Octopus FAQ

Dit is een probleem van Outlook of een plugin in Outlook. Als een .msg bestand, welke op het netwerk staat opgeslagen, wordt geopend, dan plaatst Outlook een lock op op dat bestand.
De eerste keer openen van zo’n bestand geeft (meestal) geen probleem. Pas als het .msg bestand nogmaals wordt geopend verschijnt de foutmelding. Het lock verdwijnt pas als Outlook helemaal wordt afgesloten.
Om dit probleem te voorkomen dient in het bestand ‘OctoAwb.ini’ onder het kopje [ALGEMEEN] de parameter Emailopentempcopy=1 te worden toegevoegd.

Dit is een beveiligingsmaatregel van Microsoft. Als een help-bestand (.chm) vanaf het netwerk wordt gestart dan wordt de inhoud geblokkeerd.

U moet het help-bestand dan vanaf het netwerk naar uw lokale schijf kopiëren en het van daar openen door erop te dubbelklikken.

Het help-bestand staat in de installatie map van Octopus en dan de submap 'Help' en heeft de naam 'Handleiding.chm'.

Overigens raden wij aan om geen gebruik meer te maken van het help-bestand aangezien bepaalde delen verouderd zijn. Tegenwoordig hebben we voor diverse modules losse PDF-bestanden. Deze vind u terug op het klantportaal onder het tabblad 'Algemene Octopus Downloads' en dan de map 'Documentatie'.

Octopus roept voor bepaalde handelingen een externe executable aan. Dit doet Octopus o.a. bij het bijwerken van de termijnen, het omzetten van documenten naar PDF en het aanmaken van betalingsopdrachten. Als ICT het zo ingericht heeft dat het uitvoeren van programma's standaard geblokkeerd wordt vanuit de Octopus installatiemap, dan kunnen bovengenoemde handelingen dus niet uitgevoerd worden. Dit probleem doet zich vaak voor als er gebruik wordt gemaakt van RES Workspace Manager. ICT zal bepaalde programma's dus moeten deblokkeren. Dit zijn o.a. 'AanmakenBetalingsopdracht.exe', 'PdfConverter.exe', 'PdfPrinter.exe', 'Sentinel.exe' en 'UpdateZaakUrgentie.exe'.

FlexOle foutmeldingen verschijnen doorgaans als er een probleem is met de connectie tussen Octopus en Word. Om dit probleem hopelijk op te lossen vragen wij u om onderstaande vragen te beantwoorden en naar ons op te sturen.

  • Komt dit probleem bij één gebruiker voor of bij alle gebruikers?
  • Indien bovenstaande vraag met 'één gebruiker' is beantwoord en er wordt geen gebruik gemaakt van een virtuele werkplek: verschijnt de melding ook als een andere gebruiker inlogt op de PC en inlogt in Octopus?
  • Verschijnt de melding alleen als er op een specifieke documentknop wordt geklikt of verschijnt de melding bij het aanmaken van ieder document?
  • Verschijnt de melding altijd of wisselt dat?
  • Indien er gebruik wordt gemaakt van App-V: Staat in het OSD-bestand de volgende regel?<LOCAL_INTERACTION_ALLOWED>TRUE</LOCAL_INTERACTION_ALLOWED>

Als het maar bij één gebruiker voorkomt, dan zou u als laatste redmiddel kunnen proberen om het profiel van deze gebruiker te verwijderen.

Er lijkt een probleem te zijn met sommige invoegtoepassingen in MS Word waardoor het document al gesloten wordt voordat Octopus er bewerkingen op kan doen.
Dit kan o.a. veroorzaakt worden door de plugin 'MyCorsa NxT Word Add-in' van Corsa.

Octopus biedt twee manieren om invoegtoepassingen uit te schakelen:

  • Om te testen, via: Bestand - Persoonlijke instellingen - Start Word zonder invoegtoepassingen
  • Door de parameter 'MSWordAddInBlacklist' aan het bestand 'OctoAwb.ini' toe te voegen. Plaats deze parameter onder het kopje '[ALGEMEEN]'

Als waarde kan hier de naam van de MS Word COM-invoegtoepassingen opgegeven worden. Gebruik een puntkomma om meerdere waarden op te kunnen geven.

Bijvoorbeeld: MSWordAddInBlacklist=MyCorsa NxT Word Add-in
Deze COM-invoegtoepassing wordt dan automatisch uitgeschakeld.

In principe alle 32-bits Oracle full clients, behalve Oracle client versie 11.2.0.4.0.
Er lijkt een bug in deze versie te zitten waardoor Octopus niet werkt. Hierdoor krijgt u de foutmelding 'ORA-12560: TNS:protocol adapter error' tijdens het starten van Octopus.
Daarnaast ondersteunen wij geen Oracle Instant clients.

Zoals hierboven al aangegeven dient u er rekening mee te houden dat u de 32 bits client gebruikt, omdat Octopus ook een 32-bits programma is.

Ja, dat kan. U dient alleen wel de volgende parameters/commando’s in te stellen/uit te voeren om Octopus goed te laten werken.

- optimizer_features_enable
- SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER

Voor optimizer_features_enable dient het volgende commando uitgevoerd te worden:
alter system set optimizer_features_enable='11.2.0.4' scope=both;

Voor SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER dient het volgende te gebeuren.
Voeg in SQLNET.ORA de instelling SQLNET.ALLOWED_LOGON_VERSION_SERVER toe en zet de waarde op 10.

Update het wachtwoord van de Octopus user(s).

Creëer een nieuw tekstbestand en noem dit b.v. start_octopus.cmd. Plak de onderstaande tekst in dit bestand.
Uiteraard moeten de paden nog aangepast worden naar uw specifieke situatie.

-------------------------------------------------------
@echo off
if not exist o: net use o: \\truelime\shares\Octopus

set ORACLE_HOME=O:\Oracle_Client-121020-x86
set PATH=O:\Oracle_Client-121020-x86\bin;%PATH%
set TNS_ADMIN=O:\Oracle_TNSnames

cd /d "O:\Octopus\Programs"

start Octopus.exe
-------------------------------------------------------

Laat de gebruikers het bestand start_octopus.cmd starten.

Voor overige vragen of problemen neem contact op met het Octopus team, wij helpen graag!

Wil jij ook met ons je processen "digitaal voor elkaar" inrichten?

Octopus is samen met onze klanten ontwikkeld tot een in te richten product. We bespreken graag hoe de mogelijkheden passen bij de behoefte van je organisatie of instelling.

 

Ben je benieuwd hoe een intensieve, maar vooral leuke samenwerking er uit ziet?

Blijf maandelijkse op de hoogte van het laatste octopus nieuws