugs:
116205 - MSG kun je als PDF niet samen voegen (115054)
Het samen voegen van meerdere geselecteerde bestanden in een pdf werden .MSG bestanden niet meegenomen.

114522 - Vernietigen van zaken: Bij de optie "Aanpassen vernietigingsdatum per zaak" wordt na een zaak opzoeken met "Ga naar" de huidige vernietigingsdatum niet direct gevuld
Bij het opzoeken van een zaaknummer op het tabblad "Aanpassen vernietigingsdatum per zaak" op het venster "Vernietigen van zaken" met "Ga naar" moet de huidige vernietigingsdatum direct gevuld gevuld zijn als het zaaknummer is geselecteerd.

109470 - Notificatie scherm filter op type klopt niet (109215)
De dubbele waarden in het filter is opgelost. LET OP! het lijkt er wel op dat er op verschillende stappen een procedure notificatie is ingericht met dezelfde code. Als deze aan een andere groep gericht moeten worden COO/ADM dan moeten deze wel een unieke code krijgen.

115335 - E-mailen bij zienswijzer gaat "soms" fout
Met het inbouwen van een vertraging is dit opgelost.

110552 - PDF bij betrokkene gaat fout (108545)
Als je een document aan betrokkene wilt pdf-én en het daarna wilt openen geeft Octopus aan dat hij/ zij het document niet meer kan vinden. Als je een X-document aan een ander pdf't gaat het wel goed. De vraag: wilt u document laten controleren? wordt bij betrokkene ook niet gesteld.

Nieuwe functionaliteit:
111011 - Gearchiveerde zaken automatisch van plannen hoorzitting af (108611)
Er is een voor gedefinieerde procedure toegevoegd die een zaak die nog in de toekomst gepland is, van een hoorzitting af haalt.

107114 - Koppelen van een ingekomen document aan een zaakfolder (105937)
Bij "typen ingekomen documenten" kan er nu ook een ingekomen document gekoppeld worden aan een zaakfolder.

111854 - Batchverwerking verdaagbrieven (111668)
Nu kunnen batch verwerking ook afgemeld worden zonder eerst te printen.

115334 - Extra optie bij "Geslacht" X
Bij standaard waarden is een nieuwe optie bijgekomen. Bij "Man" komt normaal gesproken "de heer" en bij "Vrouw" komt "mevrouw". Hier kan je voor geslacht "anders" (=X) zelf iets invullen of leeg laten.

117962 - Generieke vertrager Outlook (ministerie)
Een instelbare "outlook vertrager" is ingebouwd. In standaard waarden kan je hier bijvoorbeeld 1 (seconde) in zetten. Dat lijkt bij het probleem van outlook op te lossen. (soms werden e-mails niet goed aangemaakt)

118244 - Termijnenwet
Je kan nu in Octopus de "Termijnenwet" inschakelen bij standaard waarden.

117556 - Batchscherm om bij afgehandelde zaken de Word documenten omzetten naar PDF (archiveren)
Bij afgehandelde zaken worden alle Word documenten omgezet/gearchiveerd naar PDF. Het Word document blijft beschikbaar, zodat het bestand ook weer omgezet kan worden naar het Word document.

Opgeloste bugs:
​N.V.T.
Het venster 'Intrekken' is aangepast voor het proces 'Woo-verzoek'. Als er onderliggende (deel)besluiten zijn, dan kunnen die hier ook stuk voor stuk ingetrokken worden.

Nieuwe functionaliteit:
105307 - Gemeente Land van Cuijk (103852)
Het is nu mogelijk om op het venster 'Verdagingsbrieven (artikel 7:10 lid 3)' ook verdagingsbrieven voor het proces 'Klachten' te maken.

Opgeloste bugs:
86990 - Gemeente Rotterdam (78501)
Het venster 'Zaken zoeken' gaf niet alle resultaten weer als er teveel treffers waren.

89335 - Gemeente Veldhoven (76585)
Bij gebruik van de nieuwste Mertech driver (versie 17) werden datums in o.a. het venster 'Werkvoorraad' en 'Zoeken van zaken' onjuist weergegeven.

90257 - Gemeente Den Haag BEC (90165)
Bij gebruik van het DMS 'Plato' werden bijlages van het type 'PDF' niet juist toegevoegd aan e-mails aan de betrokkenen. Hierdoor verscheen een foutmelding dat het bestand corrupt was.

92946
Het venster 'DMS-migratie' maakte ten onterechte het databaseveld 'Zaak.DMSdossierNr' leeg.

93992 - Gemeente Sittard-Geleen (93009)
Bij het basisvenster 'Personen' werd bij buitenlandse postcodes het maximaal aantal cijfers afgekapt op 4.

97355 - Ministerie SZW (96919)
Aanpassingen van boetebedragen werden niet in het totaal bedrag van de feitcodes verwerkt, waardoor er geen goede terugkoppeling naar ISBB plaatsvond.

97733 - Gemeente Lelystad (93955)
Bij het venster 'Ophalen zaken uit DMS' verscheen de foutmelding 'Getal te groot voor veldcapaciteit' tijdens het verwerken van een zaak.

Nieuwe functionaliteit:
84519 - Gemeente Den Haag BEC (76952)
Aan het venster 'Standaardwaarden' is een nieuwe notificatie 'X03 : Er is een portaal document aangeleverd' toegevoegd. Daarnaast is er een checkbox 'Notificatie X03 automatisch afmelden als X01 wordt afgemeld' toegevoegd. Hiermee kan ingesteld worden dat nieuwe portaal notificaties (i.c.m. X01) naar een gebruikersgroep worden gestuurd en ook naar de verantwoordelijk jurist.

84841 - Gemeente Den Haag BEC (54886)
Op het venster 'Standaardwaarden', tabblad 'Algemeen' is een optie 'De 'commentaarknop' een nieuwe tekst boven de bestaande tekst laten invoegen (i.p.v eronder)'. Hiermee wordt de tekst van de 'Commentaarknop', welke o.a. bij het gele memoveld staat, bovenaan geplaatst i.p.v. onderaan.

86076
Op het venster 'Standaardwaarden', tabblad 'Algemeen' is een checkbox 'Gebruik geen geslachtsaanduiding bij het t.a.v. veld' toegevoegd. Hiermee wordt bij nieuw opgevoerde personen geen geslacht meer toegevoegd aan de t.a.v.

92059 - Servicepunt71 (91773)
De 'Meeneem' knop op het documententabblad van het 'Primair besluit' genereert nu unieke documentnamen waardoor documenten met dezelfde naam niet overschreven worden tijdens het exporteren.

92136 - Gemeente Den Haag BEC (84939)
Op het venster 'Primair besluit', tabblad 'Algemeen' is een checkbox 'Stukken en/of verweer reeds opgevraagd' toegevoegd. Hiermee kunnen gebruikers zelf aangeven of de stukken en/of het verweer reeds opgevraagd zijn bij de afdeling. Dit kan handig zijn bij clusterzaken. Door middel van een implementatie wijziging kan dit ook inzichtelijk gemaakt worden op procedurestappen.

92165 - Gemeente Rotterdam (90206)
Het is nu mogelijk om op het venster 'Verdagingsbrieven (artikel 7:10 lid 3)' ook verdagingsbrieven aan de aanvrager en betrokkene(n) aan te maken. Indien het een clusterzaak betreft, dan worden de brieven aan de aanvrager en betrokkene(n) alleen bij de eerste zaak van het cluster aangemaakt omdat er anders teveel brieven aangemaakt zouden worden.
Neem contact met ons op indien u hier meer informatie over wenst of dit geïmplementeerd wilt hebben.

92711
Bij het veld 'Omschrijving' van de vensters 'Documenttypen' en Typen ingekomen documenten' kunnen nu tot 100 karakters opgeslagen worden. Dit waren 40 karakters.

98584 - Gemeente Eindhoven (92952)
De Excel lijst die op het venster 'Vernietigen van zaken' aangemaakt kan worden is uitgebreid met een kolom 'Primair besluit nummer'.

71820 - Gemeente Den Haag BEC
In het 'Detailvenster', tabblad 'Documenten' kunnen nu meerdere bestanden geselecteerd worden, waarna ze via de 'PDF' knop tot 1 groot PDF bestand samengevoegd kunnen worden.

Opgeloste bugs:
70776 - Ministerie SZW (69200)
Gegevens die op een procedurestap zijn ingevuld kwamen niet in de PDF te staan (bij gebruik van uitgestelde variabelen) als de PDF-knop op dezelfde procedurestap staat.

72220
Als een e-mail met een Euroteken in het onderwerp vanuit Outlook naar het tabblad 'Documenten' (op het 'Detailvenster') werd gesleept, dan verscheen er een foutmelding.

72747 - Gemeente Rotterdam (70342)
Bij promptvariabele in een e-mail werden de keuzemogelijkheden niet meer getoond.

73481 - Gemeente Den Haag BEC (73314)
De PDF converter crashte als er een document met diakritische tekens in de bestandsnaam werd geconverteerd.
Dit probleem trad op i.c.m. het Octopus Portaal.

73524
Bij het berekenen van een datum op een procedurestap waarbij de berekening uitging van de eerstvolgende januari + X aantal jaren, dan kon er een foutmelding 'Verkeerd symbool in expressie. NEXT1JAN' verschijnen."

77741
Op het venster 'Vernietigen van zaken' werd bij het tabblad 'Automatisch aanpassen' geen gerelateerde zaken gevonden.

78591 - Gemeente Rotterdam (78155)
In het venster 'Documenttypen' werkte de optie 'Alleen beschikbaar voor de volgende zaaksoorten' niet.
Hierdoor was het mogelijk om ze als uitgaand document in het 'Detailvenster' bij het tabblad 'Documenten' te koppelen bij de niet gekoppelde zaaksoorten.

81084
Als er op het venster 'Verdagingsbrieven (artikel 7:10 lid 3)' brieven werden geprint, dan kon er een foutmelding verschijnen.
Indien er binnen uw organisatie nu nog een foutmelding verschijnt, dan dient u via 'Vensters' -> 'Systeeminstellingen' -> 'Standaardwaarden', tabblad 'Algemeen' in het veld 'Aantal seconden wachten voordat een document geprint en daarna gesloten wordt in een batchproces' een aantal seconden vertraging op te geven, b.v. 3 seconden.

83201 - Gemeente Den Haag BEC (78078)
Bij gebruik van de knop 'koffer' op het documententabblad werd een archief document (PDF) als Word document opgeslagen, terwijl het de bestandsextensie .pdf bleef houden.

83721
Bij het inslepen van een uitgaande email in het 'Detailvenster', tabblad 'Documenten' werd de huidige datum geregistreerd i.p.v. de verzenddatum van de e-mail.

Nieuwe functionaliteit:
65418 - Gemeente Sittard-Geleen (65418)
Het is nu mogelijk om een uitsteltermijn in te voeren met een begindatum in de toekomst.

72464
Op het registratievenster voor een nieuw bezwaarschrift is bij de gegevens voor het primair besluit een knop 'Nieuw' toegevoegd.
Hiermee kan er direct een nieuw primair besluit aangemaakt worden.

72739
Op het 'Detailvenster', tabblad 'Bezwaarde' zijn de velden 'Telefoon' en 'Mobiel' toegevoegd voor zowel de bezwaarde als de gemachtigde.

72767
Het venster 'Primair besluit' is schaalbaar gemaakt.

72827
In het venster 'Notificaties' werden bij het veld 'Type' niet alle notificatietypen getoond.

78048
De melding die bij het terugdraaien van een procedurestap wordt getoond is aangepast.
Er wordt nu aan de gebruiker teruggekoppeld dat bij het terugdraaien er geen documenten verwijderd worden uit het tabblad 'Documenten' (venster 'Detailvenster').

78162
In het popup venster t.b.v. het clusteren van een nieuwe zaak zijn de volgende gegevens toegevoegd: het besluitnummer, het onderwerp en de specificatie van het besluit.

78862
Op het detailvenster, tabblad 'Documenten' is de selectielijst voor documenttypen schaalbaar gemaakt.

80128 - Gemeente Lelystad (80123)
Het is nu mogelijk om het tabblad 'Uitstel' op het 'Detailvenster' te autoriseren.
Als mensen niet geautoriseerd zijn, dan kunnen ze het tabblad nog wel inzien maar ze mogen geen nieuwe uitstelregels toevoegen, aanpassen of verwijderen. Tevens is de briefknop op dat tabblad niet beschikbaar (grijs).
De venstercode voor deze autorisatie is 'ZKUIT_F' (Detailvenster - Uitstel wijzigen) en vindt u terug op het venster 'Autorisatie'.
Tijdens de installatie van deze update wordt de bovenvermelde venstercode automatisch aan alle gebruikersgroepen gekoppeld. U kunt er daarna zelf voor kiezen om de venstercode bij bepaalde gebruikersgroepen te verwijderen.

80599
Behandelteams kunnen nu ook geëxporteerd en geïmporteerd worden middels een O.I.B. (Octopus Implementatie Bestand)

80600
Activiteittypen kunnen nu ook geëxporteerd en geïmporteerd worden middels een O.I.B. (Octopus Implementatie Bestand)

80754
Bij het wijzigen van een documenttype op het detailvenster, tabblad 'Documenten' wordt nu de vraag gesteld of het dossiertype ook gewijzigd moet worden.
Dit werkt alleen als er bij de standaard documenttypen ('Vensters' -> 'Standaard documenten' -> 'Documenttypen') een standaard dossier is gekoppeld.

81568 - Gemeente Rotterdam (70438)
Er is extra logging toegevoegd in de debug modus bij het inslepen van een e-mail op de algemene sleepknop.

82159
Op het venster 'Notificaties' is een kolom 'Zitting' toegevoegd.
Daarnaast is het nu mogelijk om de kolommen zelf in te stellen door in dit venster op ALT + i te drukken.

82280
Het is nu mogelijk om het detailvenster van afgesloten zaken als alleen-lezen te tonen.
Hiervoor dient in het venster 'Standaardwaarden', tabblad 'Algemeen' de optie 'Detailvenster bij afgesloten zaken' aangevinkt te worden.

Opgeloste bugs:
77900
Vernietigen van zaken: personen die aan een vernietigde zaak gekoppeld waren en die niet meer gekoppeld waren aan een zaak, werden niet automatisch verwijderd. Er is nu een extra tabblad toegevoegd 'Persoonsgegevens vernietigen' waarmee personen gezocht kunnen worden zonder gerelateerde zaken. Daarna kan per persoon bepaald worden of de persoon vernietigd moet worden in Octopus.

N.V.T.
Het automatisch aanpassen van de vernietigingsdatums van zaken met openstaande gerelateerd zaken met 1 jaar, werkte niet goed.

77901
In het venster 'Bijwerken vernietigingsdatums' werkte het filter 'Voor een reeks zaken' niet goed.

Opgeloste bugs:
73481 - Gemeente Den Haag BEC (73314)
De PDF converter crashte als er een document met diakritische tekens in de bestandsnaam werd geconverteerd. Dit probleem trad op i.c.m. het Octopus Portaal.

73525
Bij het berekenen van een datum op een procedurestap waarbij de berekening uitging van de eerstvolgende januari + X aantal jaren, dan kon er een foutmelding 'Verkeerd symbool in expressie. NEXT1JAN' verschijnen.

Nieuwe functionaliteit:
73101 - Gemeente Den Haag BEC
In het Octopus Portaal wordt nu naast de fysieke bestandsnaam ook het het documenttype van het bestand getoond.
Let op! Om dit goed te laten functioneren zal er ook een nieuwe versie van het Octopus Portaal geïnstalleerd moeten worden.

Nieuwe functionaliteit:
65418 - Gemeente Sittard-Geleen (56859)
Het is nu mogelijk om een uitsteltermijn in te voeren met een begindatum in de toekomst.

Opgeloste bugs:
54362 - Gemeente Sittard-Geleen (47129)
De filter optie bij de selectielijst voor personen en de selectielijst voor het primair besluit was heel erg traag. Doordat het zo traag was kon het er zelfs op lijken dat Octopus was vastgelopen.

69673
Het euro-teken ingevoerd in het venster "Primair besluit" werd niet ingevoegd in documenten.

69676
Het P-dossier en de inventarislijst werden niet goed gegenereerd. Bij de eerste keer aanmaken werden de documenten goed aangemaakt, maar bij de volgende keren aanmaken bleef de inhoud van het document leeg.

Nieuwe functionaliteit:
64513 - Gemeente Den Haag BEC (64515)
Op het venster 'Type ingekomen documenten' is een checkbox 'Actief' toegevoegd.

64515 - Gemeente Den Haag BEC (64513)
Op het venster 'Type ingekomen documenten' en 'dossiertypen' kunnen er nu zaaksoorten gekoppeld worden. Hierdoor is er per zaaksoort te bepalen of men een bepaald type ingekomen document bij een zaaksoort kan zien.

63782
De verwijzingen naar het Octopus help-bestand (.chm) zijn verwijderd ('Help' -> 'Start helpfile' en 'Contextgevoelige help').
Uitleg over diverse functionaliteiten vindt u terug op het klantportaal via 'Algemene Octopus downloads' -> 'Documentatie'.

63774 - Gemeente Sittard-Geleen (62782)
Het is nu mogelijk om in het venster 'Verdagingsbrieven (artikel 7:10 lid 3)' (Vensters -> Batchgewijze bewerkingen -> Verdagingsbrieven (artikel 7:10 lid 3)) op de kolommen te sorteren.

68044 - Gemeente Rotterdam (68043)
Bij de Algemene sleepknop is - op het venster wat verschijnt zodra er een document op de sleepknop wordt gesleept - een inzienknop toegevoegd.
Hiermee kunnen de gesleepte bestanden ingezien worden. Dit kan handig zijn om in geval van een groot aantal documenten nog even te controleren welk document het is.

69183 - Gemeente ​​​​​​​Rotterdam (68042)
Als er bij een afgesloten zaak een document wordt toegevoegd waarbij de gekoppelde medewerker niet meer actief is, dan wordt er geen notificatie meer aangemaakt.
In plaats daarvan verschijnt een melding dat men zelf de vervanger in kennis moet stellen van het toegevoegde document

Opgeloste bugs:
75353 - Gemeente Den Haag BEC (73314)
De PDF converter crashte als er een document met diakritische tekens in de bestandsnaam werd geconverteerd. Dit probleem trad op i.c.m. het Octopus Portaal.

75360
Bij het berekenen van een datum op een procedurestap waarbij de berekening uitging van de eerstvolgende januari + X aantal jaren, dan kon er een foutmelding 'Verkeerd symbool in expressie. NEXT1JAN' verschijnen.

Nieuwe functionaliteit:
73101 - Den Haag BEC
In het Octopus Portaal wordt nu naast de fysieke bestandsnaam ook het het documenttype van het bestand getoond.
Let op! Om dit goed te laten functioneren zal er ook een nieuwe versie van het Octopus Portaal geïnstalleerd moeten worden.

Opgeloste bugs:
69673
Het euro-teken ingevoerd in het venster "Primair besluit" werd niet ingevoegd in documenten.

69676
​​​​​​​Het P-dossier en de inventarislijst werden niet goed gegenereerd. Bij de eerste keer aanmaken werden de documenten goed aangemaakt, maar bij de volgende keren aanmaken bleef de inhoud van het document leeg.

Opgeloste bugs:
54088 - Gemeente Sittard-Geleen (49360)
Bij het aanmaken van e-mails bleef de body (inhoud) leeg. Daarnaast konden er ook foutmeldingen verschijnen.

60659 - Gemeente Den Haag BEC (60654)
Bij het gebruik van de '<Lege e-mail>' (op het tabblad 'Documenten' van het 'Detailvenster') werd bij de aanvrager of gemachtigde van de aanvrager het e-mail adres niet ingevuld.

60896 - RDW (56502)
Bij het gebruik van de 'Reply-knop' (op het tabblad 'Documenten' van het 'Detailvenster') verscheen na het verzenden van de e-mail de foutmelding 'De bewerking is mislukt'.

61070 - Gemeente Amsterdam (56570)
Het kon in een hele specifieke situatie voorkomen dat Octopus voor alle gebruikers vastliep.
Technisch: Octopus kon op de tabel USRLOG in een deadlock terechtkomen.

61319 - RDW (61267)
De snelkoppelingsknop op het venster 'Zoeken van zaken' was niet beschikbaar indien er een parallelle procedurestap werd afgerond, waarbij deze parallelle procedurestap als laatste in de doorlopen stappen stond.
Hetzelfde geldt voor procedurestappen die onderbroken waren en weer worden voortgezet. B.v. bij een intrekking waarbij de indiener niet akkoord gaat met de intrekking.

61374 - Ministerie SZW (61073)
Op het venster 'Verdagingsbrieven (Artikel 7:10 lid 3)' ('Vensters' -> 'Batchgewijze bewerkingen' -> 'Verdagingsbrieven (Artikel 7:10 lid 3)') verscheen in de kolom 'Bezwaarde' bij elke zaak dezelfde naam.

61412 - Gemeente Lelystad (57382)
Als er gebruik wordt gemaakt van de beveiligde maildienst Zivver, dan kon er een foutmelding 'De methoden en eigenschappen van het item kunnen niet binnen deze gebeurtenisprocedure worden gebruikt.' verschijnen.

61617
Bij het gebruik van de '<Lege e-mail>' (op het tabblad 'Documenten' van het 'Detailvenster') werd bij de betrokkene of gemachtigde van de betrokkene het e-mail adres niet ingevuld.

63123
​​​​​​​Als er op het 'Detailvenster', tabblad 'Documenten' 1 of meer documenten werden gesleept bij een clusterzaak, dan verscheen de foutmelding 'Ongeldig bericht ontvangen. GET_PSCLUSTERDIR' nadat de vraag 'Wilt u dit ingekomen document ook bij de andere zaken in dit cluster registreren?' met 'Ja' was beantwoord.

Nieuwe functionaliteit:
54921
Op het venster 'Ophalen zaken uit DMS' ('Vensters' -> 'Ophalen zaken uit DMS') zijn twee kolommen 'Extra info door' en 'Datum' toegevoegd.
Hiermee kunnen mensen aangeven dat ze aanvullende informatie bij b.v. de afdeling hebben opgevraagd voordat ze daadwerkelijk de zaak in Octopus registreren.

58767
Via een implementatiewijziging is het mogelijk om met één druk op een knop alle uitgaande documenten op een procedurestap te converteren naar PDF.
Neem contact met ons op indien u hier meer informatie over wenst of dit geïmplementeerd wilt hebben.

61265
​​​​​​​Het venster 'Ophalen zaken uit DMS' is schaalbaar gemaakt. Tevens is de opbouw van de lijst sneller gemaakt.

62939
Aan de speciale documentvariabele '$ZAAKDOCUMENTINFO' is de mogelijkheid toegevoegd om te kunnen filteren op het 'Dossiertype' en kan het 'Dossiertype' ingevoegd worden in brieven.
Met deze documentvariabele kan een lijst met bepaalde documenten uit het digitale dossier van een zaak in een document worden opgesomd.
Dit is bijvoorbeeld handig bij het maken van een automatische inventarislijst.
Neem contact met ons op indien u hier meer informatie over wenst of dit geïmplementeerd wilt hebben.

62947
Op het venster 'Ophalen zaken uit DMS' is een knop 'Info' toegevoegd. Hiermee kan de informatie ingezien worden die de burger heeft ingevuld tijdens het online indienen van zijn bezwaarschrift.
(Dit is een specifieke aanpassing voor de gemeente Den Haag t.b.v. hun online bezwaarschriften portaal)

62952
Op het venster 'Meerdere documenten toevoegen' (dit venster verschijnt als er meerdere bestanden op een sleepknop worden gesleept) is een inzienknop toegevoegd.
Hiermee kunnen de gesleepte bestanden ingezien worden. Dit kan handig zijn om in geval van een groot aantal documenten nog even te controleren welk document het is en welk documenttype eraan gekoppeld dient te worden.

62973
Het is nu mogelijk om tijdens de briefgeneratie het halveren van Octopus en MS Word uit te schakelen.
Ga hiervoor naar 'Bestand' -> 'Persoonlijke instellingen', tabblad 'MSWord' en vink de checkbox 'Start Word zonder Octopus en Word te halveren' aan.

Opgeloste bugs:
54088 - Gemeente Sittard-Geleen (49360)
Bij het aanmaken van e-mails bleef de body (inhoud) leeg. Daarnaast konden er ook foutmeldingen verschijnen.

60659 - Gemeente Den Haag BEC (60654)
​​​​​​​Bij het gebruik van de '<Lege e-mail>' (op het tabblad 'Documenten' van het 'Detailvenster') werd bij de aanvrager of gemachtigde van de aanvrager het e-mail adres niet ingevuld.

60896 - RDW (56502)
Bij het gebruik van de 'Reply-knop' (op het tabblad 'Documenten' van het 'Detailvenster') verscheen na het verzenden van de e-mail de foutmelding 'De bewerking is mislukt'.

61070 - Gemeente Amsterdam (56570)
Het kon in een hele specifieke situatie voorkomen dat Octopus voor alle gebruikers vastliep.
Technisch: Octopus kon op de tabel USRLOG in een deadlock terechtkomen.

61374 - Ministerie SZW (61073)
Op het venster 'Verdagingsbrieven (Artikel 7:10 lid 3)' ('Vensters' -> 'Batchgewijze bewerkingen' -> 'Verdagingsbrieven (Artikel 7:10 lid 3)') verscheen in de kolom 'Bezwaarde' bij elke zaak dezelfde naam.

61412 - Gemeente Lelystad (57382)
Als er gebruik wordt gemaakt van de beveiligde maildienst Zivver, dan kon er een foutmelding 'De methoden en eigenschappen van het item kunnen niet binnen deze gebeurtenisprocedure worden gebruikt.' verschijnen.
Versie 2020.2.1.4 (release 2020-Q2)

Opgeloste bugs:
41693
Bij het exporteren en importeren van een document droptarget en een documentkoppelknop m.b.v. een O.I.B. werd de ingevulde waarde bij het 'Ingekomen documenttype' niet meegenomen. Deze waarde wordt nu wel meegenomen.

56056
Kopiëren van gegevens binnen structuurvariabele werkte niet meer. Dit is opgelost. Als een te kopiëren 'tak' uit een structuurvariabele wordt geselecteerd en de Ctrl-knop wordt ingedrukt tijdens het slepen van de 'tak', wordt de 'tak' gekopieerd i.p.v. verplaatst.

58032 - Ministerie SZW (57356)
Documenten toegevoegd op Primair Besluit werden niet meegenomen in het documententabblad bij de zaakdetails met de functie 'Meenemen documenten'.

59307
De "Refreshknop" in het notificatiescherm was soms niet beschikbaar. De knop is nu altijd beschikbaar ongeacht de selectie.

59406 - Ministerie SZW (57356)
Documenten toegevoegd aan een zaak via het tabblad 'Documenten' van het Primair Besluit werden niet goed opgeslagen, waardoor de link wel werd getoond maar het document fysiek niet aanwezig was op de juiste plaats. Hierdoor werden documenten vanuit een email-bijlage ook niet goed meegenomen bij eventueel doorzenden.

58548 - Gemeente Leeuwarden (45847)
Het euro teken werd onjuist opgeslagen bij gebruik van de 'Commentaar' knop. Na het drukken op de 'Commentaar-knop' werd het euro teken geconverteerd naar _.

Nieuwe functionaliteit:
46361
I.v.m. de AVG is het niet meer mogelijk om persoonsgegevens te exporteren en importeren m.b.v. een O.I.B. (Octopus Implementatiebestand).

46362
De workflowveld betekenissen (Vensters – Workflowinstellingen – Workflowveld betekenissen) konden niet worden geëxporteerd en geïmporteerd. Dit kan nu wel. Selecteer dan tijdens het aanmaken van een exportbestand de optie "registratie defaults" en kies daar de juiste code van het betreffende zaaktype (ontkoppel eventueel alle items die niet nodig zijn). Op deze manier worden de workflowveld betekenissen meegenomen in het exportbestand, ze zijn echter niet zichtbaar in het venster implementatiebeheer bij het samenstellen van het selectiebestand.

53597
De gegevens uit het basisvenster “Rollen” (Vensters – Basisgegevens – Rollen) konden niet worden meegenomen in een exportbestand (Vensters – Onderhoud – Implementatiebeheer). Het is nu wel mogelijk om de 'Rollen' op te nemen in de O.I.B.

53737 - Gemeente Den Haag BEC
Ten behoeve van Octopus Portaal is het nu mogelijk om binnen het digitaal dossier (tabblad Documenten) op basis van multi-select meerdere documenten tegelijk te kunnen publiceren binnen het portaal.

55220 - Ministerie SZW (58739)
Er is een nieuw notificatie D02. Deze geeft een notificatie aan de "administratief medewerker" van een zaak als er nieuwe post is geregistreerd. Tevens wordt er nu in het tabblad “Notificaties” in het venster "Standaardwaarden" (Vensters – Systeeminstellingen – Standaardwaarden) in de lijst met notificaties een uitleg van de geselecteerde notificatie gegeven.
Instructie over het instellen van Notificaties is te vinden in het klantportaal onder ‘Algemene Octopus downloads’ (Documentatie\Octopus Desktop\Handleidingen\Dagelijks gebruik\Module Basis Notificaties.pdf).

58547
Op het basisvenster t.b.v. “Personen” (Vensters – Basisgegevens – Personen) zijn de invoervelden “Nationaliteit”, “Geboorteland” en “Geboorteplaats” verwijderd.

59160
Het venster “Autorisatie” (Vensters – Beveiliging – Autorisatie) is schaalbaar gemaakt.

59161
Het venster “Implementatiebeheer” (Vensters – Onderhoud – Implementatiebeheer) is schaalbaar gemaakt.

55219
I.v.m. de AVG is de “Supportmodus” bedacht. Wanneer Octopus in support modus staat, worden alle persoonsgegevens verborgen, door deze weer te gegeven als “*********”. Hierdoor wordt het gemakkelijker om een supportmedewerker van TrueLime mee te laten kijken in Octopus, zonder dat er persoonsgegevens zichtbaar zijn.
De supportmodus werkt nog niet op eigen medewerkers, nu alleen op "klanten" (bezwaarden, gemachtigden, enz.), “commissieleden” en “dienstcontactpersonen”. Dit wordt later nog uitgebreid.
Instructie over de werking van deze nieuwe functionaliteit is te vinden in het klantportaal onder ‘Algemene Octopus downloads’ (Documentatie\Octopus Desktop\Handleidingen\Dagelijks gebruik\Module Basis Supportmodus.pdf).

55546 - Gemeente Sittard-Geleen (50921)
In het digitale dossier (tabblad “Documenten” op het detailvenster) staat onderaan bij “Details” de datum dat het document is aangemaakt. In de praktijk is het zelden interessant op welk moment het document is aangemaakt, maar juist wanneer het document is afgerond/verzonden. Door een setting in Standaard waarden is vanaf deze versie instelbaar dat er in plaats van de datum geregistreerd de datum van de laatste keer openen/bewerken van het document wordt vastgelegd binnen het digitale dossier.
Om dit te activeren dient de checkbox “Documentdatum updaten met huidige datum als een document bewerkt wordt” op het tabblad “Algemeen” van het venster “Standaardwaarden” (Vensters – Systeeminstellingen – Standaardwaarden) te worden aangevinkt.

​​​​​​​59496
Als in Octopus een document wordt aangemaakt verschijnt, nadat het samenstellen van het document voltooid is, de zgn. “Document assistent” (ook wel “tekstslurf” genaamd). Het is vanaf deze versie mogelijk om dit venster te verschalen.

Opgeloste bugs:
54088 - Gemeente Sittard-Geleen (49360)
Bij het aanmaken van e-mails bleef de body (inhoud) leeg. Daarnaast konden er ook foutmeldingen verschijnen.

60659 - Gemeente Den Haag BEC (60654)
​​​​​​​Bij het gebruik van de '<Lege e-mail>' (op het tabblad 'Documenten' van het 'Detailvenster') werd bij de aanvrager of gemachtigde van de aanvrager het e-mail adres niet ingevuld.

Opgeloste bugs:
17977 - Gemeente Leeuwarden (45847)
Het euro-teken wordt nu bij invoer in memo-veld of vrij invoerveld opgeslagen in de zaak.

14679
Voor de klanten met een Oracle database wordt nu ook de characterset UTF8 ondersteund.

48852 - Gemeente Veldhoven (47817)
Bij het aanmaken van e-mails verscheen de melding 'er is geen document actief'.

50100
Venster 'Medewerkers' toont zowel docx- als doc-bestanden bij veld handtekening. Voorheen kon hier alleen een doc-bestand worden getoond en gekozen.

50233 - Gemeente Uden
Er verscheen weleens een foutmelding 'Getal te groot voor veldcapaciteit' bij het opslaan van een persoonlijk vensterformaat. Dit had te maken met de kolombreedte van een kolom in het venster. De kolombreedte is nu aangepast naar 9000 pixels. Het databaseveld is 4 posities groot en zo breed zal een kolom nooit worden.

50668 - Gemeente Amsterdam (47055)
Bij het printen van een memo vanuit zaakdetails kon een fout (Exception) optreden.

51884 - Gemeente Sittard-Geleen (50921)
In het digitale dossier op het detailvenster kan bij 'Details' de 'Datum/Tijd' aangepast worden. Als deze datum wordt aangepast en de wijziging wordt opgeslagen, wordt (na wisselen van tabblad) de datum 'Geregistreerd' niet meer mee aangepast. De registratiedatum blijft de datum van registratie.

52495 - Gemeente Den Haag dSZW
Bij het openen van documenten binnen het tabblad werkte dit niet meer op de OFS share van Digidos.

Nieuwe functionaliteit:
12781
E-mails uit het digitale dossier kunnen beantwoord worden. De e-mail wordt m.b.v. de beantwoorden-functie van Outlook geopend.

45345 - Gemeente Rotterdam (45069)
Er mogen geen e-mailtjes aangemaakt worden die vervolgens niet naar de fileserver of het DMS weggeschreven worden (tenzij de checkbox voor het opslaan niet aangevinkt is bij het object). Er is een logging toegevoegd welke in de debug-modus zichtbaar is.

48994 - Gemeente Amersfoort (47043)
Er is een nieuw event toegevoegd 'Schrijf in zaak (alle type clusters, altijd)', waarmee de inhoud van velden gekopieerd kan worden naar alle clusterzaken, ook als de zaken in het cluster niet in dezelfde procedurestap staan.

51822 - Gemeente Rotterdam (48271)
Er kan een extra kolom 'Specificatie primair besluit' aan het Werkvoorraad-venster worden toegevoegd.
Het toevoegen/verwijderen van de kolom kan met Alt-I.

51854
Er is een nieuwe knop gemaakt in het venster "document variabelen" waarmee je automatisch een nieuwe document of email definitie kan laten aanmaken.

51891 - Gemeente Den Haag BEC (42910)
In de database zijn in de tabel 'Zaak variabel' de velden 'Memo01' en 'Memo02' vergroot van 512 naar 1024 karakters. Deze velden kunnen op procedurestappen gebruikt worden om langere stukken tekst op te slaan.

52545
In het venster 'Standaardwaarden', tabblad 'Notificaties' is de opmaak van de online notificatievelden gewijzigd van een ID naar een leesbare omschrijving.

52635
De knoppen naast de lijst met documenten in het digitale dossier worden automatisch opnieuw ingedeeld, er vallen geen meer 'gaten' tussen de knoppen.

52710
Op verzoek zijn bij Personen, Externe commissieleden en Instanties de oude opmaken van de rekeningnummers weggehaald. Beschikbaar zijn nu alleen nog IBAN en BIC.

Opgeloste bugs:
44362
De controle op het versienummer van het Octopus ImplementatieBestand (O.I.B.) is aangepast. Als het versienummer van de O.I.B. niet overeen kwam met de versie van Octopus dan was het niet mogelijk om de O.I.B. in te lezen. Dit is nu gewijzigd in een vraag 'of u door wilt gaan ja/nee'..

44363
De software update van Octopus vereist nu niet meer de 'vorige versie' van Octopus, zodat meteen de nieuwste software update uitgevoerd kan worden.

44461 - Gemeente Sittard-Geleen (46355)
Op diverse basisvensters (o.a. het venster 'Personen') is het label van de adressering aangepast.
Er staat nu 'Straat/Huisnr./Toev.' in plaats van 'Adres/Huisnr.', zodat het duidelijk is waar men een huisnummer moet invullen en waar men een huisnummertoevoeging moet invullen.

Nieuwe functionaliteit:
44466
In de titelbalk van een promptvariabele wordt nu het zaaknummer getoond, zodat het duidelijker is op welke zaak de promptvraag van toepassing is.

44189
Het is nu mogelijk om een 'superuser' in te stellen bij het venster 'Loginbeheer'.
Daarmee wordt 1 licentie gereserveerd voor de ingestelde superuser, zodat deze altijd kan inloggen.
Voorbeeld: Als u vijf licenties heeft en er zijn vier medewerkers ingelogd, dan zal de vijfde persoon een melding krijgen dat het maximum aantal personen zijn ingelogd (en hij/zij dus niet kan inloggen) tenzij hij/zij de superuser is.

44465
Op het venster 'Zoeken van zaken' is een kolom 'Poststuknr' toegevoegd. Hierdoor kan er nu ook op Join nummer worden gezocht.

45280
Op het venster 'Autorisatie' is een filter 'Actieve gebruikers' toegevoegd. Als de checkbox aangevinkt is, dan worden alleen de actieve gebruikers getoond.

45282
Via een implementatiewijziging is het mogelijk om openstaande uitstelregels bij het afronden van een zaak nu automatisch af te melden.
Neem contact met ons op indien u hier meer informatie over wenst of dit geïmplementeerd wilt hebben.

45349
Via een implementatiewijziging is het mogelijk om openstaande notificaties bij het afronden van een zaak nu automatisch af te melden.
Neem contact met ons op indien u hier meer informatie over wenst of dit geïmplementeerd wilt hebben.

45753
Via een implementatiewijziging is het mogelijk om bij het afsluiten van een procedurestap nu een automatische PDF conversie van documenten op de desbetreffende procedurestap uit te laten voeren.
Op deze manier kunnen er dus per procedurestap PDF's gegenereerd worden waarin b.v. meteen een handtekening (plaatje) zit.
Neem contact met ons op indien u hier meer informatie over wenst of dit geïmplementeerd wilt hebben.

Opgeloste bugs:
17977 - Gemeente Leeuwarden (45847)
Bij bepaalde database configuraties kon het voorkomen dat het € teken niet correct werd opgeslagen. Er werd dan b.v. een '_' teken opgeslagen i.p.v. het '€' teken. Dit kwam o.a. voor in het venster 'Primair besluit', veld 'Specificatie'.

36038
Na het updaten van Octopus werd de ingestelde applicatie achtergrond overschreven. Hierdoor was het onduidelijk in welke omgeving (test of acceptatie) men aan het werk was.

38903 - Gemeente Den Haag BEC (46281)
Indien er twee zaakafhankelijke documenten werden aangemaakt van hetzelfde type, maar met een andere geadresseerde, dan werd het eerste reeds gegenereerde document overschreven.

32731
Als er via de 'Algemene sleepknop' een uitgaand document werd toegevoegd, dan werd er geen notificatie aangemaakt.

36190 - Gemeente Rotterdam (46276)
De 'Algemene sleepknop' vond geen zaaknummer in het onderwerp van een e-mail.

39584 - Gemeente Den Haag BEC (46315)
De 'Ga naar' knop vond bij clusterzaken geen ondernummers meer. Alleen zaken met ondernummer '001' werden gevonden.

39596 - Gemeente Amersfoort (46236)
Het was niet mogelijk om adviesaanvragen via het venster 'Zoeken van zaken' op te zoeken, omdat er niet op onderwerp gezocht kon worden.

39537 - Gemeente Rotterdam (46305)
Het kon voorkomen dat er vergaderschema's van een andere zaak in het detailvenster, tabblad 'Documenten' werden getoond. Dit trad op als er werd gewisseld tussen de tabbladen van het detailvenster.

40042 - Gemeente Amsterdam (46291)
Als er op een procedurestap van vertrouwelijkheidsgroep werd gewisseld en het detailvenster, tabblad 'Documenten' werd daarna geopend (zonder de procedurestap af te sluiten), dan waren de documenten grijs omdat ze nog niet naar de nieuwe locatie verplaatst waren.

Nieuwe functionaliteit:
39597
Het is nu mogelijk om op het venster 'Notificaties' meerdere notificaties te selecteren en af te handelen. Door op de eerste kolomkop (de kolom waar de checkbox staat) te drukken, worden alle notificaties in één keer geselecteerd / gedeselecteerd. Als er meerdere regels geselecteerd zijn, dan zijn de knoppen voor het detailvenster, stand van zaken en de snelkoppeling niet beschikbaar.

36104
Het inlezen van een Octopus Implementatie Bestand (O.I.B.) is geoptimaliseerd. Als er documentvariabelen in de O.I.B. zitten dan worden deze nu sneller ingelezen.

36527
Het genereren van een e-mail is geoptimaliseerd.
Vanaf deze versie is het mogelijk om een vanuit een documentvariabele een emailbody-tekst te laten genereren, zonder dat hier een word-sjabloon voor hoeft te worden gebruikt. In plaats hiervan kan er een tekst-label worden gebruikt. Hierdoor zal het aanmaken van de email sneller worden uitgevoerd.

39595
Een wens vanuit een aantal klanten was om de aanhef instelbaar te maken. Tot deze versie was de aanhef standaard 'Geachte'. Deze is vanaf deze versie in te stellen op het tabblad Algemeen bij Standaard waarden in het veld 'Standaard aanhef tekst'

12756
Bij het koppelen van een document aan een clusterzaak zal worden gevraagd of het document ook dient te worden toegevoegd aan de overige zaken binnen hetzelfde cluster.

39870 - Gemeente Amsterdam (46288)
Er is een nieuwe instelling op het venster 'Standaard waarden', tabblad 'Vertrouwelijkheid' om een vertrouwelijkheidsgroep af te dwingen op een zaak.
Dit zorgt ervoor dat een zaak niet aangemaakt of opgeslagen kan worden als er geen vertrouwelijkheidsgroep bekend is.

16346
Als er via de StUF-adapter bestanden worden verzonden of opgehaald, dan kunnen er nu grotere bestanden verwerkt worden en gaat dit tevens sneller.
Technisch: de verwerking van de Base64 codering is geoptimaliseerd.

40045
Als er via de 'Algemene sleepknop' een bestand aan het hele cluster wordt gekoppeld, dan verschijnt er nu een meer duidelijke melding. Eerst wordt er gevraagd of het document aan alle andere clusterzaken moet worden gekoppeld. Zodra dit is gedaan verschijnt er een bevestiging.

Opgeloste bugs:
30569
Tijdens het genereren van het 'Ter inzage voorblad' op het venster 'Uitnodigingen hoorzitting' verscheen de foutmelding 'Verkeerd symbool in expressie. HOORZITTING'

31199
Tijdens het updaten van Octopus verscheen in een bepaalde situatie de foutmelding 'No data found'.
Technisch: dit probleem trad op als er in de ZAAKVAR tabel een record was met een verwijzing naar een ZAAK record, welke niet bestond.

31663 - Gemeente Den Haag dSZW (46225)
Het scherm van een promptvariabele bleef soms achter MS Word staan tijdens het genereren van een brief.

31957 - Gemeente Den Haag dSZW (43595)
Als er in het venster 'Stand van zaken' in het veld 'Zaak' op F9 werd gedrukt dan werd niet alle data ververst. Dit gold met name voor de velden 'Datum besluit' en 'Datum besluit verzonden/bekend gemaakt'.

31779 - Gemeente Den Haag BEC (46195)
Bij gebruik van de Plato-koppeling (DMS) werden 'alleen-lezen' documenten niet uit de 'Temp' map verwijderd tijdens het opstarten van Octopus. Er bleven dus een hoop overbodige bestanden in de 'Temp' map staan.

31780 - Gemeente Den Haag BEC (46195)
De PDF-conversie van documenten zette niet het 'alleen-lezen' attribuut op gegenereerde documenten in de 'Temp' map. Hierdoor verscheen er tijdens het starten van Octopus de melding dat er achtergebleven documenten zijn gevonden in de tijdelijke map en dat die documenten naar een veiliggestelde locatie worden verplaatst.

34005 - Gemeente Amsterdam (46210)
Het venster 'Verwijderen van zaken' gaf de foutmelding 'Transaction processing niet toegestaan' als er op de knop 'Verwijder' werd gedrukt.

34006
Bij het opslaan van een 'Activiteit' in het venster 'Zaaksoorten' verscheen een foutmelding.

34017
De functionaliteit in het venster 'Notificaties' is geoptimaliseerd. Als er grote aantallen openstaande notificaties (1000+) waren, dan kon Octopus daar trager van worden.

33844 - Gemeente Amersfoort (46040)
Een automatische uitstelperiode kon een handmatige uitstelperiode op dezelfde datum verwijderen.

33824 - Gemeente Sittard-Geleen (46251)
In het detailvenster, tabblad 'Algemeen' werd bij het veld 'Start behandeldatum' dezelfde datum getoond als bij het veld 'Einde bezwaartermijn'.
Nieuwe functionaliteit

22284
De setup en het update programma zijn compatible gemaakt voor Windows Authentication op de MS SQL Server.

22009
Op het detailvenster is het maximum aantal karakters op het veld 'Betreft' vergroot van 1024 karakters naar 4000 karakters.

31662 - Gemeente Amsterdam (46168)
Op het venster 'Tekstfragmentcategorieën definiëren' is een nieuwe tabel 'Behandelteam' toegevoegd.

31664
Bij de selectielijst voor 'Documenttypen' is er een kolom 'Code' toegevoegd. Hierop kan ook gesorteerd worden.

32210 - Ministerie SZW (46206)
In het venster 'Digitale stukken koppelen per zaak' is het veld 'Kenmerk' verbeterd. Er kan nu ook op een gedeelte van het kenmerk gezocht worden.

32731
Er is een nieuwe sleepknop toegevoegd aan de algemene knoppenbalk. Op deze knop kunnen bestanden gesleept worden, waarna Octopus met een venster komt om te bepalen aan welke zaak het bestand gekoppeld dient te worden. Octopus probeert in eerste instantie automatisch de zaak te vinden.
Als het een MS Word of PDF bestand (met OCR) betreft dan zoekt Octopus in de inhoud van het bestand naar een zaaknummer.
Als het een e-mail betreft, dan zoekt Octopus eerst in het onderwerp naar een zaaknummer. Als dat geen treffer geeft dan wordt er in de inhoud van de e-mail naar een zaaknummer gezocht.
Als laatste poging wordt er gezocht op het e-mail adres van de afzender.
Als er meerdere bestanden tegelijkertijd gesleept worden, dan komt er per bestand achtereenvolgens een venster.
Let op! Het koppelen van een document moet per zaak gebeuren, dus ook bij clusterzaken (cluster op primair besluit en gevoegd behandelen).

Opgeloste bugs:
21775
Bij gebruik van een StUF-systeem werd er, indien aanwezig, geen gemachtigde aan de nieuwe zaak gekoppeld.

Nieuwe functionaliteit:
20150
Het is nu mogelijk om met Octopus via Windows Authentication op de MS SQL Server aan te loggen.

23786 - Ministerie SZW (46135)
Het is nu mogelijk om op het detailvenster van de procedure 'Wob-verzoeken' de checkbox 'Verdaagd' aan en uit te vinken. Dit kan alleen als de ingelogde persoon recht heeft op het venster WIJZVD_F (Via 'Vensters' -> 'Beveiliging' -> 'Autorisatie' en dan de optie 'Vensters').

Opgeloste bugs:
22598 - Gemeente Amsterdam (46151)
Documenten koppelen via de knop 'Toevoegen bestaand bestand' op het 'Detailvenster', tabblad 'Documenten' werkte niet meer.

Nieuwe functionaliteit:
14339
Er is een nieuwe module 'Vernietiging' beschikbaar.
Met deze module kunnen zaken na een bepaalde periode vernietigd worden.
Via een implementatiewijziging is het mogelijk om een bewaartermijn van 5 jaar, 7 jaar, 10 jaar of anders aan een zaak te koppelen. Daarnaast kunnen personen ook meteen uit Octopus verwijderd worden als de desbetreffende persoon geen lopende zaken meer heeft.
Neem contact met ons op indien u hier meer informatie over wenst of dit geïmplementeerd wilt hebben.

22986 - Ministerie SZW (46065)
Het notificatie mechanisme is geoptimaliseerd.
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de functionaliteit om via het 'Detailvenster', tabblad 'Toebedelen' meerdere personen aan een zaak te koppelen (1 persoon per gebruikersgroep en maximaal 2 gebruikersgroepen) dan worden de notificaties aan de gekoppelde persoon gericht i.p.v. de groep.
N.B. Voor de jurist (behandelaar van de zaak) was dit reeds geregeld.

23291 - Ministerie SZW (45883)
Het venster 'Digitale stukken koppelen per zaak' (voorheen 'Ingekomen documenten koppelen per zaak') is uitgebreid.
Eerst konden er alleen 'Ingekomen documenten' gekoppeld worden. Dit is uitgebreid met een optie 'Uitgaande documenten'.
Dit is handig als uitgaande documenten geprint en weer gescand worden, zodat ze ook weer netjes als uitgaand document aan de zaak gekoppeld kunnen worden.

Opgeloste bugs:
16796 - Gemeente Schiedam (46031)
DSP-codes bij door Octopus gegenereerde e-mails kwamen niet in het DMS 'Corsa' te staan.

16349 - Gemeente Sittard-Geleen (45981)
Bij gebruik van een StUF-koppeling met Procura (hiermee kunnen personen opgezocht worden in het BRP) werd het veld 'Huisnummertoevoeging' niet overgenomen in Octopus.

16298
Indien er twee of meer documenten op het 'Detailvenster' -> 'Documententabblad' werden gesleept dan liep Octopus vast en werden de documenten niet opgeslagen.

18086 - Gemeente Rotterdam (46042)
Bij de procedure 'Hoger beroep belastingen eisend' was geen detailvenster beschikbaar.

17976 - Gemeente Amsterdam (45925)
Indien er twee of meer e-mails vanuit Outlook op het 'Detailvenster' -> 'Documententabblad' werden gesleept dan werd bij elke regel de eerste e-mail geregistreerd. M.a.w. ze bevatte allemaal de inhoud van de eerste e-mail.

21775
Bij het ophalen van zaken via de StUF-koppeling werd de gemachtigde niet overgenomen in Octopus.
Nieuwe functionaliteit

14955 - Gemeente Enschede (42330)
De berekening van de bedragen voor de 'Wet kosten bestuurlijke voorprocedure' is aangepast.
In de oude situatie werd er gekeken of de 'datum van het besluit' of de 'datum van het conceptbesluit' ingevuld was. Als dat niet het geval was, dan werd voor de berekening de 'datum ontvangst bezwaarschrift' genomen.
In de nieuwe situatie wordt niet de 'datum ontvangst bezwaarschrift' genomen maar de systeemdatum.

12756
Als er een document op het 'Detailvenster' -> 'Documententabblad' wordt gesleept en het betreft een clusterzaak, dan verschijnt nu de vraag of het document ook bij de andere zaken toegevoegd moet worden.

12806 - Heerenveen
Er is een nieuwe zaaksoort gemaakt: 'Aanwijzingsbesluit met signaleringsmogelijkheid'.
Neem contact met ons op indien u hier meer informatie over wenst of dit geïmplementeerd wilt hebben.

Opgeloste bugs:
15865
In bepaalde gevallen verwijderde de documentkoppelknop bestaande documenten van een zaak. De documentkoppelknop is een object die op procedurestappen geplaatst kan worden.

15810
In bepaalde gevallen liet de documentkoppelknop Octopus crashen.

14612 - Gemeente Sittard-Geleen (45996)
Bij het extern zoeken naar personen verscheen de foutmelding 'GET_INVOKING_OBJECT_ID'.
De optie 'Extern zoeken' is beschikbaar op het venster 'Personen' indien er een koppeling met het BRP is gemaakt.

Nieuwe functionaliteit:
12761
Als er een zaaksoort verwijderd moest worden dan moest er eerst handmatig een aantal onderliggende gegevens, zoals de adviezen en onderwerpen, bij de zaaksoort verwijderd worden. Dit gaat nu automatisch.

Opgeloste bugs:
14959
Bij de procedure 'Wob-verzoeken' konden de gegenereerde documenten aan de zienswijzers niet als bijlage bij e-mails toegevoegd worden.

12757
Bij het ontclusteren van een zaak werden de clusterdocumenten niet naar de zaken map gekopieerd. Hierdoor werden bij de ontclusterde zaken de documenten niet teruggevonden.

14549
Bij tekstinvoer vakken, zoals het gele memoveld, kon te veel tekst getypt worden. De teveel ingetypte tekst ging dan verloren.

Nieuwe functionaliteit:
14957 - Gemeente Sittard-Geleen (45911)
De snelkoppelingsknop op het venster 'Stand van Zaken' is slimmer gemaakt. Als de laatste procedurestap gesloten is dan wordt er gekeken of er nog voorgaande procedurestappen open staan. Als dat het geval is, dan wordt de voorlaatste procedurestap geopend. Dit kan voorkomen als er gebruik wordt gemaakt van een parallelle procedurestap.

14937
In het detailvenster op het tabblad 'Documenten' is in de 'Folder' weergave een kolom 'Relatie' toegevoegd.

Voor overige vragen of problemen neem contact op met het Octopus team, wij helpen graag!

Wil jij ook met ons je processen "digitaal voor elkaar" inrichten?

Octopus is samen met onze klanten ontwikkeld tot een in te richten product. We bespreken graag hoe de mogelijkheden passen bij de behoefte van je organisatie of instelling.

 

Ben je benieuwd hoe een intensieve, maar vooral leuke samenwerking er uit ziet?

Blijf maandelijkse op de hoogte van het laatste octopus nieuws