Octopus Web Releasenotes

Index Webinar Release 6.0 van behandelde onderwerpen:

00:00: Introductie André | 03:00: Zaak aanmaken vanaf dashboard | 07:00: Lint in zaakdossier & wijzigen in Word document met automatische datumaanpassing | 08:00: Uitbreiding zaak- en adreshistorie bij personen | 11:00: Uitbreidingen koppelvlak ZGW-API | 15:00: Automatische PDF conversie na stapafronding | 19:00: Clusterverwerking | 20:00: Activiteiten- en objectfuncties | 22:00: Filter bezwaren en behandelplannen | 27:00: Uren meenemen met datum als activiteitdatum wordt aangepast | 29:00: Beheeromgeving, autoriseren van medewerkers | 34:00: Vragen en antwoorden van aanwezige klanten | 

Octopus Release Notes

Versie: 6.0.0
Datum: 28-05-2024 10:59

Nieuwe of aangepaste functionaliteit

Koppeling - Tolsysteem - Versturen zaak (status/resultaat) updates vanuit Octopus Web
Link: 114747
Gerelateerd: 112402
Wanneer er in het Tolsysteem gegevens wijzigen m.b.t. een Bezwaar Boete TTH zaak, gaat het Tolsysteem een update naar Octopus gaan sturen. Deze wordt als PDF toegevoegd aan de zaak.

Event voor het automatisch aanmaken van een document
Link: 115633
Gerelateerd: 130148
Documenten die niet handmatig gecontroleerd hoeven te worden, kunnen automatisch aangemaakt worden zodat de gebruiker niet zelf op de knop hoeft te drukken. Het is hierdoor ook mogelijk bepaalde stappen met documenten automatisch door te rollen.

Datum document wordt niet automatisch bijgewerkt na aanpassingen
Link: 118174
Gerelateerd: 111523
Tags: Sittard-Geleen
Na aanpassingen aan het document wordt nu de datum document wel bijgewerkt.

In één keer alle fysieke BoB's en adviezen bij elkaar voegen bij clusterzaken
Link: 119367
Gerelateerd: 119126 | 119128
Tags: Leiden
Er is een batchactie gemaakt die de geselecteerde documenten verzamelt en als Zip-file downloadt.

Nieuw soort documenten uit MAF/DMS
Link: 119452
Gerelateerd: 109778
Tags: SVB
Sommige XML-bestanden bevatten een HTML-document. De HTML  wordt uitgepakt en omgezet naar een PDF.

Fysieke documenten hoorzitting worden niet aangemaakt in combinatie met Plato
Link: 122540
Gerelateerd: 124977 | 125189 | 126719 | 129670 | 130375
Tags: Den Haag JZ, Intern
Hoorzitting documenten worden nu correct aangemaakt wanneer als DMS Plato is ingesteld.

Den Haag - Klantportaal
Link: 123250
Gerelateerd: 110805
Tags: Den Haag JZ
Er is een koppeling gemaakt middels de ZGW-API die aansluit op het klantportaal van de Gemeente Den Haag voor het indienen van online bezwaaar.

Bijwerken packages Core project (Net8)
Link: 124136
Het Core project is bijgewerkt naar Net8.

Automatisch aanmaken set activiteiten inclusief termijnen op basis van gekozen route en zelf kunnen beheren (L)
Link: 124629
Gerelateerd: 121808
Tags: Jeugdstem

Datum van een activiteit mag niet leeg zijn
Link: 124685
Gerelateerd: 121797
Tags: Jeugdstem
Er is een validatie toegevoegd op datum van een activiteit.

Koppeling TOL - Melden "nieuwe zaak" aan Tolsysteem
Link: 126284
Gerelateerd: 126114
Tags: RDW
Er is een koppeling gemaakt met het tolsysteem voor het melden van een nieuwe zaak.

Koppeling TOL - Aanbieden toldossier aan Octopus na melden van een bezwaarzaak
Link: 126285
Gerelateerd: 113775
Tags: RDW
Koppeling aanpassen voor het aanbieden van het toldossier aan Octopus na het melden van een bezwaarzaak.

Koppeling TOL - Versturen updates vanuit tolsysteem naar Octopus Web
Link: 126286
Gerelateerd: 112402
Tags: RDW
Wanneer er in het Tolsysteem gegevens wijzigen m.b.t. een Bezwaar Boete TTH zaak, gaat het Tolsysteem een update naar Octopus gaan sturen. Deze wordt als PDF toegevoegd aan de zaak.

Koppeling TOL - Doorgeven zaakresultaat aan Tolsysteem
Link: 126287
Gerelateerd: 108224
Tags: RDW
Koppeling aanpassen voor het doorgeven van het zaakresultaat vanuit Octopus aan het tolsysteem.

Historische adressen - Personen scherm
Link: 126297
Gerelateerd: 125793
Tags: RDW
Adreswijzigingen bij personen, accounts en contactpersonen worden vastgelegd in de log. De historie is zichtbaar via het menu-item "Adreshistorie", waarbij desgewenst kan worden gefilterd op een bepaalde peildatum.

Ingediende bezwaarzaken vanuit EDS automatisch verwerken tot een zaak.
Link: 127395
Gerelateerd: 112324
Tags: RDW
Ingediende zaken vanuit EDS (via de ZGW API) worden in Octopus automatisch verwerkt tot een zaak. De aangeleverde data vanuit EDS wordt getoond in registratiestap en het digitaal dossier.

Koppeling TOL - 11-proef validatie in Octopus toevoegen
Link: 127399
Gerelateerd: 126343
Tags: RDW
In de procedurestap kan een veld worden ingericht, zodat en invoer wordt gevalideerd middels de 11-proef. Momenteel is er alleen ondersteuning voor de variant waarbij het laatste cijfer niet met 1, maar met -1 wordt vermenigvuldigd.
Er kan een masker worden opgegeven voor de invoer, waarbij desgewenst spaties, punten en mintekens gebruikt mogen worden om de getallenreeks op te splitsen in kleinere blokjes om de leesbaarheid te vergroten. Met het plusteken kunnen posities in het masker worden aangegeven waar alleen de cijfers 1 t/m 9 mogen worden ingevoerd. Het #-teken geeft posities aan waar 0 t/m 9 is toegestaan.

Koppeling TOL - Date/Time object voor procedurestappen ontwikkelen (tbv koppelvlak)
Link: 127400
Gerelateerd: 126366
Tags: RDW
Nieuw objecttype in procedurestappen voor gecombineerde invoer van datum en tijd.

Bij inkomende zaken de juiste (of een algemene) verwijzing gebruiken
Link: 129237
Gerelateerd: 129033 | 129043 | 129355
Tags: Heerenveen
Bij inkomende zaken werd altijd verwezen naar bezwaar en bezwaarde, ongeacht het zaaktype. Dit is aangepast naar een algemene omschrijving.

Autorisatie mogelijkheden toevoegen aan uren
Link: 129862
Gerelateerd: 128630
Tags: Den Haag JZ
De mogelijkheid om de medewerker aan te passen bij ingevoerde uren zit nu achter een autorisatie.

Package upgrade MediatR van 11 naar 12
Link: 129973
MediatR is geüpgraded van versie 11 naar 12.

Opgeloste bugs

Dubbele tekst in melding bij verplaatsen document
Link: 119755
Gerelateerd: 119665
Dubbeling in tekst melding verwijderd bij het verplaatsen van documenten bij Accounts.

Een activiteit die gekoppeld is aan een uren record kan verwijderd worden
Link: 121237
Gerelateerd: 118405
Tags: Jeugdstem
Activiteiten die aan uren gekoppeld zijn, kunnen voortaan niet meer verwijdert worden.

Logregels verdwijnen onterecht als document/email wordt verwijderd.
Link: 123139
Tags: RDW
Logregels zijn nog steeds beschikbaar wanneer een document/mail wordt verwijderd.

Uitgestelde variabele geeft foutmelding bij Pdf conversie
Link: 123683
Gerelateerd: 126714
Tags: Den Haag JZ, Intern
Dit probleem is verholpen.

Type instantie geeft waarde 0 bij aanmaken nieuwe instantie
Link: 123946
Gerelateerd: 123878
Tags: CVP
Dit probleem is verholpen.

Onderwerpen zijn ten onrechte zichtbaar bij primair besluit
Link: 123990
Gerelateerd: 120239 | 121952 | 123766
Tags: RDW
Dit probleem is verholpen.

Contactpersonen worden onterecht weergeven in lijst met te selecteren clienten
Link: 124103
Gerelateerd: 121804
Tags: Jeugdstem
Dit probleem is verholpen.

E-mails worden niet altijd gekopieerd naar een andere zaak
Link: 124330
Gerelateerd: 124143
Tags: RDW
Dit probleem is verholpen.

Geen notificatie bij toevoegen document
Link: 124386
Tags: Amsterdam, Beoordelen, SVB
Dit probleem is verholpen.

Converteren van 'grotere' en/of 'JPEG-bestanden' geeft foutmelding.
Link: 125059
Gerelateerd: 125006
Tags: RDW
Dit probleem is verholpen.

Wijzigen van document-activiteit verwijdert alle documentrelaties
Link: 126177
Als een document dat is toegevoegd via de app van de automatische activiteit wordt toegewezen aan een andere activiteit, dan worden alle overige documenten die aan dezelfde automatische activiteit waren gekoppeld ook toegewezen aan die andere activiteit.

Zaakgerelateerde data niet meer beschikbaar bij uitnodigingen hoorzitting
Link: 126830
Gerelateerd: 124616 | 126834
Tags: Den Haag JZ, Leiden
Dit probleem is verholpen.

PDF bestand wordt niet gekopieerd tijdens gebaseerd op zodra docx niet meer bestaat
Link: 127453
Gerelateerd: 111572 | 123788
Tags: Productie, Sittard-Geleen
Bij het kopiëren/verplaatsen van een gearchiveerd document waarvan het origineel document niet meer fysiek aanwezig is, zal het gearchiveerde document nu toch gekopieerd/verplaatst worden naar het nieuwe dossier.

Bepaalde afgesloten zaken hebben nog niet-gestopte procedurestappen
Link: 127695
Gerelateerd: 124586
Tags: Amsterdam
Er zijn aanpassingen gedaan waardoor bij een zaak afsluiten meteen de procedurestap wordt gestopt. Tevens is er extra logging toegevoegd zodat we het probleem beter kunnen onderzoeken, mocht het in de toekomst nog voorkomen.

Aanmaken tweede zitting met dezelfde datum, dagdeel en vergaderlocatie geeft foutmelding
Link: 127696
Gerelateerd: 127636
Tags: Leiden
Dit probleem is verholpen.

Documentvariabelen: Document in databaseveld 'Hoorzittingen document' wordt niet ingevoegd
Link: 127965
Tags: Den Haag JZ, Intern
Document uit het databaseveld 'Hoorzittingen document' (= vergaderschema) wordt weer correct ingevoegd voor een documentvariable

Termijnen worden niet juist berekend
Link: 128085
Gerelateerd: 125541
Tags: Sittard-Geleen
Dit probleem is verholpen.

Bij een document-beslisboom valt een in te vullen promptvariabele buiten beeld
Link: 128320
Gerelateerd: 127512 | 127720
Tags: Den Haag JZ
Dit probleem is verholpen.

Octopus kapt spatie af bij zoeken op Postcode (Extern zoeken - BRP koppeling)
Link: 128446
Gerelateerd: 127729
Tags: Eindhoven
Bij het zoeken van externe personen wordt de spatie in de postcode niet meer afgekapt.

Probleem met overlap (ad-hoc) zittingen
Link: 128919
Tags: Den Haag SZW
Dit probleem is verholpen.

In Portaal volgt een foutmelding dat er geen document is gevonden voor publicatie
Link: 128939
Gerelateerd: 127532
Tags: Den Haag JZ
Probleem met het bepalen van het te publiceren document naar het portaal vanaf de procedurestap is opgelost.

Gewijzigd vergaderschema kan niet worden opgeslagen bij zittingen
Link: 129117
Gerelateerd: 126000
Tags: Leiden
Bij afdrukken van hoorzitting documenten worden ze niet meer opnieuw gegenereerd. En het vergaderschema kan nu ook gewijzigd worden waarbij de wijzigingen ook niet meer verloren gaan doordat bij afdrukken het schema opnieuw werd gegenereerd.

Gewijzigde NAW gegevens worden niet doorgevoerd op de database bij de BRP-koppeling
Link: 129123
Gerelateerd: 128935
Tags: Sittard-Geleen
Procura personen synchronisatie probleem opgelost.

Geconverteerd ingekomen bestand kan niet geopend worden i.c.m. Plato
Link: 129178
Gerelateerd: 128132
Tags: Den Haag JZ
Dit probleem is verholpen.

Verwijder-knop actief ondanks dat er geen autorisatie voor aan staat.
Link: 129239
Gerelateerd: 129238
Tags: Den Haag JZ
Document verwijder knop reageert nu correct op de autorisatie die voor deze knop ingeregeld kan worden.

Onderwerp is niet leesbaar bij inkomende zaken
Link: 129358
Gerelateerd: 129041 | 129355
Tags: Heerenveen
Dit probleem is verholpen.

Bij "Snelle invoer" bij een activiteit kan je nog geen categorie kiezen
Link: 129449
Gerelateerd: 126238
Tags: Jeugdstem
Dit probleem is verholpen.

Foutmelding "Er is niet ingesteld hoe geclusterd moet worden!"
Link: 129567
Gerelateerd: 129068
Tags: Heerenveen
Bij het aanmaken van een nieuwe zaak en/of verwerken van een inkomende zaak werd de "hoe te clusteren" keuze soms onzichtbaar gemaakt zodat deze keuze niet gemaakt kon worden. Dit is nu opgelost.

E-mailadressen worden niet correct weergegeven
Link: 129710
Gerelateerd: 123468 | 129065
Tags: Heerenveen
Dit probleem is verholpen.

Ingeplande zitting met mogelijke datum en tijdstip wordt gezien in als invalid date
Link: 130073
Gerelateerd: 129683
Tags: Den Haag JZ
Dit probleem is verholpen.

Documenten kunnen niet naar JOIN verstuurd worden ("checkoutID komt niet overeen")
Link: 130974
Gerelateerd: 131212
Tags: Heerenveen
Dit probleem is verholpen.

Wijzigen kenmerk voor meerdere documenten tegelijk verwijdert de gekoppelde activiteit
Link: 131229
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Genereren conceptadvies blijft hangen op "document als clusterdocument verwerken"
Link: 131309
Gerelateerd: 130967
Tags: Den Haag JZ
Bij het verwerken van een clusterdocument zal het scherm niet meer blijven hangen indien het opruimen van het oorspronkelijke document niet goed gaat.

Vergaderlocaties toch te selecteren ondanks ze inactief zijn
Link: 131531
Gerelateerd: 130856
Tags: Den Haag
Dit probleem is verholpen.

Dubbele weergave van batchoverzichten binnen een categorie
Link: 131547
Dit probleem is verholpen.

Document aanmaken geeft foutmeldingen (cluster)
Link: 131565
Gerelateerd: 130893
Tags: Den Haag
Dit probleem is verholpen.

Document openen op afgesloten stap geeft onterecht opslaan-vraag
Link: 131630
Gerelateerd: 127687
Tags: Den Haag
Dit probleem is verholpen.


Octopus Release Notes

Versie: 5.1.0
Datum: 01-12-2023 10:39

Nieuwe of aangepaste functionaliteit

Bij het toevoegen van uren de zorgaanbieder verplicht maken
Gerelateerd: 94995 | 119132
Tags: CVP
Bij het toevoegen van uren moet het koppelen van een zorgaanbieder verplicht zijn, tenzij er een categorie gekoppeld is waarbij er geen zorgaanbieder gekoppeld hoeft te worden. Wanneer een zorgaanbieder verplicht is, moet het veld altijd getoond worden, ook als er geen zorgaanbieder gekoppeld is.

Kolommen toevoegen aan het zakenoverzicht bij het venster 'Personen'
Gerelateerd: 106113
Tags: Jeugdstem, Sittard-Geleen
De velden aanvrager en specificatie primair besluit zijn toegevoegd aan het overzicht. Tevens is er een filter op lopende en afgeronde zaken toegevoegd.

Automatische PDF conversie in te richten met events
Gerelateerd: 109213
Tags: Den Haag JZ, RDW
Met een event kan nu ingericht worden dat een bepaald document automatisch naar een Pdf geconverteerd kan worden. Ook kan een knop worden ingericht die deze automatisch geconverteerde documenten in een popup laat zien, zodat ze afgedrukt kunnen worden.

Outlook Web - Meerdere mailconfiguraties ondersteunen
Tags: Feature branch
De Outlook-koppeling kan voortaan meerdere configuraties ondersteunen indien er meerdere domeinen gebruikt worden.

Onderhoudsplichtige meenemen in VasteRelaties
Onderhoudsplichtige wordt voortaan ook meegenomen in de vaste relaties

Verplichte velden bij aanmaken anonieme client
Gerelateerd: 116279
Tags: Jeugdstem
Een anonieme client kan alleen worden aangemaakt/opgeslagen als de velden soort client, plaats en gemeente zijn ingevuld.

Veld verplicht maken in urenregistratie pop-up
Gerelateerd: 98970 | 116278
Tags: Jeugdstem
Het veld zorgaanbieder is verplicht voor relevante categorieën.

Traject aanmaken vanuit een cliënt
Gerelateerd: 116277
Tags: Jeugdstem
Handleiding: Octopus Web - Zaak aanmken direct vanuit een persoon
Middels een batchactie is het mogelijk vanuit het detailscherm van een persoon direct een zaak aan te maken.

Koppeling tussen kwesties en activiteiten in- en uitschakelbaar maken
Gerelateerd: 117068
Tags: Jeugdstem
De koppeling tussen kwesties en activiteiten kan voortaan in-/uitgeschakeld worden.

Zakenoverzicht bij persoon uitbreiden met extra kolommen
Gerelateerd: 116280
Tags: Jeugdstem
Het zakenoverzicht bij personen is uitgebreid met de kolommen Aanvrager, Specificatie primair besluit, Account, Behandelaar en Status.

Activiteitenoverzicht filteren op type (contactregistraties, overig)
Gerelateerd: 116262
Tags: Jeugdstem
Om meer overzicht te krijgen is er binnen het activiteitenoverzicht een los tabblad voor contactregistraties en een los tabblad voor geplande activiteiten toegevoegd.

Activiteit contactregistratie automatisch voltooien bij toepassen
Gerelateerd: 116281
Tags: Jeugdstem
Een activiteit kan nu in één actie opgeslagen, voltooid en gesloten worden. 

Nieuwe zaak aanmaken vanaf Dashboard
Gerelateerd: 116282
Tags: Jeugdstem
Via de knop nieuw kan vanaf het dashboard direct een nieuwe zaak worden aangemaakt.

Ingestelde filter op activiteiten bewaren
Gerelateerd: 116284
Tags: Jeugdstem
Het ingestelde filter voor de activiteiten op de procedurestap wordt voortaan bewaard.

Eén enkele clusterzaak kan niet achteraf toegevoegd worden aan een hoorzitting
Gerelateerd: 119518
Tags: Enschede
Mogelijkheid om één enkele clusterzaak toe te voegen aan een hoorzitting toegevoegd.

Groepsbezoek aanmaken vanuit batchdefinitie "mijn te bezoeken groepen"
Gerelateerd: 116274
Tags: Jeugdstem
Middels een batchactie kan voor meerdere accounts tegelijk een groepsbezoek worden aangemaakt, inclusief een verkorte tijdregistratie (datum en aantal uren).

Uren meenemen als bij de activiteit de datum wordt aangepast
Gerelateerd: 114447
Tags: CVP
Wanneer de datum van een activiteit wordt gewijzigd en er zijn uren op die datum geregistreerd, zal de gebruiker de mogelijkheid krijgen deze uren mee te verplaatsen naar de nieuwe datum.

Opgeloste bugs

Verzenddatum wordt niet gevuld in het Documententabel
Gerelateerd: 117918
Tags: Enschede, Leiden
Dit probleem is verholpen.

Clusterzaken: verzoek om 1 brief voor aanvrager en vakafdeling
Gerelateerd: 118992
Tags: Leiden
Bij (cluster)zaken wordt nu nog maar één brief per ontvanger getoond/gemaakt bij een hoorzitting.

Clusterdocumenten kunnen verwijderd worden
Gerelateerd: 117918
Tags: Den Haag JZ, Enschede
Het is mogelijk clusterdocumenten te verwijderen.

SVB - Kolom gelezen is overbodig geworden in notificatiescherm.
Gerelateerd: 116729
Tags: SVB
In het notificatiescherm is de kolom gelezen verwijderd.

Den Haag - Tabel "aanvraagonderwerp" krijg geen selectielijst in Web
Tags: Den Haag
Het veld "Aanvraag onderwerp" wordt in de procedurestap als dropdown weergegeven.

Correcte foutmelding tonen bij onbekende gebruiker
Er wordt een nette melding getoond als men geen toegang tot Octopus heeft of niet geautoriseerd is om een bepaalde actie uit te voeren.

Foutmelding genereren uitnodiging voor hoorzitting waarbij lengte bezwaarde langer is dan 40 karakters
Gerelateerd: 119763
Dit probleem is verholpen.

Enkel de zitting van de standaard behandelteam is te zien bij het plannen van een hoorzitting
Tags: Utrecht
Bij het plannen van een zaak op een zitting worden alle toekomstige zittingen getoond, behorend bij behandelteams waarvan de huidige gebruiker lid is, of die niet aan een behandelteam zijn gekoppeld.

Documentlog is leeg voor e-mails
Tags: Amsterdam
Dit probleem is verholpen.

Na switchen tussen sectie documenten en sectie algemeen in het clusterscherm worden de clusterzaken niet meer getoond
Dit probleem is verholpen.

Bij het aanmaken van een nieuwe zaak met cluster volgt er geen foutmelding wanneer er geen zaak wordt gekozen
Dit probleem is verholpen.

Vinkje voor verplicht koppelen van een activiteit bij applicatie-instellingen wordt niet onthouden
Tags: Jeugdstem
Dit probleem is verholpen.

Sortering van activiteitenoverzicht wordt niet onthouden
Gerelateerd: 116262 | 121796
Tags: Jeugdstem
Dit probleem is verholpen.

Rubriek is bij versnelde urenregistratie bij een activiteit nog niet verplicht
Tags: Jeugdstem
Dit probleem is verholpen.

Filterinstellingen van een overzicht worden niet meer opgeslagen
Dit probleem is verholpen.


Octopus Release Notes

Versie: 5.0.3
Datum: 14-02-2024 13:28

Opgeloste bugs

Clusterdocumenten kunnen verwijderd worden
Link: 119314
Gerelateerd: 117918
Tags: Den Haag JZ, Enschede
Het is mogelijk clusterdocumenten te verwijderen.

Toevoegen van een document binnen een activiteit lukt niet
Link: 123850
Gerelateerd: 122524
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

E-mails worden niet altijd gekopieerd naar een andere zaak
Link: 124330
Gerelateerd: 124143
Tags: RDW
Dit probleem is verholpen.

Toevoegen document aan activiteit maakt nieuwe activiteit aan en voegt dubbel document toe
Link: 124559
Gerelateerd: 122524
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Subsignaal kan achteraf niet meer veranderd worden naar een ander subsignaal
Link: 124697
Gerelateerd: 124581
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Zittingen worden verkeerd gefilterd/gevuld bij plannen hoorzittingen
Link: 125075
Gerelateerd: 124348
Tags: Sittard-Geleen
Bij plannen op zitting worden de zittingen nu correct gefilterd op basis van de behandelteams van de gebruiker ipv het standaard behandelteam van de gebruiker.

Kan geen nieuwe grafiek maken vanuit bestaand grafiek
Link: 125201
Gerelateerd: 125031
Tags: RDW
Dit probleem is verholpen.

Export van gefilterde grafiek geeft verkeerde data weer
Link: 125471
Gerelateerd: 124244 | 125035
Tags: RDW
Dit probleem is verholpen.

Agenda / hoorzitting schema kan niet opnieuw gegenereerd worden
Link: 125551
Gerelateerd: 125399
Tags: Leiden, Sittard-Geleen
Probleem dat het hoorzittingschema niet opnieuw werd gegenereerd is opgelost.

E-mailbijlagen gaan mis bij StUF-DMS
Link: 125703
Gerelateerd: 119383 | 125619 | 125938
Tags: Stichtse Vecht
Probleem met verzenden van emails met bijlagen in combinatie met StUF DMS opgelost.

Kolom filterinstellingen worden niet onthouden (batchdefinities)
Link: 125805
Gerelateerd: 121121 | 125753
Tags: Enschede, SVB
De ingestelde kolomfilters worden onthouden bij weg navigeren van batchdefinitie.

Documenttype niet te selecteren
Link: 126163
Gerelateerd: 125515
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.


Octopus Release Notes

Versie: 5.0.2
Datum: 16-01-2024 14:59

Opgeloste bugs

Bij verwerking ingediende zaken wordt er niet gevraagd om te clusteren
Link: 121649
Gerelateerd: 120096
Tags: Amsterdam
Dit probleem is verholpen.

Filteren op een periode werkt niet (Standaard filters)
Link: 123142
Gerelateerd: 122671
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

E-mail functie: veld 'CC' wordt niet gevuld
Link: 123463
Gerelateerd: 120789
Tags: Provincie Utrecht
Het veld CC voor een email wordt nu weer correct gevuld indien hier een documentvariabele voor ingericht is.

E-mail functie: meerdere e-mailadressen worden in één string gestopt
Link: 123468
Gerelateerd: 120789
Tags: Provincie Utrecht
Wanneer een documentvariabele voor het genereren van meerdere email adressen (Aan, Cc en/of Bcc) oplevert worden deze nu correct als aparte adressen ingevuld.

Dienstdocumenten komen terecht in de verkeerde locatie
Link: 123531
Dit probleem is verholpen.

Exportfunctie van batchdefinities houdt geen rekening met ingestelde filters (Grafieken)
Link: 124244
Gerelateerd: 121121 | 122504
Tags: Enschede, SVB
Dit probleem is verholpen.

Geen notificatie bij toevoegen document
Link: 124386
Tags: Amsterdam, SVB
Dit probleem is verholpen.

Persoon in documenteigenschappen wordt niet (juist) weergegeven in zaak documentoverzicht
Link: 124505
Gerelateerd: 124165
Tags: Enschede
Personen worden correct getoond in het zaak documentoverzicht en ook in het documenteigenschappen scherm zie je het correct en kan de persoon aangepast worden.

Ophalen van strata per periode resulteert in Sara time-out
Link: 124528
Gerelateerd: 118239 | 118583
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Aanmaken documenten werkt niet met Plato
Link: 124595
Tags: Den Haag
Dit probleem is verholpen.


Octopus Release Notes

Versie: 5.0.1
Datum: 01-12-2023 10:39

Opgeloste bugs

Octopus Go - Drempel grote bestanden werkt niet meer
Gerelateerd: 122556
Tags: Octopus Go
Dit probleem is verholpen.

Uitgestelde variabelen worden niet meer vervangen door de PDF-knop
Tags: RDW
Uitgestelde variabelen worden nu ook vervangen wanneer op de procedurestap de PDF knop wordt gebruikt.

Kopieren van documenten bij gebaseerd op werkt niet met een StUF koppeling
Gerelateerd: 111572
Tags: Sittard-Geleen
Kopieren van documenten bij gebaseerd op werkt weer wanneer een StUF koppeling actief is.

Vragenlijsten - Getallen worden in batchdef weergegeven met euro-teken
Gerelateerd: 110209
Tags: SVB
Vragen van het type "vrije invoer - getal" wordt in de batchdefinitie resultaten niet langer met een euroteken weergegeven.

Vragenlijsten - Komma verschuift in batchdefinitie en Excel export
Gerelateerd: 110209
Tags: SVB
Bij antwoorden op vragen van het type "vrije invoer - getal" met meer dan 2 decimalen verschuift de komma niet langer in batchdefinities.

Vragenlijsten - Weergave met decimale punt in plaats van komma
Gerelateerd: 110209
Tags: SVB
Bij rijweergave van een batchdefinitie worden getallen met 3 of meer decimalen weergegeven met een komma als decimaal scheidingsteken.


Octopus Release Notes

Versie: 5.0.0
Datum: 01-12-2023 12:59

Nieuwe features

Mijn Amsterdam - ZGW-berichtcommunicatie
Tags: Amsterdam
Ten behoeve van het online kunnen indienen en inzien van bezwaren zijn de benodigde ZGW-berichten ontwikkeld welke verwerkt kunnen worden met de ZGW-Api.

Mijn Amsterdam - Read-only database contexts voor leesqueries
Tags: Amsterdam
Voor het online inzien van bezwaren hebben we een read-only database geïntroduceerd zodat het opvragen van de zaakstatus geen onnodige belasting op productie database teweeg brengt. Dit om te voorkomen dat de Octopusgebruikers hier hinder van ondervinden.

Mijn Amsterdam - Online ingediende zaken
Tags: Amsterdam
Wanneer zaken online ingediend zijn krijgen ze een kenmerk zodat voor de gebruiker inzichtelijk is welke bezwaren online ingediend zijn. Daarnaast zijn online zijn alleen dossiers op te vragen van de bezwaren die online ingediend zijn. 

Mijn Amsterdam - Venster lopende zaken voor personen op adres
Tags: Amsterdam
In het personenscherm (gerelateerde zaken) is een kolom toegevoegd waarin mogelijk dezelfde personen weergegeven worden. De voorgestelde personen worden getoond op basis van naam, postcode en huisnummer. Wanneer je op een van de personen klikt worden het overzicht van de gerelateerde zaken opgehaald.

Mijn Amsterdam - Logging van documenten en zaken
Tags: Amsterdam
In de logging van documenten en zaken is zichtbaar of deze online zijn geraadpleegd.

Mijn Amsterdam - Online weergave
Tags: Amsterdam
Binnen een zaak kan een venster opgeroepen worden waarin de gebruiker kan zien hoe een dossier online weergegeven wordt.  Deze kan dienen ter controle voor de behandelaar en ter ondersteuning in het geval er contact opgenomen wordt over een online beschikbaar gesteld dossier.

Mijn Amsterdam - Digitaal dossier groeperen op dossiertype
Tags: Amsterdam
Binnen het digitaal dossier kunnen groepen geconfigureerd worden op basis van het dossiertype. Hiermee kan ook ingesteld worden welke groepering bestemt is voor bijvoorbeeld een online weergave.

Mijn Amsterdam - Inkomende zaken scherm
Tags: Amsterdam
Overzicht van de online ingediende bezwaren. Vanuit dit overzicht kunnen de zaken in behandeling worden genomen en indien nodig toebedeeld worden aan een behandelteam.

Nieuwe of aangepaste functionaliteit

Implementeren ondersteuning grote bestanden
Tags: Amsterdam
Het is nu mogelijk grote bestanden te uploaden naar het digitale dossier en andere onderdelen binnen Octopus.

Ontbrekende velden voor documenteigenschappen bij toevoegen bestand
Gerelateerd: 103909
Tags: Stichtse Vecht
Bij het toevoegen van een bestand aan het digitale dossier zijn de velden 'Omschrijving' en 'Poststuknummer' toegevoegd.

Notificaties duidelijker te herleiden naar een persoon
Gerelateerd: 108459
Tags: HH, SVB
Indien de notificaties gaan over een persoon, zal deze persoon getoond worden in de nieuwe "Relatie" kolom. Bij dubbelklikken op de notificatie regel zal het detailscherm van de persoon worden geopend. Vanuit de sectie notificaties in het zaakscherm zal de "Relatie" middels een link het detailscherm van de persoon openen. 

Implementatie Algemene termijnenwet
Gerelateerd: 112830
Tags: Amsterdam, Provincie Utrecht, RDW
Handleiding: Octopus Web - Algemene termijnenwet.docx
Per zaaksoort en/of termijn per zaaksoort kan worden ingesteld of hierop de Algemene termijnenwet van toepassing is. Bij het berekenen van de einddatum zal in dat geval de datum zo ver worden doorgeschoven dat deze niet langer in het weekend of op een feestdag valt.

Niet meer vereisen van ini-instelling voor vertrouwelijke groep-map
Tags: RDW
Het was verplicht om in Octopus.ini een documentenmap per vertrouwelijke groep te definiëren. Dit is nu niet meer noodzakelijk. Wanneer deze map er niet is, wordt de standaardmap gebruikt.

Batch ondertekenen (auto PDF met handtekening op meerdere zaken)
Gerelateerd: 112026
Handleiding: Octopus Web - Automatisch omzetten naar PDF met handtekening
Middels een batchactie worden alle uitgestelde variabelen in de geselecteerde documenten ingevuld, waarna de documenten naar PDF worden geconverteerd. De oorspronkelijke documenten (docx) worden niet opgeslagen, zodat bij terugdraaien de uitgestelde variabelen opnieuw ingevuld kunnen worden.

Snelle afbeeldinginzage
Gerelateerd: 112025
Binnen een procedurestap kunnen foto's getoond worden uit het digitale dossier. 

Bij contactpersoon bij Account is rekeningnummer toegevoegd, maar ontbreekt 'Wijziging rekening'
Gerelateerd: 114050
Tags: Den Haag ACB
Het is nu mogelijk bij een contactpersoon van een account het rekeningnummer te wijzigen.

Betalingsopdrachten met instelbare inzender per zaaktype
Gerelateerd: 108257
Handleiding: Octopus Web - Betaalopdrachten met instelbare inzender per zaaktype
Per zaaktype kunnen afwijkende inzendergegevens worden ingevoerd die gebruikt worden bij het aanmaken van betaalopdrachten. Als bij een zaaktype geen inzendergegevens zijn ingevuld dan worden de standaard inzendergegevens gebruikt.

Per zaaktype manier van einddatum berekening kunnen instellen
Gerelateerd: 112050 | 116263
Handleiding: Octopus Web - Berekeningswijze einddatum.docx
Per zaaktype kan de berekeningswijze voor de einddatum worden ingesteld.

Stuurcodeveld in onderwerpen tabel
Gerelateerd: 112322
Met behulp van een stuurcode bij een onderwerp kan de flow worden beïnvloed.

Vanuit boomstructuur (beslisboom) standaard tekstfragmenten selecteren tijdens documentcreatie
Gerelateerd: 112006
Handleiding: Octopus Web - Beslisboom tijdens documentcreatie.docx
Tijdens de documentgeneratie vanuit een zaak krijgt de gebruiker, indien dit in het documenttype is ingericht, de mogelijkheid om vanuit een boomstructuur standaard tekstfragmenten te selecteren welke vervolgens in het document worden opgenomen.

Bij venster 'Zaak inplannen' een filter op zaaknummer toevoegen
Tags: Sittard-Geleen
De selectielijst bij zaak inplannen is te filteren wanneer er meer dan 20 zaken in de lijst staan.

Invoegen van informatie over betrokkenen bij documentvariabelen
Gerelateerd: 112221
Tags: Den Haag BD, Enschede
Het is nu mogelijk informatie van één of meerdere betrokkenen in te voegen in een brief.

Automatisch koppelen dossiertype
Gerelateerd: 112028
Standaard dossiertype kan worden opgegeven bij documenttypes om zo een document bij toevoegen meteen te voorzien van een dossiertype.

Adapter: Inbouwen van geefZaakdetails voor nieuwe zaken
Gerelateerd: 107875 | 119942
Tags: Stichtse Vecht
Bij het ontvangen van een nieuwe zaak, stuurt Zaaksysteem.nl een zaak-bericht met minimale inhoud. De Octopus Adapter voert nu een geef Zaakdetails uit om alle gegevens (zoals persoonsgegevens) op te vragen.

Automatisch afronden van volledig ingevulde processtappen
Gerelateerd: 112325
Procedurestappen kunnen aangemerkt worden dat ze automatisch afronden als alle velden correct ingevuld zijn bij het opslaan van een zaak.

Koppeling - Bezwaar Tol - Automatisch aanmaken nieuwe zaak vanuit ZGW (Zaak POST)
Gerelateerd: 112324 | 114762
TTH Boetes bezwaar kan via ZGW standaard ingeschoten worden en zal vervolgens direct als zaak aangemaakt worden.

Koppeling - Ontheffing Tol - Bezwaar indienen ontheffing TTH
Gerelateerd: 114440
TTH Algemeen bezwaar kan via ZGW standaard ingeschoten worden en vervolgens via inkomende zaken worden verwerkt.

Externe documenten (hulpdocumenten)
Gerelateerd: 113770 | 115473
Handleiding: Octopus Web - Externe documenten functionaliteit
Hulpdocumenten kunnen worden ingericht, wanneer ingericht komen deze hulpdocumenten beschikbaar via de knop 'Documenten' in de knoppenbalk van Octopus Web. Je kunt op deze manier eenvoudig handleidingen of werkinstructies beschikbaar maken voor eindgebruikers.

Automatisch herkenning signaalwoorden
Gerelateerd: 113774
Voor het herkennen van signaalwoorden zijn twee operators toegevoegd (contains en not contains). Deze kunnen gebruikt worden bij het inrichten van afhankelijkheden.

Documenten makkelijk van ene naar andere dossiertype kunnen verplaatsen binnen een zaak
Gerelateerd: 112028 | 113772
Handleiding: Octopus Web - Eigenschappen wijzigen voor meerdere documenten.docx
Mogelijkheid toegevoegd om voor meerdere documenten bepaalde eigenschappen (zoals dossiertype) te kunnen aanpassen.

Meerdere documenten snel kunnen toevoegen aan een dossier
Gerelateerd: 113771
Tags: RDW
Handleiding:
Het is mogelijk meerdere documenten met dezelfde metadata toe te voegen aan een zaak.

Automatische PDF conversie in te richten met events
Gerelateerd: 109213
Tags: Den Haag JZ, RDW
Met een event kan nu ingericht worden dat een bepaald document automatisch naar een Pdf geconverteerd kan worden. Ook kan een knop worden ingericht die deze automatisch geconverteerde documenten in een popup laat zien, zodat ze afgedrukt kunnen worden.

Uitgestelde variabelen bij PDF conversie
Gerelateerd: 109214 | 117459
Tags: Den Haag JZ, MVP, RDW
Handleiding:
Functioneel beheerders kunnen nu documentvariabelen definiëren die bij de initiële documentcreatie blijven staan en pas worden vervangen als een document naar PDF wordt omgezet. Dit heeft als doel bijvoorbeeld een "besluitdatum" pas laat vullen als een document naar PDF wordt omgezet en dus "definitief" is.

Omgaan met grote bestanden
Gerelateerd: 110984
Tags: Den Haag JZ, RDW
Het is nu mogelijk grote bestanden te uploaden naar het digitale dossier en andere onderdelen binnen Octopus.

Ontwikkeling - Opmerking en status bij "ingekomen zaken" voordat er een zaak wordt aangemaakt
Gerelateerd: 109212
Tags: Den Haag JZ, MVP
Bij "Ingekomen zaken" kan nu een opmerking worden ingevoerd. Ook kan middels toebedelen naast een behandelteam nu ook een behandelaar gekoppeld worden.

Ontwikkeling - PDF's samenvoegen
Gerelateerd: 80634 | 109210
Tags: Den Haag JZ
Handleiding: Octopus Web - Documenten samenvoegen tot één PDF.docx
Meerdere documenten worden samengevoegd tot één PDF, waarbij de gebruiker vooraf nog de mogelijkheid om de volgorde van de documenten te wijzigen.

Notificaties richting Digidos alleen voor SZW zaken
Gerelateerd: 110808
Tags: Den Haag JZ
ZGW-notificaties richting extern systeem zijn te filteren op zaaksoort code via de kanalen.

Duidelijk zichtbaarheid omgevingen web
Tags: Sittard-Geleen
De titel in de browser tabs is aangepast naar [omgeving] - Octopus zodat verschillende openstaande omgevingen duidelijk te herkenne zijn.

Wijziging Correspondentienaam MAF wordt niet verwerkt in Octopus
Gerelateerd: 92309
Tags: SVB
Als in MAF de correspondentienaam is ingevuld dan wordt deze bij synchronisatie naar Octopus opgeslagen in het veld 'Ter attentie van' en 'Aanhef' van de persoon. Als er geen correspondentienaam is ingevuld dan worden deze velden op de gebruikelijke manier opgebouwd uit achternaam, tussenvoegsel en voorletters.

Verbeteren onderwerpselectie bij primair besluit
Gerelateerd: 117948
Selectielijsten bij primair besluit filteren nu wanneer er getypt wordt om zodoende de selectie makkelijker te maken.

Totaal aantal uur bij zaak in veld registreren om te tonen op procedurestap
Gerelateerd: 109203
Tags: Den Haag JZ, MVP
Totaal geboekte uren bij een zaak wordt voortaan bijgehouden in de zaak en is toonbaar in de procedurestap/header.

Opgeloste bugs

In linkermenu van accounts wordt 'Related' getoond in plaats van 'Gerelateerd'
Dit probleem is verholpen.

Bij handmatig toegevoegde bestanden aan het digitale dossier is het niet mogelijk om een relatie te koppelen
Tags: Sittard-Geleen
Dit probleem is verholpen.

Memoveld opgenomen in batchdefinitie geeft Html-code weer
Gerelateerd: 120335
Tags: Den Haag
Memoveld toont in batchdefinitie geen incorrect HTML codes.

Bijbehorende checkbox in documentregel wordt niet gevuld bij indrukken briefknop
Gerelateerd: 111304 | 112948 | 113151 | 114502
Tags: Enschede, Sittard-Geleen
Dit probleem is verholpen.

Checkbox gekoppeld aan documentknop gaat niet altijd aan
Gerelateerd: 112972
Wanneer een document al gegenereerd is en geopend wordt door de documentknop op een procedurestap, worden nu ook als nog het gekoppelde checkbox/datum veld gevuld indien deze nog niet waren gevuld.

Primair besluit: Internal Server Error bij gebruik 'Genereer' knop
Gerelateerd: 113470
Tags: Enschede
De 'Genereer' knop bij primair besluit geeft geen foutmelding meer indien er nog géén fictief nummer aanwezig is in de database.

Geen mogelijkheid om de persoon te wijzigen bij documenten in het digitale dossier
Gerelateerd: 110129
Tags: Sittard-Geleen
Dit probleem is verholpen.

Bestandsnaam e-mail krijgt de naam 'NEXT1JAN+10Y.eml' bij objecttype e-mailknop
Gerelateerd: 110101
Tags: Sittard-Geleen
Dit probleem is verholpen.

Exportfunctie van batchdefinities houdt geen rekening met ingestelde filters
Gerelateerd: 112195 | 122504
Tags: Sittard-Geleen
Dit probleem is verholpen.

Filter op lege datum in batchdefinitie werkt niet
Gerelateerd: 114059
Tags: Enschede
Dit probleem is verholpen.

Document contactregistraties verwerkt leestekens niet goed
Gerelateerd: 115053
Dit probleem is verholpen.

Bij de landgegevens is geen variabele gedefinieerd voor de gemeente
Gerelateerd: 63696
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Veld 'Toelichting op dictum' heeft geen uitklaplijst in de procedurestap
Gerelateerd: 115804 | 116114
Tags: Provincie Utrecht
Dit probleem is verholpen.

Kolom 'Toestemming niveau' toont geen omschrijving
Gerelateerd: 115650
Tags: Amsterdam
Dit probleem is verholpen.

Foutmelding indien er geen onderwerp geselecteerd is bij primair besluit
Gerelateerd: 115825
Tags: Enschede
Primair besluit kan nu zonder foutmeldingen worden bewerkt indien er nog geen onderwerp is geselecteerd.

Beld 'Incidentele maatregel' heeft geen uitklaplijst in procedurestap
Gerelateerd: 115819 | 116115
Tags: Provincie Utrecht
Dit probleem is verholpen.

Aanpassen vragenlijst in bestaand onderzoek niet (meer) mogelijk (SVB 441635)
Gerelateerd: 107915
Tags: OC, SVB
Dit probleem is verholpen.

Veld 'Onderhoudsplichtige naam' krijgt geen selectielijst in procedurestap
Tags: RDW
Dit probleem is verholpen.

Zaken zijn niet zichtbaar onder aanvrager, alleen bij contactpersoon
Gerelateerd: 117788 | 117792
Tags: VGA
Onder "Zaken" in het "Account" detailscherm worden nu voortaan ook de zaken getoond van contactpersonen die aan het account (of onderliggende onderdelen, afhankelijk van het gekozen filter) gekoppeld zijn. 

Kopieer adres in Contactpersoon/Aanvrager werkt niet
Gerelateerd: 117366
Deze knop is er juist voor de niet-natuurlijke persoon gekomen. Deze knop wordt gebruikt om het adres van het bovenliggend onderdeel over te nemen, niet om een adres van een ander adres blok over te nemen. Wanneer deze situatie niet van toepassing is, wordt de knop nu verborgen.

Kolom account/niet-natuurlijke persoon overbodig in personenoverzicht
Account kolom is overbodig bij personen en is uit het overzicht verwijderd.

Filter 'Incl. onderliggende zorgaanbieders' bij notities bij een zorgaanbieder filtert niet goed
Gerelateerd: 118078
Tags: CVP
Onderliggende zorgaanbieders notitie filter functioneert nu correct.

Het hoogste niveau van de accountstructuur toevoegen bij een batchdefinitie geeft performance problemen
Gerelateerd: 111544
Tags: CVP
Account structuur overzicht in een batchdefinitie heeft nu verbeterde performance.

Aspose converteert grote afbeeldingen in de inhoud van een mail niet correct bij conversie naar pdf
Gerelateerd: 104708
Tags: Amsterdam
Dit probleem is verholpen.

Afhankelijkheid wordt uitgevoerd bij afgeronde zaken
Gerelateerd: 115442 | 119982
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Converteren van .msg bestanden lukt niet
Gerelateerd: 118710
Tags: Amsterdam
Dit probleem is verholpen.

Filter in batchdefinitie op tabel "LOG" werkt niet goed
Gerelateerd: 108447
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Opslaan document bij clusterzaak werkt niet
Gerelateerd: 118994
Tags: Leiden
Dit probleem is verholpen.

Zaak kan niet ingepland worden waarbij er een overlap is met datum en tijd.
Gerelateerd: 116358 | 119160 | 119390 | 119411
Tags: Enschede, Leiden
Dit probleem is verholpen.

Foutmelding genereren uitnodiging voor hoorzitting waarbij lengte bezwaarde langer is dan 40 karakters
Gerelateerd: 119763
Dit probleem is verholpen.

Afhankelijkheden worden uitgevoerd bij afgesloten procedurestappen
Gerelateerd: 118749
Dit probleem is verholpen.

Totaal teller onderaan gegroepeerde batchdefinitie staat op 0.
Tags: Jeugdstem
Dit probleem is verholpen.

Autorisatiecode 'ACTVRW_F' op Activiteiten werkt niet
Tags: Enschede
Dit probleem is verholpen.

Beschikbaarheid van Heropenen knop voor activiteiten is niet correct op zaakvenster
Tags: Enschede
Dit probleem is verholpen.

Uitschakelen 'PERSONENID' verwijdert de kolom account in de zoeklijst van personen
Gerelateerd: 118247
Tags: Amsterdam
Er is hardgecodeerd een constructie ingebouwd dat het account altijd zichtbaar is in de zoeklijst van personen, ongeacht de instelling voor het tonen of verbergen van het personenid.

Filterinstellingen van een overzicht worden niet meer opgeslagen
Dit probleem is verholpen.


Octopus Release Notes

Versie: 4.0.4
Datum: 21-08-2023 13:19

Opgeloste bugs

Zaak niet te verwijderen uit cluster
Link: 118452
Gerelateerd: 118369
Tags: Sittard-Geleen
Dit probleem is verholpen.

Bron en type wordt niet goed gevuld bij activiteit documenten
Link: 118812
Gerelateerd: 118513
Tags: SVB
Bron en type worden nu correct aangepast bij het bewerken van een activiteit document.

Het zoeken van een zorgaanbieder bij het wijzigen van een zorgaanbieder bij een medewerker bij een zorgaanbieder werkt niet
Link: 118962
Gerelateerd: 94840 | 100735 | 104576
Tags: CVP
Dit probleem is verholpen.

Breadcrumb bij instantie ontbreekt in procedurestap
Link: 119000
Gerelateerd: 118979
Tags: Jeugdstem
Dit probleem is verholpen.

Octopus Release Notes

Versie: 4.0.3
Datum: 08-08-2023 15:16

Opgeloste bugs

Dashboard toont een foutmelding
Link: 118534
Gerelateerd: 118510
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Code 174 wordt niet aangemaakt in Octopus bij overzetten document naar MAF
Link: 118557
Gerelateerd: 118524 | 118571
Dit probleem is verholpen.

Primair persoon toevoegen via "Extern ophalen" vult de titelbalk en procedurestap registreren niet
Link: 118560
Gerelateerd: 118514
Dit probleem is verholpen.

Zaak verdwijnt uit cluster bij opslaan vanuit algemeen sectie
Link: 118613
Gerelateerd: 116358
Tags: Enschede
Zaken worden niet meer uit het cluster verwijdert indien opslaan vanuit "Algemeen" sectie  in het zaak detailscherm.

Persoon autorisatie aanpassen bij koppelen met zaak
Link: 118614
Gerelateerd: 106720 | 118541
Tags: CVP
Bij clientschotten wordt de autorisatie van een persoon aangevuld met een autorisatie voor de groep die autorisatie heeft tot de vertrouwelijke groep van de zaak.

Aanpassen gegevens Afdeling/Vakafdeling niet mogelijk.
Link: 118619
Dit probleem is verholpen.

Toevoegen leden bij hoorzitting niet direct zichtbaar
Link: 118630
Gerelateerd: 116230
Het commissie leden grid wordt nu goed ververst na toevoegen/verwijderen van leden.

MAF DMS laat handhavingsrapportage zien als een uitgaand document
Link: 118674
Gerelateerd: 93642
Dit probleem is verholpen.

Octopus Release Notes

Versie: 4.0.2
Datum: 01-08-2023 14:00

Opgeloste bugs

Aangemaakte e-mail heeft incorrect e-mailadres
Link: 117979
Gerelateerd: 117963
Dit probleem is verholpen.

Documenteigenschappen bij accounts werkt niet naar behoren
Link: 118261
Dit probleem is verholpen.

Document vervang werkt niet bij oorspronkelijke niet gearchiveerde PDF's
Link: 118299
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Documenten soms foutief verwijderd
Link: 118312
Dit probleem is verholpen.

Aanmaken batchdef bij oudere zaken mislukt
Link: 118347
Gerelateerd: 117102
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Event "Bij het terugdraaien van deze stap" werkt niet naar behoren
Link: 118401
Gerelateerd: 91522 | 116766
Dit probleem is verholpen.

De verticale uitlijning van objecttypen staat te ver uit elkaar
Link: 118438
Gerelateerd: 118368
Dit probleem is verholpen.

Octopus Release Notes

Versie: 4.0.1
Datum: 24-07-2023 10:47

Opgeloste bugs

Activiteitenteller soms niet zichtbaar
Link: 116772
Gerelateerd: 113343 | 116770
Tags: Jeugdstem
Dit probleem is verholpen.

Documentvariabelen worden niet vervangen in onderwerp van e-mail
Link: 116787
Gerelateerd: 114711
Tags: Enschede
Dit probleem is verholpen.

Kopiëren van documenten bij clustering geeft foutmelding
Link: 116792
Dit probleem is verholpen.

Icoontjes ontbreken in het activiteitenoverzicht
Link: 117045
Gerelateerd: 116730
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Datumsortering in log van persoon en zaak klopt niet
Link: 117072
Gerelateerd: 116803
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Ontvangen bestanden die gekoppeld worden aan alle clusterzaken hebben geen documenttype
Link: 117144
Gerelateerd: 110178 | 111868
Tags: Sittard-Geleen
Dit probleem is verholpen.

Foutieve weergave O kolom in zaakoverzicht en online weergave knop
Link: 117184
Gerelateerd: 117002
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Het is niet mogelijk een nieuwe instantie aan te maken
Link: 117189
Tags: Jeugdstem
Dit probleem is verholpen.

Instantie verdwijnt na wijziging instantie bij Relaties
Link: 117203
Gerelateerd: 117090
Tags: SVB
Het koppelen van relaties heeft grote veranderingen ondergaan. Het mechanisme voor toevoegen, verwijderen en aanpassen van relaties is door de hele applicatie verbeterd. Dit houdt in dat alle schermen en processen waarbij relaties worden gekoppeld nu goed zouden moet werken. Te denken valt aan:

 • Relaties aanpassen in sectie Algemeen in zaakscherm
 • Relaties aanpassen in sectie Relaties in zaakscherm
 • Relaties aanpassen in procedurestap
 • Relaties (primair persoon en betrokkene) toevoegen via een import
 • MAF-codes zetten bij toevoegen/aanpassen/verwijderen van een relatie
 • MAF-code zetten bij verwijderen zaak

Tevens is het aantal calls naar de Api verminderd, waardoor er een kleine performanceverbetering is.

Bij aanmaken batchdefinitie is de koptekst niet even breed als de kolom
Link: 117213
Gerelateerd: 117101
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Aanmaken VVO zonder 'gebaseerd op' geeft foutmelding
Link: 117216
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Vervang archiefknop niet beschikbaar bij opgehaalde documenten
Link: 117219
Gerelateerd: 116802
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Foutmelding bij plannen hoorzitting van een clusterzaak
Link: 117323
Gerelateerd: 117174
Tags: Provincie Utrecht
Dit probleem is verholpen.

Mailverzending via Outlook Web geeft 500 door redirect loop
Link: 117347
Gerelateerd: 117305
Tags: Leiden
Dit probleem is verholpen.

Documentlog toont geen regel wanneer een document is toegevoegd
Link: 117375
Gerelateerd: 117333
Tags: Amsterdam
Dit probleem is verholpen.

Schalen van scherm geeft geen scrollbar meer en onderste regels verdwijnen
Link: 117411
Gerelateerd: 117406
Dit probleem is verholpen.

Behandelteam beroep wordt getoond bij bezwaar
Link: 117414
Tags: Sittard-Geleen
Dit probleem is verholpen.

Niet alle documenten worden gekopieerd bij een zaak die gebaseerd is op een andere zaak
Link: 117447
Gerelateerd: 117344
Tags: Sittard-Geleen
Dit probleem is verholpen.

Performanceprobleem in hoorzittingdocumenten
Link: 118018
Gerelateerd: 117940
Dit probleem is verholpen.

Icoontjes in documentvenster zijn te groot
Link: 118034
Dit probleem is verholpen.

Medewerkergegevens worden niet meer automatisch opgevoerd
Link: 118088
Gerelateerd: 118047
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.


Octopus Release Notes

Versie: 4.0.0
Datum: 17-05-2023 10:27

Nieuwe of aangepaste functionaliteit

Duidelijk zichtbaar onderscheid tussen omgevingen
Per omgeving kan er een naam worden opgegeven die naast het octopus logo komt te staan om duidelijk te maken in welke omgeving er gewerkt wordt.

Inbouwen ondersteuning voor het invalideren van de cache
Gerelateerd: 77571 | 89788 | 110721
Op basis van autorisatie is het nu mogelijk een knop beschikbaar te stellen om de Octopus applicatiecache per direct leeg te maken. Dit maakt het voor inrichters en functioneel beheerders eenvoudiger om wijzigingen door te voeren zonder de appservice te hoeven herstarten.

Excel als een plat bestand
Gerelateerd: 103392
Tags: SVB
In batchdefinities met antwoorden van vragen kunnen deze omgedraaid worden zodat ieder antwoord een eigen rij heeft. 

Externe berekeningen verwijderen/archiveren
Gerelateerd: 102762
Tags: SVB
Externe berekeningen kunnen verwijderd en/of gearchiveerd worden.

Aanpassen zaaklog en doclog toevoegen
Gerelateerd: 102319 | 103197 | 107017 | 107019
Tags: Amsterdam, SVB
Diverse verbeteringen/aanvullingen aan de logging bij een zaak.

Omhangen van eigenschappen aan een zorgonderdeel
Gerelateerd: 94840 | 100735
Tags: CVP
Omhangen van eigenschappen aan een zorgonderdeel.

Dubbeling contactpersonen op hogere niveau’s bij zorgaanbieder te voorkomen
Gerelateerd: 95510 | 100737
Tags: CVP
Het is niet meer mogelijk identieke contactpersonen op een hoger niveau toe te voegen.

Koppeling in structuur aan niet-actieve onderdelen onmogelijk maken
Gerelateerd: 96628 | 100739
Tags: CVP
Het is nu mogelijk binnen de structuur te filteren of actief of niet actief.

Twee personen tegelijk in zelfde activiteit
Gerelateerd: 73109
Tags: SVB
Een activiteit kan slechts door een gebruiker tegelijk worden bewerkt. Als de activiteit al door iemand anders is geopend dan verschijnt hiervan een melding. Het is mogelijk om de activiteit over te nemen middels de knop "Ja, ik wil toch doorgaan naar deze activiteit". De activiteit wordt weer vrijgegeven door de knoppen "Toepassen en sluiten" of "Sluiten". 
Let op! Als het activiteitscherm wordt afgesloten door op het kruisje rechtsboven te klikken dan wordt de activiteit niet vrijgegeven en zal de volgende gebruiker de melding te zien krijgen.

PDF vervangknop
Gerelateerd: 107136
Tags: SVB
Het is nu mogelijk het archiefdocument te vervangen zonder de documenteigenschappen opnieuw in te vullen.

Niet-natuurlijk persoon: Aanmaken nieuwe NNP vanaf de procedurestap gaat fout
Gerelateerd: 106104
Tags: Sittard-Geleen
Nieuwe persoon aanmaken (natuurlijk/niet-natuurlijk) vanaf een procedurestap werkt nu correct.

Vergroten kolom code op het venster voor samengestelde vragenlijsten
Link: 109594
Tags: OC, SVB
In het grid bij vragenlijst samenstellen is de kolombreedte van de kolom "code" aangepast zodat de code goed leesbaar is.

Ingevoerde persoon niet te anonimiseren
Link: 109981
Gerelateerd: 109003
Tags: CVP
Ingevoerde personen kunnen nu alsnog worden geanonimiseerd.

Loggen van terugdraaien en ontgrendelen
Link: 110058
Het ontgrendelen en terugdraaien van een procedurestap wordt nu opgenomen in de logging van de zaak.

Toevoegen batchactie om procedurestap te valideren en op te slaan
Er is een nieuw type batchactie beschikbaar "Valideer procedurestap". Deze valideert de procedurestap, slaat de procedurestap op en voert de events en afhankelijkheden uit.

Pop-upvenster draggable maken
Gerelateerd: 105395
Pop-upvensters kunnen nu versleept worden.

Toevoegen aanpasbare notitiedatum
Gerelateerd: 109041
Tags: CVP
Er is een nieuwe datum en tijd toegevoegd bij notities die kunnen worden aangepast na het aanmaken.

Gevalsbehandelingscode toevoegen
Tags: SVB
Er is een extra codeveld opgenomen in het zaaktypescherm voor de afhandeling van een gevalsbehandeling.

Meerdere bovenliggende opties voor structuurregels
Tags: CVP
Het is mogelijk zorgonderdelen conform structuurregels onder één of twee hoofdzorgonderdelen te plaatsen.

Outlook Web integratie
Tags: Enschede
Het is nu naast het direct mailen met het invulformulier vanuit Octopus ook mogelijk om de mail te verzenden vanuit Outlook Web. Bij het aanmaken van de mail kan gebruik gemaakt worden van de contactlijst die beschikbaar is in Octopus en ook bestanden in het Digitaal Dossier kunnen meegestuurd worden als bijlage. Kortom: de vertrouwde functionaliteit van Octopus gebundeld met de kracht van Outlook Web.

Opgeloste bugs

Na een update zijn de persoonlijke instellingen gereset
Gerelateerd: 93545
Tags: CVP, Stichtse Vecht
Na een update werden de persoonlijke instelling van de kolom indeling in het zakenoverzicht teniet gedaan en stonden de kolommen weer zoals de standaard. De instellingen na een update worden nu behouden.

Bij het importeren worden betrokkenen worden niet getoond bij advies per persoon
Gerelateerd: 95175
Tags: HH, SVB
Dit probleem is verholpen.

Ingetypte tekst schiet weg
Gerelateerd: 98604
Tags: CVP
Bij typen in een tekstveld na het direct opstarten van een procedurestap verdween de tekst. Dit probleem is verholpen.

In een batchdefinitie kan niet gezocht worden in een kruimelpad kolom
Gerelateerd: 96491
Tags: CVP
Aanvraag 96491 Bij een zoekactie in een batchdefinitie waar een kolom met een kruimelpad is opgenomen moet ook in de kruimelpaden gezocht worden naar de ingetypte zoekterm.

Het importeren van zaken gaat niet in alle gevallen goed
Gerelateerd: 99854 | 103036 | 112147 | 113349
Tags: HH, SVB
Er zijn diverse aanpassingen gedaan aan het koppelen van relaties. Tevens is er op diverse plaatsen extra logging toegevoegd. Dit probleem is buiten productie niet te reproduceren, dus het is onzeker of het probleem volledig is opgelost. Wanneer het probleem zich weer voordoet, kunnen we middels de logging beter achterhalen waar het probleem ontstaat.

Display only datumvelden kunnen na ontgrendelen niet aangepast worden
Gerelateerd: 103203
Tags: AKJ
Gebruikers met de autorisatie om een procedurestap te ontgrendelen, kunnen nu ook "Alleen lezen" velden op de procedurestap na ontgrendelen aanpassen.

Het openen van een zaak zonder procedurestap resulteert in een foutmelding
Gerelateerd: 104814 | 108986 | 110623
Tags: Amsterdam
Wanneer er tijdens het aanmaken van de zaak een storing optrad bij communicatie naar de Api kon het voorkomen dat de eerste procedurestap niet werd aangemaakt. Dit resulteerde in foutmeldingen bij het openen van een zaak. Dit probleem is verholpen.

Verwijderen van zaken: niet mogelijk en foutmelding indien StUF instelling aan staat
Gerelateerd: 105073
Tags: Sittard-Geleen, Stichtse Vecht
Probleem opgelost waarbij een trigger die het aantal openstaande activiteiten voor de zaak bijwerkt een conflict veroorzaakt met een trigger die voor een StUF koppeling nodig is.

Printen van uitnodiging resulteert in foutmelding
Gerelateerd: 106100
Tags: Sittard-Geleen
Printen van hoorzitting documenten (schema, uitnodigingen) werkt weer.

Er wordt een onjuiste datum getoond indien je een document hebt toegevoegd aan het documententabblad bij een clusterzaak
Gerelateerd: 114669
Tags: Amsterdam, Sittard-Geleen
Datums worden nu correct getoond indien documenten via het documententabblad worden toegevoegd bij een clusterzaak voor het hele cluster.

Urgentie-bolletjes geven bij export naar Excel bestandsnaam weer ipv waarde
Urgentie wordt nu correct geëxporteerd naar Excel.

Bij het kopiëren van documenten bij nieuwe zaak ontbreken de knoppen Alles en Niets
Gerelateerd: 106130
Tags: Project, Sittard-Geleen
Bij het kopiëren van documenten van een zaak die is gebaseerd op een andere zaak zijn er nu de opties om snel alle of geen documenten te selecteren en om te groeperen.

Rechten op de persoon worden niet goed gezet na Toebedelen
Gerelateerd: 106720
Rechten op de persoon worden weer goed gezet na toebedelen.

Inkomend document icoon laat label pdf niet zien
Gerelateerd: 107119 | 107518
Tags: SVB
Wanneer documenten met een .pdf extensie worden toegevoegd zullen deze ook het label "pdf" laten zien in het icoon. Zowel voor inkomende als uitgaande documenten.

Bedrag wordt na aanmaken van betaling weer op €0,00 gezet in betaalobject (en hierdoor in betaalopdracht)
Gerelateerd: 105848 | 108889
Tags: Den Haag
Na het aanmaken van wkbv-kosten werd het bedrag in eerste instantie overgenomen in het betaalobject. Erna het bedrag weer leeggemaakt. Dit probleem is verholpen.

Foutmelding na klikken op tandwieltje in grafiek/batchdefinitie
Gerelateerd: 109059
Tags: SVB
De autorisatie voor Batch definities is niet meer nodig voor persoonlijke bewerkingen op een batchdefinitie/-grafiek

Bug in filtering op kenmerk
Gerelateerd: 109032
Tags: OC, SVB
Bij een filter op een kolom van een batchdefinitie die ook in het filter van de batchdefinitie zelf aanwezig was, werd dit filter niet correct toegepast. Dit is nu opgelost.

Soms wordt document 2x geregistreerd en verschijnt een foutmelding bij documentcreatie
Document wordt niet meer 2x geregistreerd bij documentcreatie vanuit documentknoppen op de procedurestap

Bij het opslaan van een persoonlijke grafiek verschijnt een foutmelding
Gerelateerd: 109752 | 110585
Tags: SVB
Probleem bij het opslaan van een persoonlijke grafiek is nu opgelost.

Beschikbaarheid knop verwijderen zaken bij batchdefinities
Gerelateerd: 110224
Tags: JZ
Bij batchdefinities gebaseerd op zaak zal nu de knop verwijderen niet beschikbaar zijn als de gebruiker niet geautoriseerd is voor het verwijderen van zaken.

Uren aanpassen via zorgaanbieder lukt niet
Gerelateerd: 110216
Tags: CVP
Uren aanpassen via zorgaanbieder (accounts) werkt weer.

Lege datum wordt bij de dynamische velden getoond als 1-1-1753 00:00:00
Gerelateerd: 110437
Lege datum bij dynamische velden worden nu niet meer als 1-1-1753 getoond.

Documentdefinities / Documenttypen: 'Opbouw via' werkt niet voor het type output 'E-mail'
Tags: Enschede
Het is nu mogelijk om voor de email variabelen ook de nieuwe manier te gebruiken met de "Opbouw via" variabele bij het documenttype.

Zoeken op nummer in zaakoverzicht is traag
Zoeken op zaaknummer bij batchdefinities is geoptimaliseerd.

Datum wordt erg lelijk weergegeven in groepering batchdefinitie
Tags: Sittard-Geleen
Datum in groepering wordt correct weergegeven.

Procedurestappen dubbel in zaak opgenomen
Gerelateerd: 98602 | 105063
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.

Na de invoer van de jaarovergang worden nieuw geimporteerde steekproefposten nog aangemaakt met het oude jaartal in het zaaknummer
Gerelateerd: 77571 | 89788 | 101588 | 110708
Tags: SVB
Jaarovergang wordt per direct toegepast bij nieuw geïmporteerde steekproefposten.

Commissieleden worden initieel niet getoond
Gerelateerd:
Tags: Enschede
Bij het openen van de commissieleden popup worden nu de commissieleden direct getoond.

Importeren van batchacties lijkt niet te werken
Importeren van batchacties wordt nu correct uitgevoerd.

PDF-conversie van e-mails toont verkeerde tijd
Gerelateerd: 111800
Tags: Amsterdam
Bij pdf-conversie van e-mails wordt de tijd nu correct overgenomen.

Log van persoon toont helemaal geen regels meer
Log van een persoon toont de logregels weer.

Documenttype bij ingekomen clusterdocumenten is niet juist (Digitaal dossier)
Gerelateerd: 110178
Tags: Sittard-Geleen
Documenttype bij ingekomen clusterdocumenten wordt nu juist getoond.

Onderzoek - gebaseerd op zaak kopieert documenten die niet in het zaakdossier staan, bv hoorzitting
Gerelateerd: 111572 | 111942
Tags: Sittard-Geleen
Documenten worden nu correct gekopieerd van de 'gebaseerd op zaak'.

No show vinkje werkt, maar oorzaak no show instelling of cvp niet aan te vinken
Gerelateerd: 100728 | 109541
Tags: CVP
Wanneer het uren detail scherm een keer vanuit een batchdefinitie geopend is, zal het uren detail scherm vanuit andere plaatsen ook weer correct openen.

Scherm flikkert in verschillende grijstinten bij openen van een Zaak
Aanpassingen gedaan aan het laden van een zaak scherm zodat onnodig flikkeren voorkomt.

Grid icoontje digitaal dossier hebben geen maximale hoogte
Weergave probleem met document icoon opgelost.

Bij het versturen van e-mail bevat de afzender een deel van URL + e-mailvenster blijft hangen
Gerelateerd: 112216
Tags: Enschede
Bij het versturen van een e-mail wordt het e-mail adres nu correct getoond.

Diverse problemen met documenten in het zittingenscherm
Gerelateerd: 114470
Tags: Enschede, Sittard-Geleen
Diverse problemen opgelost m.b.t. document generatie bij een hoorzitting.

Kamernummer in zaaknummer is 0 als zaken gebaseerd zijn op andere zaak
Gerelateerd: 112570
Tags: Enschede
Bij het aanmaken van een zaak die gebaseerd is op een andere zaak, wordt nu het kamer nummer van de gebaseerd op zaak overgenomen in het zaaknummer.

Sortering categorieën bij hoofdmenu "Grafieken" onjuist
Probleem met de sortering van categorieën bij het hoofdmenu "Grafieken" opgelost.

Outlook mail voegt de geselecteerde zaakdossier documenten niet toe
Zaakdossier documenten worden toegevoegd aan de Outlook Web mail.

Batchdefinitie neemt confidentiallity niet over
Batchdefinities op 'personen' (met clientschotten aan) en clusters worden nu correct gefilterd op vertrouwelijkheid/permissies

Portaal publicatie vanuit digitaal dossier geeft fout
Tags: Enschede
Probleem bij het publiceren van meerdere documenten naar het portaal is opgelost.

Openen extern personen scherm resulteert in foutmelding
Weergave probleem met "Extern personen" scherm opgelost.

Menu-item 'Gerelateerde zaken' blijft leeg als er een zaak 'gebaseerd op' wordt aangemaakt.
De gebaseerd op zaak wordt nu ook getoond onder 'Gerelateerde zaken' in het zaakdetailscherm.

Datum afhandeling in procedurestappen gaat mis
Gerelateerd: 113753
Tags: Enschede
Probleem met datum afhandeling bij specifieke werkvoorraad datum velden is opgelost.

Geselecteerde variabele lijst items bij een zaak die inactief worden gemaakt verdwijnen bij de zaak
Gerelateerd: 113078
Tags: CVP
In het verleden correcte waarde in dynamische lijsten worden nu correct getoond.

Het is niet mogelijk een hoorzitting te plannen als de datum in het verleden ligt.
Gerelateerd: 111943
Het is mogelijk om een hoorzitting 30 dagen terug in het verleden te plannen.

Gedownloade bestanden van portaalberichten krijgen underscore aan begin/eind in de bestandsnaam
Gerelateerd: 114421
Tags: Enschede
Probleem in de naamgeving en openen van een gedownload document in het zaakdetailscherm "Portaalberichen" is opgelost.

Outlook Web wordt niet meer geopend
Gerelateerd: 114567
Tags: Enschede
Door een probleem in de bijlages werd Outlook Web niet meer geopend, dit is nu verholpen.

Printen van geselecteerde hoorzittingsdocumenten resulteert in lege PDF
Gerelateerd: 114459
Tags: Enschede
Printen van geselecteerde hoorzittingsdocumenten geeft correcte PDF terug.

Notificatielijst treedt buiten venster
Gerelateerd: 114487
Tags: Enschede
Oplossing gemaakt voor zeer sporadische gevallen wanneer het de lijst van notificatie buiten het scherm verschijnt.

Alfabetisch sorteren tekstfragmenten in OctopusWeb
Gerelateerd: 113897
Tags: HH, strafrecht
Tekstfragmenten worden nu alfabetisch gesorteerd.

In zaaklog en doclog ExernCommissielid tonen en linken naar de detailpagina
Externe commissieleden worden nu ook getoond in het zaak- en documentlog.

Termijn berekening klopt niet
Gerelateerd: 110126 | 111718 | 116071
Tags: Sittard-Geleen, SVB
Termijnen worden weer correct berekend.

Hoeveelheid bestanden over te halen vanuit het portaal naar het zaakdossier is gelimiteerd op 10
Gerelateerd: 97702
Het aantal documenten dat vanuit het portaal kunnen worden overgezet naar het dossier is niet meer gelimiteerd op 10.

Validatiemeldingen worden niet correct getoond bij aanmaken onderzoeksdefinitie
Tags: SVB
Wanneer er validatiefouten optraden bij het opslaan van onderzoeksdefinities werden de meldingen niet correct getoond. Dit probleem is opgelost.

Landcode in Octopus wordt niet aangepast bij adreswijzing (AA)
Gerelateerd: 115160
Tags: StUF, SVB
Bij een adreswijziging in MAF wordt bij de synchronisatie naast de landnaam ook de landcode aangepast in Octopus.


Datum: 28-10-2022

Overige werkzaamheden
101700 - Rechtsgrond TPW en wetsartikelen STR meerdere keren kunnen opvoeren
Tags: SVB
Rechtsgronden mogen nu meerdere keren worden opgevoerd.
Gerelateerd 97834

102396 - Activiteiten in gesloten trajecten moet je kunnen openen (read only)
Tags: AKJ
Wanneer een zaak gesloten was, konden de activiteiten niet meer geopend worden vanuit de procedurestap. In deze versie is dit wel mogelijk, door dubbelklikken in het grid of de bewerken knop aan het einde van de regel.
Gerelateerd 100271

102400 - Het moet mogelijk zijn om via batchdefinities een nieuwe instantie/cliënt/zaak aan te maken
Tags: AKJ
Bij een batchdefinitie werd reeds het juiste detailscherm getoond bij dubbelklikken (aan de hand van de geselecteerde hoofdtabel). In deze versie is ook de knop 'nieuw' geïmplementeerd, zodat nieuw aanmaken ook wordt ondersteund.
Gerelateerd 100291

103404 - Knop inrichten om via Batchactie een Land toe te bedelen
Tags: SVB
Via batchacties kan een land worden toebedeeld aan een zaak.
Gerelateerd 90956

103465 - Voltooien en sluiten knop toevoegen aan activiteitenscherm
Tags: SVB
De Voltooien knop sluit het scherm van de activiteiten niet. Daarom is er een 'Voltooien en sluiten' knop toegevoegd. Deze werkt net als de 'Toepassen en sluiten', maar voltooit direct de activiteit.
Gerelateerd 81965

104567 - Eenvoudig registreren groepsbezoek inclusief "no show"
Tags: CVP
Bij het registreren van een afgezegd locatiebezoek kan er een no-show worden geregistreerd. Zo is het helder waarom het aantal locatiebezoeken niet is gehaald.
Gerelateerd 100728

104570 - Behandelteam toevoegen aan overzicht zorgaanbieders
Tags: CVP
Het behandelteam is toegevoegd aan het overzicht met zorgaanbieders.
Gerelateerd 100730

104573 - Kolom locatie toevoegen aan overzicht
Tags: CVP
In het zaakoverzicht is een kolom met locatie toegevoegd.
Gerelateerd 100731

104574 - Inactief maken onderdelen en alle onderdelen eronder
Tags: CVP
Als een onderdeel inactief wordt gemaakt dan worden ook alle onderliggende onderdelen inactief gemaakt. Naast de onderliggende zorgonderdelen worden ook de bijbehorende contactpersonen actief/inactief gemaakt.
Gerelateerd 100732

104575 - Kenmerk bij zorgonderdeel toevoegen "Geregistreerd in locatie register"
Tags: CVP
Er kan aan zorgonderdelen een kenmerk worden toegevoegd zodat makkelijk te vinden is of een locatie wel of niet in het locatieregister is geregistreerd als WZD-locatie.
Gerelateerd 100734

104580 - Mogelijk maken om te kunnen filteren op "Zorgaanbieder structuur" kolom
Tags: CVP
Er kan nu worden gefilterd op de "zorgaanbieder structuur" kolom.
Gerelateerd 101967

104582 - Meer velden tonen in personen selectielijst
Tags: CVP
De zoekfunctie personen is uitgebreid met diverse velden zodat je bij een selectie makkelijker kunt zoeken.
Gerelateerd 100741

104583 - Melding (soort memo) per persoon kunnen opgeven die actief wordt getoond
Tags: CVP
Per persoon kan een melding (soort memo) opgeven worden, die actief getoond wordt.
Gerelateerd 100743

104584 - Zoekfunctie in alle contactmomenten
Tags: CVP, Inrichting
Er is een document ingericht waarin alle contactmomenten kunnen worden weergegeven. Het zoeken vindt plaats in het document.
Gerelateerd 100774

104585 - De optie "delen" uit kunnen zetten
Tags: CVP
Per zaaktype kan nu ingesteld worden of het menu-item "Delen" zichtbaar is in het detailscherm van een zaak van dit type. Standaard staat de optie aangevinkt en zal het menu-item zichtbaar zijn in het zaakdetailscherm.

104586 - Niet actieve onderdelen wegfilteren
Tags: CVP
Via batchdefinities worden de actieve instanties getoond aan alle gebruikers en inactieve instanties aan de beheerders.
Gerelateerd 100736

Opgeloste bugs
78498 - Er kan niet gezocht worden in selectieveld voor documenttype bij aanmaken document
Selectieveld is omgezet naar zoekbaar selectieveld.

96832 - Wanneer een zaak wordt toebedeeld gaan de activiteiten niet mee naar nieuwe eigenaar
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 103930

98184 - E-mails: Lay-out van verzonden mailberichten incorrect
Tags: Amsterdam
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 91930

99691 - Popup scherm verschijnt op achtergrond
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 94369

99694 - Handtekening medewerker verdwijnt spontaan in Desktop
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 97672

99747 - Octopus Web - Grote bestanden toevoegen lukt niet
Tags: Amsterdam
Dit probleem is verholpen.

100866 - Portaallink opent niet het portaal
Tags: Amsterdam
Vanwege een aanpassing in de security naar aanleiding van een Pentestbevinding werd de portaallink niet geopend. Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 100754

100957 - Notificaties gaan naar de verkeerde ontvanger
Tags: Stichtse Vecht
Groepsnotificaties werden verstuurd naar behandelaar of meelezer. Nu worden groepsnotificaties verstuurd naar de groep.
Gerelateerd 100452

101101 - Datum ontbreekt in documenten overzicht
Tags: Stichtse Vecht
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 100979

101309 - Activiteit wordt na kiezen behandelteam na toepassen weer op eigen naam gezet
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 99245

101399 - Eén portaalpublicatie kan niet naar meerdere ontvangers
Tags: Amsterdam, Portaal
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 101323

102087 - Nieuwe procedurestap knop "Portaal sluit dossier"
Tags: Amsterdam
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 95715

102204 - Aanpassen van relaties gaat niet overal goed
Tags: Den Haag SZW
Dit probleem is verholpen.

103374 - Documenteigenschappen zijn niet te wijzigen i.g.v. een clusterzaak
Tags: Amsterdam
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 103317

103396 - Grafiek geeft foutmelding bij ontwerpen batchdefinitie
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 98452

103457 - Type fout bij na aanmaken externe berekening is niet juist
Tags: SVB
Type fout wordt nu correct weergegeven na het aanmaken van de externe berekening.
Gerelateerd 102423

103497 - Geen 'Portaal sluiten' bericht bij afronden zaak
Tags: Amsterdam
Er worden nu 'Portaal sluiten' e-mailberichten verstuurd als een zaak wordt afgerond.
Gerelateerd 66684

103630 - Districten: uitklaplijst verwacht
Tags: Sittard-Geleen
Wanneer er een district gekozen moet worden, verschijnt er nu een uitklaplijst in plaats van een invoerveld.

106404 - Niet automatisch toevoegen bezwaarschrift bij ontvangstbevestiging
Tags: Sittard-Geleen
Structuur van variabelen bij automatisch toevoegen van bijlagen aan een email is gecorrigeerd.

106722 - Selectielijst personen toont geen contactpersonen bij aanmaken nieuwe zaak scherm
Bij het aanmaken van een zaak is het weer mogelijk om voor relaties (contact)personen en organisaties te selecteren.

107070 - Batchdefinitie met groepering geeft geen paging en (totaal)aantal
Dit probleem is verholpen.

107319 - Nieuwe zaken uit zaaksysteem zijn niet te verwerken
Tags: Stichtse Vecht
Dit probleem is verholpen.

107320 - Query die soms problemen geeft bij inloggen
Tags: Stichtse Vecht
Dit probleem is verholpen.

107438 - Exceptions en performance in zorgaanbiederes/uren
Ophalen van de structuur bij een account (zorgaanbieder/instantie) gaat nu een stuk sneller.
Gerelateerd 104579

Datum: 07-11-2022

Opgeloste bugs
104407 - Batchdefinitie - periodeveld (SVB 424230)
Tags: SVB
Het was niet mogelijk te filteren op het periodeveld. Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 104337

105536 - Error converting data type nvarchar to numeric
Tags: Den Haag SZW
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 105808

105808 - Bezwaar: IGS20221828 Ingebrekestelling blijft steken
Tags: Den Haag SZW
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 105424

105848 - Bij een bedrag van €0,00 in betaalopdracht wordt geen juist betaal- en controle-bestand aangemaakt
Tags: Den Haag SZW
Dit probleem is verholpen.

105929 - AKJ - Accounts rechten werken niet correct
Tags: AKJ
Rechten op accounts werken niet goed als het gaat om EntityPermissie en ACCNTD_V autorisatie.
Gerelateerd 105722

105992 - AKJ - Afgerond Door/- in stap wordt niet correct gevuld
Tags: AKJ
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 101042

106028 - Grootboekrekeningnummers betalingstypen worden niet opgenomen in het Grootboek-csv bij betaalopdracht
Dit probleem is verholpen.

108037 - Bij het wijzigen van een vragenlijst die al gekoppeld is aan een steekproefpost verschijnt een foutmelding
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 107915

108044 - Bestanden met de extensie XLSM konden toegevoegd en geopend worden, maar na een nieuwe release niet meer
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 107155

108464 - Betere ondersteuning via MS My Apps / tweede tabblad fout in authenticatie
Tags: SVB
Met opstarten van Octopus via "my apps" van Microsoft ("tegels") kan met een tweede tabblad of een directe link kan de applicatie anders gedragen dan verwacht. Dit is opgelost.

108469 - Teveel gedeelde zaken werden getoond aan een ingelogde gebruiker
Tags: SVB
Wanneer in de AD instellingen extra claims gekoppeld werden, kon het voorkomen dat het userid van de ingelogde gebruiker leeg bleef. in dit geval werden in het zaakoverzicht alle gedeelde zaken getoond. Er zijn extra controles ingebouwd waarmee dit probleem is verholpen.

Datum: 02-11-2022 10:14

Opgeloste bugs

105619 - SVB Rapportages OC - Ja / Nee wordt als True/False weergegeven in een grafiek.
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 105640

105622 - SVB Rapportages OC - Groeperen op periodeveld werkt niet
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 105642

Datum: 28-10-2022

Opgeloste bugs
104656 - Geen mogelijkheid om documenten voor DMS te selecteren (SVB 104616/104617)
Tags: SVB
Documenten werden onterecht als DMS document aangemerkt en het was niet meer mogelijk documenten te selecteren voor overdracht naar DMS. Beide problemen zijn verholpen.
Gerelateerd 104617 en 104616

104992 - Bij het voltooien van een activiteit wordt de datum "Gepland / Uitgevoerd op" overschreven met de datum voltooiing
Tags: AKJ
De "Gepland/Uitgevoerd datum" wordt niet meer overschreven met de datum van voltooien wanneer er al een datum is ingevuld voor "Gepland/Uitgevoerd op".
Gerelateerd: 104859

105066 - Bij een batchdefinitie op hoofdtabel "TERMIJN" komt gratis een lege kolom "id" erbij die je helemaal niet wil hebben.
Tags: Den Haag
De lege kolom ID wordt niet meer getoond

105106 - We kunnen geen nieuwe regels opnemen in ‘weergave vragen’
Tags: SVB
Op het detailscherm van batchdefinities onder submenu "Weergave vragen" konden geen regels meer worden toegevoegd, bewerkt of verwijdert omdat de knoppen niet beschikbaar kwamen. Dit is nu opgelost.
Gerelateerd: 105093

105113 - Kan geen vragen meer wijzigen
Tags: SVB
Opgelost is dat er geen spinner in beeld blijft met bewerken van vragen.
Gerelateerd: 104917

105117 - Hoger beroep archiverenstap wordt niet afgerond
Tags: SVB
Opgelost is de foutmelding met het archief stap binnen een hoger beroep. De foutmelding ontstaat wanneer een gerelateerde zaak niet meer beschikbaar is in het systeem.

105125 - Registratiestap: instantie niet zichtbaar na wijzigen kenmerk
Tags: SVB
Het instantie veld wordt niet meer leeg gemaakt nadat het kenmerk voor een zaak gewijzigd wordt.
Gerelateerd: 105076

105129 - Relaties: na wijzigen of toevoegen instantie of gemachtigde is indiener verdwenen
Tags: SVB
De relatie voor indiener wordt niet meer verwijdert na toevoegen van een relatie voor gemachtigde of instantie.
Gerelateerd: 105077

105133 - documenteigenschappen houdt geen rekening met businessunit
Tags: SVB
De selectielijst voor dossiertypes op het document eigenschappen scherm houdt nu rekening met de businessunit van de gebruiker én de configuratie m.b.t. de zaaksoorten waarvoor het dossiertype ingesteld is.
Gerelateerd: 105078

105184 - Termijn verschijnt niet in temijnen PopUp (AKJ)
Tags: AKJ, SVB
Termijnen worden weer correct in het termijnen popup getoond.

Datum: 08-08-2022

Overige werkzaamheden
103928 - Autoriseerbaar maken van ribbonbuttons converteren, terugdraaien, kopiëren, publiceren, verplaatsen en verwijderen
Tags: 2022.2.1, Den Haag
Middels autorisatie is het nu mogelijk de ribbonbuttons converteren, terugdraaien, kopiëren, publiceren, verplaatsen en verwijderen inactief te maken voor (bepaalde) gebruikers. Er zat een fout in het correctiescript van versie 2022.2.1. Dit is opgelost in versie 2022.2.2.

Opgeloste bugs
104275 - Toebedelen vanuit gegroepeerde batchdefinitie werkt niet
Tags: Den Haag SZW
Dit probleem is verholpen. Het is nu mogelijk vanuit een gegroepeerde batchdefinitie een zaak toe te bedelen.

104404 - Batchdefinities/rapportagemodule - weergave vragen (SVB 424221)
Tags: SVB
Het was niet meer mogelijk in een batchdefinitie vragen te selecteren. Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 104376

104407 - Batchdefinitie - periodeveld (SVB 424230)
Tags: Rapportages, SVB
Het was niet mogelijk te filteren op het periodeveld. Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 104377

104433 - Import geeft foutmelding
Tags: SVB
Bij het importen trad een foutmelding op. Dit werd veroorzaakt door duplicaatdata in de database. Er is extra foutafhandeling ingebouwd zodat de foutmelding duidelijker is.
Gerelateerd 104269

104656 - Geen mogelijkheid om documenten voor DMS te selecteren (SVB 104616/104617)
Tags: SVB
Documenten werden onterecht als DMS document aangemerkt en het was niet meer mogelijk documenten te selecteren voor overdracht naar DMS. Beide problemen zijn verholpen.
Gerelateerd 104617 en 104616

Datum: 19-07-2022

Features
84318 - Schedule framework (t.b.v. betalingsopdracht en zaakurgentie)
Het is nu mogelijk processen te automatiseren om zodoende handmatige acties te minimaliseren. Het framework kan de instellingen van de automatisch processen lezen, uitvoeren, en loggen.

84319 - Update zaakurgentie
De functioneel beheerder kan instellen wanneer de zaakurgentie bijgewerkt moet worden. Daarnaast kan de functioneel beheerder inzien wanneer deze gedraaid heeft en de logregels raadplegen.

Overige werkzaamheden
103928 - Autoriseerbaar maken van ribbon buttons Terugdraaien, Kopiëren, Publiceren, Verplaatsen en Verwijderen
Tags: Den Haag
Middels autorisatie is het nu mogelijk om de ribbon buttons Terugdraaien, Kopiëren, Publiceren, Verplaatsen en Verwijderen inactief te maken voor de gebruikers.

Opgeloste bugs
103929 - Relatie signaal met zaak is vervallen na update van de database
Tags: Releasebevinding, SVB
Dit issue is opgelost.
Gerelateerd 103744

103930 - Bij overdracht zaak gaan activiteiten niet mee naar nieuwe eigenaar
Tags: Releasebevinding, SVB
Dit issue is opgelost.
Gerelateerd 103750

103931 - Relaties worden niet overgenomen naar Advies per persoon
Tags: Releasebevinding, SVB
Dit issue is opgelost.
Gerelateerd 103755

Datum: 01-07-2022

Overige werkzaamheden
82424 - Portaal - Documenten kunnen verwijderen van het portaal
Tags: Den Haag BD, Desktop Vanuit desktop kunnen gepubliceerde documenten weer van het portaal verwijderd worden.
Gerelateerd 77207

96700 - Scheduled Framework (Geplande taken)
Tags: Den Haag SZW
Het is mogelijk diverse taken automatisch uit te laten voeren en als functioneel beheerder het tijdstip voor deze taak te bepalen. Te denken valt hierbij aan het bijwerken van de zaakurgentieindicatoren of het aanmaken van betalingsopdrachten. Bij elke geplande taak kan ook een e-mailnotificatie ingesteld worden voor succesvolle en gefaalde uitvoering van de betreffende taak.
Gerelateerd 85021

98617 - Standaard "periode van" bij uren onder zorgaanbieder aanpassen
Tags: CVP
Als je onder een zorgaanbieder kijkt in het menu bij Uren dan staat default de dag ervoor, terwijl je eigenlijk altijd een langere periode wilt zien en niet van een enkele dag. De standaard "periode van" is aangepast naar de eerste van de betreffende maand. Indien gewenst kan de periode uiteraard na het opstarten van het venster aangepast worden.
Aanvraag 95483

99328 - Productiviteitsoverzicht en logging
Tags: Den Haag SZW
Het is mogelijk actietypes te definiëren. Deze actietypes resulteren op bepaalde momenten (bijvoorbeeld in de procedurestap) of bij bepaalde batchacties in een actielogregel. Deze actielogregels hebben een eigen gewicht wat in de rapportage wordt gebruikt om de volgorde van types te bepalen. Onderstaande is een lijst van mogelijke momenten om een actielogregel toe te voegen.

 • Bij het toebedelen van een zaak. Zowel uit het toebedelen scherm als op een procedurestap.
 • Bij het plannen van een zaak op een zitting. Via de knop vanuit een procedurestap, of via de zitting zelf.
 • Bij het genereren van de uitnodigingen in het zittingenscherm.
 • Het aanbieden aan een wethouder. Hiervoor moet een actietype worden gemaakt bij batchacties.
 • Verwerken resultaat wethouder. Hiervoor moet een actietype worden gemaakt bij batchacties.
 • Vrijgeven betaling. Wanneer iemand op vrijgeven drukt in het vrijgevenscherm.

Tevens kunnen acties worden ingesteld op beaalde procedurestapobjecten. Onderstaande objecttypen kunnen worden gekoppeld aan een actietype en resulteren vervolgens in een actielog:
Datuminvoerveld (als de waarde van leeg naar gevuld gaat, niet bij een aanpassing van de datum)

 • Termijnafmelddatum (als de waarde van leeg naar gevuld gaat, niet bij een aanpassing van de datum)
 • Documentknop (als een document voor de eerste keer gemaakt wordt, niet bij bewerken)
 • Ascii invoerveld (als de waarde van leeg naar gevuld gaat, niet bij een aanpassing van de waarde)
 • Numeriek invoerveld (als de waarde van leeg naar gevuld gaat, niet bij een aanpassing van de waarde)

Gerelateerd 85024

100038 - SVB Rapportages
Tags: SVB
De rapportagemogelijkheden binnen Octopus zijn uitgebreid. Zie de handleiding 'Octopus Web - Instructie Batchdefinities en rapportages' op het klantenportaal voor de volledige omschrijving.
Gerelateerd 74592

100206 - Automatische betalingsopdrachten
Tags: Den Haag SZW
Het is mogelijk via 'Geplande taken' automatisch een betalingsopdracht aan te laten maken. Alle op dat moment vrijgegeven betalingen worden automatisch meegenomen. Wanneer er een e-mailnotificatie is ingesteld wordt in deze notificatie een link opgenomen naar de aangemaakte betaalopdracht.
Gerelateerd 85020

100208 - Toevoegen losse betalingen aan een zaak
Tags: Den Haag SZW
In het zaak detailscherm kunnen nu ook handmatige betalingen worden toegevoegd. Daarnaast kunnen betalingen worden bewerkt en/of verwijderd.
Gerelateerd 98040

102053 - Aanpassingen urenmodule
Tags: AKJ
Het is nu mogelijk om snel uren te registreren voor de huidige week op een activiteit.
Gerelateerd 92550

103655 - ZGW - Digidos koppeling
Tags: Den Haag SZW
Er is een ZGW koppeling gerealiseerd tussen Octopus en Digidos voor DenHaag SZW.

Opgeloste bugs
96844 - Vinkje verslag opnemen in rapportage staat standaard uit bij medewerker
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 96654

98270 - Kolommen (eigenaar, voor en door) toevoegen aan grid
Tags: SVB
In het activiteiten over zicht bij een zaak en in het algemene activiteiten overzicht wordt nu de kolommen 'Gepland voor' en Voltooid door' getoond.
Gerelateerd 91376

99671 - Bestanden met vreemde tekens leiden tot foutmelding bij openen bestand
Tags: SVB
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 95272

99743 - Portaal - Grote bestanden toevoegen lukt niet
Tags: Amsterdam
Grote bestanden konden niet worden gedownload via het Portaal. Dit probleem is opgelost.
Gerelateerd 97702

101332 - Voorbeeldbestand kan niet worden ingelezen bij aanmaken importdefinitie
Tags: SVB
Bij het inlezen van een bestand voor het aanmaken van een onderzoeksdefinitie (en bij het importeren van een onderzoek zelf) werd alleen plain text geaccepteerd (.TXT). Er is een aanpassing gedaan waardoor ook .CSV bestanden worden geaccepteerd.
Gerelateerd 100888

102082 - Bestandsnaam bij actietype 'Aanmaken document' wordt niet opgeslagen bij een Batchactie
Tags: Amsterdam
Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 101900

Datum: 09-06-2022

Opgelost bugs
102741 - zoekfunctie Personen werkt niet
Tags: AKJ, Amsterdam, CVP
In versie 2022.1.8 is een probleem ontstaan waardoor het vergrootglas bij het zoeken naar personen niet meer reageerde. Dit probleem is verholpen.

Datum: 25-05-2022

Overige werkzaamheden
81955 - Octopus Go - Controle op vertrouwelijkheid bij synchroniseren zaken
Wanneer de vertrouwelijkheid van een zaak verandert die de gebruiker gesynchroniseerd heeft naar Octopus Go, dan wordt dit meegenomen in de synchronisatie. Als de gebruiker geen rechten meer heeft, zal de zaak niet meer zichtbaar zijn in de app.
Gerelateerd 79586

102135 - Zorgvorm configureren maken in zorglocatiestructuur
Tags: CVP
Per omgeving is het tonen van de zorgvorm achter een locatie (in de structuur) instelbaar gemaakt.

Opgeloste bugs
100880 - Betalingsopdrachten gegevens worden niet volledig overgenomen
Tags: Amsterdam
Bij betalingsopdrachten worden soms de gegevens niet goed overgenomen.
Gerelateerd 100771

101631 - Validatiemelding bij notitie opslaan is niet duidelijk en onterechte melding dat data nog opgeslagen moet worden
Tags: Amsterdam
Wanneer in Octopus Web een notitie wordt aangemaakt, vindt er validatie plaats op de invoer. De validatiemelding is echter altijd "Validatie mislukt". In deze versie is de validatiemelding duidelijker gemaakt. Er volgde ook een validatiemelding vanwege een foutieve datumnotatie. Dit probleem is verholpen.
Tevens gaf de applicatie een melding dat de data niet is opgeslagen wanneer je het tabblad documenten verlaat (na aanmaken van een notitie). Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 101610

101640 - Vreemde persoon aan verzonden mail gekoppeld
Tags: SVB
Bij het aanmaken van een e-mail vanuit het documentoverzicht werd in het documentgrid soms de verkeerde persoon getoond. Functioneel werkte het verzenden van e-mail correct, maar de weergave van ontvanger was niet correct. Dit probleem is verholpen.
Daar het probleem voor bestaande documenten niet meer te corrigeren is, is er een oplossing gekozen waarbij de naam wordt weggelaten wanneer de ontvanger niet eenduidig kan worden vastgesteld.
Gerelateerd 9680 en Gerelateerd 100509

101997 - Fout bij opslaan memoveld
Tags: Amsterdam
Bij sommige zaaksoorten ontstond een fout bij het opslaan van het memoveld. Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 100973

Datum: 04-05-2022

Opgeloste bugs
99491 - De einddatum bij zaken onder zorgaanbieder klopt niet
Tags: CVP
In het zaken overzicht van de accounts (zorgaanbieders) moet in de kolom "Einddatum" de datum van afronding van de zaak worden getoond. Als de zaak nog niet is afgerond zal dit veld leeg zijn.
Aanvraag 99359

100866 - Portaallink opent niet het portaal
Tags: Amsterdam
Vanwege een aanpassing in de security naar aanleiding van een PEN-test bevinding werd de portaallink niet geopend. Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 100754

101116 - Geen notificaties meer voor “adres aangepast” en “naamswijziging toegepast”
Tags: SVB
Na de release kwamen er geen notificaties meer binnen voor “adres aangepast” en “naamswijziging toegepast”. Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 97974

101158 - #407463 persoon ophalen via koppeling MAF/AA geeft foutmelding (JZ)
Tags: SVB
Vanwege een te klein veld in de database konden de gegevens niet worden opgeslagen bij het ophalen van een persoon uit MAF/AA. Dit probleem is verholpen.
Gerelateerd 101054

101404 - Zoeken van zaken, personen en controleren zaaktypes is traag
Tags: Amsterdam
Bij het zoeken naar zaken en personen werd op diverse plaatsen in Octopus de volledige dataset opgehaald alvorens er gefilterd werd. Tevens werd soms de gehele dataset opgehaald, terwijl de gebruiker nog geen zoekterm had ingevoerd. Dit resulteerde in calls naar de server die enorm lang duurden. Deze calls zijn allemaal aangepast. Vanaf deze versie wordt niet de gehele dataset aangesproken en wordt er pas een zoekopdracht uitgevoerd wanneer er twee karakters in het betreffende zoekveld zijn getikt. Tevens wordt het resultaat beperkt tot 100 records. Wanneer de gezochte zaak of persoon niet in het resultaat zit, moet de zoekopdracht verfijnd worden. Het gaat om het direct zoeken in de betreffende dropdowns. Dus niet via het vergrootglas, maar direct tikken in de dropdown lijst.
Het gaat om de volgende calls:

 • Zaak (gebaseerd op) selecteren bij het aanmaken van een nieuwe zaak
 • Besluit selecteren bij het aanmaken van een nieuwe zaak
 • Relatie toevoegen aan een zaak Contactpersoon zoeken
 • Account selecteren bij het aanmaken of bewerken van een account

Een andere aanpassing die gedaan is betreft de batchacties. Voordat een batchactie wordt uitgevoerd, wordt gecontroleerd of de geselecteerde zaken van het juiste zaaktype zijn. Ook hier werd de volledige dataset opgehaald. Deze call is aangepast, waardoor alleen de geselecteerde zaken worden gecontroleerd.
Aanvraag 100969

101646 - Text/csv toegevoegd aan Mimetypes voor import
Tags: SVB
Bij het importeren van steekproefposten is gebleken dat het afhankelijk is van hoe een CSV gemaakt is, of de import succesvol uitgevoerd kan worden. Dit komt door een controle op toegestane mimetypes. Aan de toegestane mimetypes is text/csv toegevoegd, zodat niet alleen via Excel gemaakte CSV bestanden kunnen worden geimporteerd, maar ook degene die via Notepad gemaakt zijn.

Datum: 20-04-2022

Opgeloste bugs
99648 - Octopus Go - Aanmaakdatum notities App en Web verschil een uur
Tags: Amsterdam, SVB
Dit probleem is opgelost.
Bug 99645

100748 - Plaats bij de natuurlijke personen (clienten) is niet meer verplicht te maken
Tags: AKJ
Dit probleem is opgelost.
Bevinding 100297

100763 - Portaalbericht wordt 2 keer verstuurd
Tags: AMS
Portaal berichten werden dubbel verstuurd in een omgevingen waar gebruik gemaakt wordt van meer dan één instance.
Bug 100755

100859 - Er zitten stylingissues in de stap Kostenveroordeling
Dit probleem is verholpen.

100993 - Inloggen hangt op "Loading" bij gebruiker met unicode-karakter in naam
Tags: Amsterdam
Dit probleem is opgelost.
Aanvraag 100389

101066 - SVB - AA buitenlandse adressen ophalen werkt soms niet
Tags: AA/DMS, SVB
Dit probleem is opgelost.
Bevinding 100724

101092 - Clusterverwerking resulteert in foutmelding
Tags: Stichtse Vecht
Wanneer in het zaakdetailscherm op Plan op zitten geklikt werd, resulteerde dit in een foutmelding. Het ging mis bij het updaten van clusterzaken .Dit probleem is verholpen.
Bug 100108

Overige werkzaamheden
101268 - Scherm voor notities bij documenten is verbeterd
Tags: Octopus Go
Het scherm om notities te maken bij documenten in het digitale dossier is verbeterd. Deze notities worden gesynct met de Octopus Go app.

Datum: 20-04-2022

Opgeloste bugs
100113 - Autorisaties: Batchacties geven foutmelding
Tags: Amsterdam
Dit probleem is opgelost.
Bug 100093 en Bevinding 99729

100247 - Voorvertoning werkt niet meer bij document ophalen uit DMS
Tags: SVB
Dit probleem is opgelost.
Bug 100200

Datum: 20-04-2022

Opgeloste bugs
98931 - Memo veld kan niet omgaan met dubbele quotes
Tags: AKJ
Het probleem is opgelost.
Aanvraag 98618

99425 - Nieuwe activiteit is niet direct zichtbaar in de lijst met activiteiten na drukken op Toepassen Sluiten
Tags: Algemeen
Het probleem is opgelost.
Bug 99237

Datum: 18-02-2022

Opgeloste bugs
99098 - Datum betaalopdracht wordt niet overgenomen in betaalobject
Dit probleem is verholpen.

99101 - Zoeken binnen een (gegroepeerde) batchdefinitie levert onjuist resultaat op
Dit probleem is verholpen.

99104 - Foutmelding bij zoeken in batchdefinitie onderzoek lopende zaken
Dit probleem is verholpen.

99125 - Commissielid toevoegen resulteert in error
Dit probleem is verholpen.

99133 - Bij diverse batchdefinities openen niet de juiste detailschermen of het resulteert in een foutmelding
Het is tegenwoordig mogelijk een hoofdtabel van een batchdefinitie toe te voegen via beheer. Het openen van een batchdefinitie via nieuwe tabellen resulteerde in een foutmelding omdat er niet bekend was welk detailscherm er geopend moest worden. In deze versie zijn diverse mappings aangemaakt voor het openen van het juiste detailscherm.

Datum: 11-02-2022

Nieuwe functionaliteit
84316 - Verzoeken voor wijziging rekeningnummers
Wanneer er sprake is van een geautomatiseerde betalingsbatch is het niet wenselijk dat rekeningnummers door iedereen aangepast kunnen worden. Er is daarom een functionaliteit ontwikkeld en werkproces ontwikkeld waarmee een wijzigingsverzoek gedaan kan worden.

84317 - Betalingsbatch geautomatiseerd
Het automatische betaalproces zorgt voor periodieke generatie van betalingsbestanden. Wanneer er zaken uit te betalen zijn worden deze opgeslagen in een Sepa XML, Geleide staat en Grootboek CSV bestand. Deze worden worden vervolgens gezamenlijk aangeboden in een beveilig Zip bestand. Wanneer en een betaling klaar staat wordt de betreffende behandelaar middels een mail notificatie op de hoogte gesteld.

84320 - Batch portefeuillehouder
Mogelijkheid om een batch met besluiten te maken en deze ter accordering naar een “portefeuillehouder” te sturen. Er wordt een “Verzameldocument” gemaakt waarin alle zaken vermeld worden. Vervolgens kan per zaak het advies geprint worden. Bij terugkomst worden ook de resultaten van de portefeuillehouder verwerkt in een batch.

84322 - Batch verwerken besluit
De beheerder kan een "actie" inrichten die bij het uitvoeren een PopUp toont waarin een specifieke waarde ingevoerd kan worden. Deze wordt vervolgens opgeslagen bij de geselecteerde zaken.

76533 - Batchacties kunnen alleen uitgevoerd worden op 25 items tegelijkertijd
Het is mogelijk batchacties uit te voeren op alle regels door geen specifieke regel(s) te selecteren. Er volgt een bevestigingsvraag voor het verwerken van de regels.

89132 - Ingekomen Documenten omzetten naar PDF
De eindgebruiker kan ingekomen stukken omzetten (en terugdraaien) naar PDF. Deze optie is ontwikkeld omdat ingekomen documenten vaak als PDF in een gekoppeld DMS geplaatst moeten worden.

91978 - Alleen lezen modus op zaken verbeterd en uitgebreid
Diverse verbeteringen t.b.v. de alleen lezen modus. Zo konden er in specifieke gevallen documenten bewerkt, verplaatst en geconverteerd worden, en konden ook de notities bewerkt worden in de alleen lezen modus. Ook de dynamische velden zijn nu beveiligd. Het inplannen van een zitting op een read only zaak niet meer mogelijk. Tot slot houden nu ook de Batchacties rekening met de read only zaken.

97951 - Binnen overzichten obv batchdefinities is geen toebedelen dmv multiselect mogelijk
Vanuit uit batchdefinities kunnen nu meerdere zaken geselecteerd en in één keer toebedeel worden.

Opgeloste bugs
95449 - Octopus Go - Medewerker kan een bevroren document niet synchroniseren
Bevroren documenten op de app konden in sommige gevallen niet gesynchroniseerd worden.

95621 - Gerelateerde zaken worden niet meer getoond bij Niet-natuurlijke personen
Bij het openen van een niet-natuurlijke persoon worde op het tabblad zaken de gerelateerde zaken getoond.

96313 - Batchacties resulteren in timeout
Het uitvoeren van batchacties op meerdere regels (voornamelijk bij zaken) resulteerde in time-outs. In plaats van een enkele opdracht uit te voeren voor alle regels, worden nu de regels afzonderlijk verwerkt. Tevens wordt er een progress bar getoond zodat de gebruikers ziet wat de status is van de verwerking.

96840 - Vreemde klant aan verstuurde email gekoppeld
Dit probleem is verholpen.

97183 - Knop “Overzicht” in het lint bij “Offline zaken” werkt niet in batchdefinitie “Mijn lopende zaken”
Binnen een batchdefinitie is het mogelijk het overzicht van offline zaken te openen.

97892 - Aantal notificatie op 'Notificatie' knop is onjuist
Na het inloggen op Octopus Web kan de gebruikers nu direct het aantal ongelezen notificaties zien.

98080 - Events: de optie 'Moment: Bij hervatten normale procedure' werkt niet
Als je een zaak onderbreekt om een andere procedurestap te starten en je komt na afronding terug bij de onderbroken stap waarbij je op dat moment een database veld wilt updaten, dan wordt deze waarde niet opgeslagen in de procedurestap. Dit probleem is verholpen.

98132 - Bij het ophalen van documenten van de voorgaande zaak wordt de documentdatum niet overgenomen
Bij het ophalen van documenten van de voorgaande zaak wordt nu de documentdatum overgenomen

98247 - Binnen batchdefinities is filtering op basis van 'Bevat niet' niet mogelijk
Vanaf deze versie is het mogelijk bij de operators van een filter in een batchdefinitie de optie 'Bevat niet' te kiezen.

98565 - Ontgrendelen registratiestap activeert gesloten termijnen op latere stappen
Bij het ontgrendelen van een registratiestap worden de termijnen niet meer onterecht geactiveerd.

98711 - Optie 'Portaalberichten' niet beschikbaar
Portaalberichten zijn nu ook beschikbaar wanneer een gebruiker geen rechten heeft op het beheerscherm van medewekers.

98723 - Portaal e-mails worden niet verzonden bij andere portaalknoppen op procedurestap
De controle op verzonden e-mails binnen een bepaalde tijd is een configuratieinstelling. Deze was niet ingesteld op de betreffende omgeving.

98730 - Popup memoveld is niet geel
Het memoveld is geel gemaakt.

98850 - Foutmelding bij verwijderen document bij instantie
Bij het verwijderen documenten bij een instantie wordt er geen foutmelding meer getoond.

Datum: 11-02-2022

Opgeloste bugs
97838 - Web - SmtpClient initialisatie direct gebruik maken van Configuratie en securityoption
Het is nu mogelijk om de 'Securityoptions' ook in de web.config aan te passen.

97875 - Zorgvorm wordt niet opgeslagen bij Account
Zorgvorm werd niet opgeslagen bij Account wanneer je deze gewijzigd of opgeslagen werd.

Datum: 11-02-2022

Nieuwe functionaliteit
82592 - Ontwikkeling - Tooltips binnen procedurestappen
Binnen de procedures kunnen nu tooltips toegevoegd worden. Deze verschijnen als 'vraagteken' achter een een veld in een procedure. Na aanklikken verschijnt er een popup met de informatie.

86413 - Ontwikkeling - Kwestieobject
Een kwestie kwestieobject toegevoegd worden aan een procedurestap zodat vanuit een traject (zaak) makkelijk meerdere kwesties aangemaakt en beheerd kunnen worden.

86414 - Activiteit object in procedure stappen
Vanuit de inrichting er een activiteiten object toegevoegd worden aan een procedurestap zodat de eindgebruikers de activiteiten per zaak ook vanuit een procedurestap kunnen beheren.

95647 - Notities bij zaken, cliënten en accounts toevoegen
Mogelijkheid om notities aan te maken bij zaken, accounts en cliënten. Deze kunnen vervolgens ook ingezien worden vanuit het zaakoverzicht.

93420 - Zorglocaties - Bezoekfrequentie en reistijd vastleggen per medewerker bij een locatie
Eindgebruiker kan nu zijn/haar eigen reistijd en bezoekfrequentie bij een locatie vastleggen zodat de planning kan worden uitgerekend op het dashboard.

93433 - Zorglocaties - Zorgvorm tonen zoekscherm en hier ook op kunnen zoeken
Het zoekscherm is uitgebreid zodat er nu ook gezocht kan worden op plaats en zorgvorm. Daar naast wordt de zorgvorm nu getoond achter de naam in de structuur van zorgonderdelen.

93795 - Ontwikkeling - Zorglocaties - Overzicht van notities zien
Medewerkers kunnen nu notities van instantie locaties overzien en beheren. Hiervoor is een extra menu item toegevoegd

93751 - Activiteiten object - Een nieuwe activiteit standaard op naam van de "aanmaker" zetten als deze ook de behandelaar van de zaak is.
Wanneer een eindgebruiker een activiteit handmatig aanmaakt en eigenaar van de zaak is wordt deze automatisch op zijn/haar naam gezet.

Opgeloste bugs
95492 - Knop Toebedelen grijst uit bij selectie meerdere zaken
In het geval van meerdere autorisaties in de selectie werd de knop van toebedelen grijs.

Datum: 11-02-2022

Opgeloste bugs
95837 - App en Web geven niet het zelfde resultaat voor de zittingsdatum
Issue opgelost waarbij in de App en Octopus Web niet altijd dezelfde zittingsdatum getoond werd.

95124 - Spelfoutje in knop in het lint
Correctie in de spelling van knop in de lint.

95739 - Desktop - Uitleg bij notificaties ontbreekt
De uitleg van de notificaties in Octopus Desktop voor Web ontbrak. Hierdoor was bijvoorbeeld niet te zien waar de notificatie naar toegegaan is..

96044 - Tijdens het registreren van een zaak de knop "Toepassen en sluiten" niet beschikbaar maken
Als een nieuwe zaak wordt aangemaakt, is het in het venster "Zaak <Nieuw>" is het weer mogelijk om deze middels "Toepassen en sluiten" af te sluiten.

96557 - Bij contactmomenten is de onderste regel in de opmerking bij het onderste contactmoment niet te lezen
Als er bij een zaak veel contactmomenten waren en in het overzicht van de contactmomenten het onderste contactmoment werd opengeklapt werd de laatste regel van de opmerking niet goed getoond.

96814 - Bij batchdefinities in een map wordt na vernieuwen de laatste batchdefinitie in de map geopend
Als een batchdefinitie in een map geopend is dan blijft deze nu ook na vernieuwen van het scherm open staan.

97255 - Portaal: 'Akkoord' en 'Download' knop niet beschikbaar maken bij publicatie
De knoppen 'Akkoord' en 'Download' zijn niet meer beschikbaar als de geselecteerde regel een publicatie betreft.

97377 - Procedurestap 'Beoordelen ontvankelijkheid' verwijdert verplichtingen
Bij het laden van de procedure stap kwam het voor dat de verplichte velden niet meer als zodanig gemarkeerd waren.

97401 - Sortering op maand binnen grafiek wordt onterecht alfabetisch weergegeven.
De sortering is nu op volgorde van maanden in plaats van alfabetisch.

97464 - Zittinggegevens worden niet overgenomen indien zaak via Offline-map wordt toegevoegd
Gegevens van een zitting werden niet altijd getoond binnen de app (binnen een termijn van 7 dagen in het verleden tot 30 dagen in de toekomst).

97720 - Zaak: Linkjes bij 'Relaties' doen niks
Bij de relaties waren niet alle als link gemarkeerde onderdelen aanklikbaar.

97755 - Gerelateerde checkbox bij portaalverzoek knop wordt niet automatisch gevuld
Gerelateerde checkbox bij een portaalverzoek knop werd niet automatisch gevuld nadat portaalknop aangeklikt was.

97780 - Afhankelijkheden: checkbox wordt onterecht niet aangevinkt
Ingestelde afhankelijkheden werden in sommige situaties niet goed overgenomen werden.

97783 - Clustering: het is nu niet mogelijk om clusterzaken aan een persoon toe te bedelen
Op het venster 'Clustering' was het niet mogelijk om de zaken toe te bedelen aan een medewerker.

Datum: 11-02-2022

Opgeloste bugs
96141 - App - Toebedeelde zaken die zijn gepland worden niet gesynchroniseerd naar de App
Toebedeelde zaken die zijn gepland werden niet gesynchroniseerd naar de App.

96523 - App synchroniseert niet meer na verwijderen doc in Web
Na het verwijderen van een document in web liep het synchroniseren in sommige gevallen vast.

96157 - Portaal - Log toont niet welk document gepubliceerd is
Na publicatie van een document wordt in de log de Publicatie [bestandsnaam] aangemaakt. Bij meerdere publlicaties tegelijkertijd worden er meerdere regels getoond met hetzelfde tijdstip (+/-).

Datum: 11-02-2022

Opgeloste bugs
95283 - Type Activiteit niet verplicht
Bij het aanmaken van een activiteit is het 'Type activiteit" nu een verplicht veld.

Datum: 11-02-2022

Opgeloste bugs
92972 - Grafieken bij rapportages houden geen rekening met de ingestelde filters
De weergave van de grafieken hielden geen rekening met de ingestelde filters.

Datum: 11-02-2022
Nieuwe functionaliteit
89791 - Extra melding als een zaak wordt verwijderd met gekoppelde uren
Er komt nu een melding wanneer een gebruiker probeert een kwestie te verwijderen waar uren aan gekoppeld zijn.

Opgeloste bugs
88788 - Uren staan niet op het urenoverzicht van de gebruiker als de zaak wordt toebedeeld
Wanneer een zaak is toebedeelt aan een ander vertrouwelijkheidsgroep blijven de geboekte uren zichtbaar in het urenoverzicht van de gebruiker.

90270 - Zoeken op poststuknummer lukt niet
In het zakenoverzicht kan je nu ook op poststuknummer zoeken.

92795 - Invoervelden met te lange tekst geeft error
Wanneer er in een invoerveld teveel karakters zijn ingevuld verschijnt er nu een nette melding.

94078 - Bij zorgaanbieders werkt validatie op verplichte velden niet goed na leegmaken.
Wanneer een veld eerder ingevuld en daarna gewist was werkte de validatie 'verplicht' niet goed meer.

Datum: 11-02-2022

Opgeloste bugs
92999 - Tijdsaanduiding verzonden mail incorrect
TIjdsaanduiding in gegenereerede mails was onjuist. Deze liep in sommige situaties 2 uur achter.

92710 - Knop Toebedelen te bedienen indien je hier geen autorisatie voor hebt
Issue opgelost waarbij de knop toebedelen getoond werd ongeacht of de gebruiker de juist autorisatie heeft.

93273 - Toebedelen Behandelteam lijst blijft leeg
Na toebedelen werden in sommige gevallen de behandelteams niet getoond in het zoekvenster.

93637 - Uren worden dubbel getoond bij Zorgaanbieder
Geregistreerde uren werden dubbel weergegeven bij de zorgaanbieder.

Datum: 11-02-2022

Nieuwe functionaliteit
82590 - Cliënten samenvoegen (ontdubbelen)
De functioneel beheerder kan personen die dubbel zijn ingevoerd samenvoegen zodat deze niet dubbel in de database staan.

67550 - Inhoud Memo-veld tonen als pop-up bij het openen van een zaak
Gebruiker kan in de persoonlijke instellingen aangeven of de inhoud van het memo veld getoond moet worden bij het openen van een zaak (in het geval dat deze inhoud bevat).

89059 - Plaats vs gemeente - Gemeenteveld toevoegen en ophalen
Bij het opzoeken van adresgegevens door middel van het invoeren van een postcode en huisnummer wordt nu ook de naam van de gemeente worden ingevuld.

89060 - Plaats vs gemeente - Gemeenteveld opvragen bij een anonieme persoon
In het cliëntenscherm kan zonder postcode of adres , dus bv bij een Anoniem persoon, een plaatsnaam worden ingevuld waarna automatisch het gemeente veld wordt ingevuld.

84979 - Bij aanmaken contactpersoon Account adresgegevens overnemen account
Bij het aanmaken van een contactpersoon bij een account (binnen Octopus Web) wordt nu het adres van het account overgenomen.

86105 - Datumstamp voor documenten in zaak is (kolom tijdstip)
In het documentenoverzicht (kolom van de datum) wordt nu ook het tijdstip getoond.

90311 - Samenvoegen personen
Middels een nieuw scherm kunnen mogelijk dubbel ingevoerde personen gezocht worden en samengevoegd worden. Ook de zaken worden dan op samengevoegde persoon gezet

55459 - Primaire persoon rol bij een zaak vastleggen
Octopus bewaakt dat per rol de juiste personen gekoppeld worden. Deze verschijnen dan ook in het zaken overzicht.

Opgeloste bugs
86125 - Systeem-dashboard wordt 2 keer weergegeven
Na toevoegen van code DSBSYS_V werd het menu-blokje Systeemlayout twee keer getoond.

89720 - Leestekens en vreemde karakters in naam bestand Documenten (unicode support)
Wanneer er een document toegevoegd wordt met in de titel niet ondersteunde karakters dan wordt hier een nette melding van gemaakt.

93303 - Wisselen van tabbladen instellingen geeft foute weergave
Bi het wisselen van tabbladen bij Applicatie instellingen werd niet altijd de informatie van het gekozen tabblad getoond.

Datum: 11-02-2022

Opgeloste bugs
95375 - Document-bestandsnamen worden niet URL-encoded
Bestanden met procenten in de filename (met daarachter een geldige hex-code!) konden niet geopend of gedownload worden.

96316 - Bij toebedelen vanuit de procedurestap worden alle gebruikers getoond i.p.v. alleen de gebruikers van de eigen businessunit
Bij het toebedelen van zaken vanuit batchdefinities werden ook medewerkers van een andere businessunit getoond.

96539 - Filteren op kolommen niet mogelijk bij relaties
Gebruiker kan nu filteren op de kolommen bij relaties op zaakdetailniveau.

96569 - Opvoeren land via Dynamische velden gaat niet goed
Landen werden dubbel getoond in het landenselectieveld bij de dynamische velden.

96739 - Opnieuw aanmelden bij opslaan documenten
Bij het opslaan van documenten werd met regelmaat de vraag gesteld om opnieuw aan te melden.

96741 - Word - Uploaden mislukt.
Na opslaan van documenten ging het af en toe niet goed met uploaden waarna er een melding verscheen.

96921 - AA - Huisnummers bij gemigreerde zaken worden niet aangevuld
Huisnummers bij gemigreerde zaken werden niet aangevuld.

97155 - Als ik een zaak wil toebedelen, zie ik alle medewerkers in plaats van alleen de medewerkers van de afdeling
Bij het toebedelen aan een medewerker toonde het zoekscherm alle beschikbare medewerkers in plaats van alleen de medewerkers van de betreffende afdeling.

97205 - Activiteiten worden niet verwijderd bij afbreken/verwijderen import
Bij de opdracht een import te verwijderen werden de zaakgegevens allemaal verwijderd, maar bleven de aangemaakte activiteiten bestaan. Deze worden nu ook verwijderd.

97397 - Document kan niet uit DMS worden opgehaald als er een teken in staat
Als er in de omschrijving van een document een teken stond (bijvoorbeeld een >) kon het document niet worden opgehaald via de DMS koppeling.

97474 - Tijdstempel gevalsbehandeling wordt gezet met GVA koppelen aan zaak
Het zetten van een tijdstempel gebeurt nu alleen als vanuit het DMS scherm een 'gevalsbehandeling' wordt gezet.

Datum: 11-02-2022

Opgeloste bugs
95492 - Knop Toebedelen grijst uit bij selectie meerdere zaken
In het geval van meerdere autorisaties in de selectie werd de knop van toebedelen grijs.

Datum: 11-02-2022

Nieuwe functionaliteit

86759 - Menu items per zaaktype instelbaar maken
De beheerder kan menu items binnen een zaak uitschakelen voor bepaalde zaaktypen.

Datum: 11-02-2022

Nieuwe functionaliteit

34720 - Batch import van zaken Handhaving
Maatwerk batchimport voor zaken op basis van een CSV-file.

Datum: 11-02-2022

Nieuwe functionaliteit
82594 - Ontwikkeling - Automatisch generen unieke ID bij persoon
Eindgebruiker kan met een knop voor niet-anonieme en anonieme personen een cliëntnummer laten genereren.

86812 - Ontwikkeling - Velden toevoegen aan persoon
De eindgebruiker kan een "soort cliënt" kunnen invoeren. Deze is gemaakt om in rapportages specifieke tellingen te kunnen maken.

63415 - Uitbreiden gegevens van niet-natuurlijke personen (accounts)
Gebruiker kan meer gegevens vastleggen bij een niet-natuurlijk persoon zodat alle kenmerken ook weer gebruikt kunnen worden bij de documentgeneratie.

85823 - Ingekomen documenten kunnen omzetten naar PDF (en terugdraaien)
Eindgebruikers kunnen ingekomen stukken omzetten (en terugdraaien) naar PDF.

87512 - Bij een activiteit ook optioneel "resultaten" kunnen vastleggen
De Functioneel Beheerder kan nu optioneel een lijstje resultaten bij een activiteittype definiëren zodat de eindgebruiker bij het activiteittype verplicht een resultaat moet selecteren voordat deze afgehandeld kan worden,

87519 - Aanpassen van signaal/subsignaal door Functioneel Beheer
De Functioneel Beheerder kan een subsignaal (en daarmee het signaal) bij een zaak aanpassen als een medewerker een verkeerde waarde heeft gekozen.

87677 - Format op variabele kunnen instellen bij tijdstip
Bepaald kan nu worden in welk format een tijdstip getoond moet worden. Zo kan er nu bepaald worden of ook de secondes wel/niet getoond worden in activiteiten en brieven.
86758 - Eigen gegevens kunnen aanpassen
Een medewerker kan (rechtsboven) zonder tussenkomen van de functioneel beheerder zijn/ haar eigen (NAW) gegevens aanpassen.

63695 - Uitbreiden gegevens van niet-natuurlijke personen (accounts)
Medewerker kan gegevens vastleggen bij een niet-natuurlijk persoon, zodat alle kenmerken gebruikt kunnen worden bij documentgeneratie.

80730 - Multiselect i.p.v. per document aangeven of je deze wil selecteren voor synchronisatie
Middels vinkjes kan nu geselecteerd worden welke documenten gesynchroniseerd moeten worden naar het DMS.

Opgeloste bugs:
80338 - Het is mogelijk uren in te vullen die niet in de 24-uur klok passen
Tags: 2021.3.1
Het is niet meer mogelijk om uren in te vullen die niet in de 24-uur klok passen

80351 - Clustering keuze dient bij tonen Blanco te zijn
Tags: 2021.3.1
Bij het aanmaken van een zaak die in aanmerking komt voor clustering, werd als standaard 'niet clusteren' weergegeven. Dit kan onbewust foutieve invoer opleveren. Dit is opgelost door het veld Clusteren bewust te laten vullen met de juiste keuze.

76094 - Procedurestappen worden dubbel aangemaakt
Tags: CVP
In een aantal gevallen kon het voorkomen dat een procedurestap dubbele werd aangemaakt. Dit kon voorkomen in het geval dat een voorgaande procedure stap actief was, een actieve stap binnen een minuut werd aangemaakt of in het geval dat de voorgaande stap dezelfde code heeft. Ook bij het plannen op een zitting kon dit probleem zich voordoen. Dit is nu opgelost.

81370 - Een tekst invoervak wordt maar één regel hoog getoond als er geen objecten onder zijn gedefinieerd
Tags: SVB
Als op een procedurestap een object 'Tekst invoervak' het laatste object op het niveau is, werd dit tekstvak maar één regel hoog.

74445 - Tijd logging loopt 1 uur achter
Tags: 2021.3.1
Er werd een andere (foutieve) tijd door de Azure SQL database vastgelegd. Deze staat echter vast ingesteld op de UTC-tijdzone, en die wijkt af van wat we in Nederland gewend zijn..

Nieuwe functionaliteit:
74820 - Keuze vertrouwelijkheid bij aanmaken van de zaak
Tags: 2021.3.1, Amsterdam
Gebruiker kan bij het aanmaken van een zaak kiezen op basis van welk behandelteam de zaak wordt aangemaakt zodat de juiste behandelteam code getoond wordt in het zaak nummer.

77664 - Standaard Dashboard kunnen instellen tbv nieuwe accounts
Tags: 2021.3.1, Amsterdam
Bij de implementatie van Octopus kan er nu een standaard dasboard opgeleverd worden welke zichtbaar is voor bestaande en nieuwe gebruikers.

74004 - OCT - Performance verbetering Octopus Web
Er zijn aanpassingen doorgevoerd om de Perfomance te verbeteren binnen Octopus. Acties als aanmaken van zaken, openen en bladeren in zaken overzicht zijn met +/- 40% versneld.

70097 - Digitaal dossier bij Activiteit
Tags: 2021.2.1, SVB
Het digitaal dossier is nu ook beschikbaar bij een activiteit.

76662 - SSO kunnen instellen op gebruikersidentificatie op UPN i.p.v. e-mailadres
Tags: 2021.3.1, Amsterdam
Er is nu een config-setting die het mogelijk maakt om voor één van de volgende drie identificatiemogelijkheden te kiezen:
1. "Automatisch" - zoals het nu is: primair e-mailadres, met als fallback de UPN
2. "E-mailadres" - gebruik altijd het e-mailadres
3. "UPN" - gebruik altijd het UPN

79610 - Stuf adapter vraagservices geschikt maken voor desktop 5
Tags: 2021.3.1
De StUF adapter bied een services aan voor bevraging. Deze was al geschikt voor desktop 4.5 klanten maar werkt nu ook voor desktop 5.0 klanten.

Opgeloste bugs:
SVB
Sara - Massatelling voor PGB TR/ZVW wet.

Nieuwe functionaliteit:
-

Opgeloste bugs:
SVB
Door Sara verstuurde rapportages werden niet door octopus verwerkt. Dit is opgelost.

Nieuwe functionaliteit:
-

Opgeloste bugs:
SVB
Voor Sara konden sommige externe berekeningen niet worden geopend. Dit is opgelost.

Nieuwe functionaliteit:
-

Opgeloste bugs:
SVB
Voor Sara is het veld 'jaar_stratum_per_periode' uit het technisch bericht gehaald.

Nieuwe functionaliteit:
-

Opgeloste bugs:
SVB
Een user te provisionen wordt nu voortaan de e-mail claim gebruikt i.p.v. de UPN. Met als fallback de UPN indien de e-mail claim niet aanwezig is. Dit is verder niet relevant voor SVB.

Nieuwe functionaliteit:
-

Opgeloste bugs:
62190 - Stichtse Vecht
Batchdefinities: Kolomtype 'Documentlink' houdt geen rekening met DMS

62346 - Stichtse Vecht
In het 'Zaken' scherm wordt niet aangegeven dat er meerdere procedurestappen actief zijn

65990 - JZ, SVB
AA-koppeling: er worden te veel gegevens opgehaald en velden worden niet goed gevuld ACC Web onder edge

66029 - JZ, SVB
Het woonland (landcode) wordt niet overgenomen in de adressering - ACC Web onder Edge

Nieuwe functionaliteit:
57637 - Amsterdam
Ontwikkeling - Tekstfragmenten
Binnen Octopus kunnen er na documentgeneratie standaardteksten worden toegevoegd aan het document. Aan de linkerkant van het scherm komt een bibliotheek met handige teksten die gecategoriseerd zijn. Bijvoorbeeld teksten die horen bij het type document waar je mee bezig bent. Automatisch invoegen van het tekstfragment vanuit de browser naar Word is niet mogelijk, daarom is het een kopieer- en plakfunctie.
Omdat de lijst van tekstfragmenten af kan hangen van het documenttype, zal het zaakvenster bijhouden wat het documenttype is van het laatst geopende Word-document. Dit zal gebruikt worden om de lijst van tekstfragmenten op te vragen.
Het beheer van tekstfragmenten blijft (voorlopig) in Octopus Desktop.

57652 - Amsterdam
Ontwikkeling - Acties en knoppen loskoppelen van batchdefinities
In Octopus is het vanaf heden mogelijk acties van batchdefinities te scheiden. In het verleden zat een actie gekoppeld aan een enkele batchdefinitie. Wanneer er meerdere batchdefinities waren met dezelfde actie, moest de actie per batchdefinitie opnieuw gemaakt worden. Het is nu mogelijk los acties en los de batchdefinitie te definiëren. Vervolgens is het mogelijk één of meerdere acties aan batchdefinitie te koppelen.

57769 - Amsterdam
Ontwikkeling - PDF conversie dossier bij archiveren
Binnen Octopus is er een nieuw eventtype ontwikkeld dat op procedurestappen gezet kan worden, bijvoorbeeld op de archiveren stap. Dit event maakt Pdf bestanden van alle zaakdocumenten en voegt deze toe als archiefdocument.

65319 - SVB
Octopus Go - Afronden fase 1
Versie 2020.8.1 wordt opgeleverd met een nieuwe versie van de Octopus Go app. In deze versie zijn de testbevindngen vanuit TrueLime van de vorige versie opgelost. Diverse aanpassingen zijn aan de Api gemaakt ten behoeve van de nieuwe app. Te denken valt hierbij aan het ophalen van dossiers in handhaving- of zittingmodus en het synchroniseren van documenten. Deze app zal aangeboden worden aan gebruikers bij SVB om mee te gaan testen.

Opgeloste bugs:
SVB - Batchdefinities met verwijderde vragen in het filter resulteren in een foutmelding
Het samenstellen van het filter is verbeterd waardoor niet bestaande vragen genegeerd worden.

SVB - Batchdefinities met verwijderde vragen in de query resulteren in een foutmelding
Het samenstellen van de query is verbeterd waardoor niet bestaande vragen genegeerd worden.

Nieuwe functionaliteit:
-

Opgeloste bugs:
SVB - ZaakSync en ZaakSyncLog tabellen zijn niet goed meegekomen in de database update.
Bij het releasen van versie 2020.7.2 bleek dat de tabellen voor het offline syncen van zaken naar de app niet goed waren meegenomen. Dit is in deze versie hersteld.

Nieuwe functionaliteit:
-

Opgeloste bugs:
65011 - Den Haag BD
MP3-bestanden worden nu ook weggeschreven in Plato.

Veld betreft bij "Activiteiten" standaard anders vullen
Wanneer er geen relaties zijn zal voor het veld betreft de optie "Geen relaties" worden aangeboden en meteen worden ingevuld. Indien er wel relaties zijn, dan zal zoals voorheen de optie Alle relaties beschikbaar zijn en daarnaast een optie voor elke relatie van de zaak.

Bij de documentgeneratie kan ik geen velden uit de activiteit (waarin ik werk) in het document invoegen
Gegevens van de activiteit zijn nu beschikbaar voor documentgeneratie.

Vreemd gedrag bij notificatie scherm + multiselect
In het notificatie scherm kan nu een multiselect worden gedaan om meerdere notificaties tegelijk te voltooien.

Als ik "alleen lezen" rechten heb op een zaak, kan ik toch document aanmaken en toevoegen
Wanneer "alleen lezen" rechten zijn uitgedeeld op een zaak, kan de persoon geen documenten en activiteiten aanmaken/bewerken/verwijderen

Selectielijst wordt half getoond
In persoon zoekvenster werd de selectie lijst maar half getoond.

Als je bij een account een te lang kvk nummer invult krijg je een "undefined" error
Het invoerveld van een KVK nummer valideert beter op invoer.

CVP - Bij het toevoegen van een nieuwe zorgaanbieder verschijnt een error-melding
De fout die verschijnt bij het aanmaken van een nieuwe zorgaanbieder is opgelost.

CVP - Onderzoek - Verwijderen steekproefposten na foutieve import Failed

CVP - SARA: Fout in bericht (dubbele entry 'foutbevinding')
Fouten in het XML bericht m.b.t. sara zijn opgelost.

Nieuwe functiomaliteit:
CVP - Van het veld CVP aanbieder geen vrij veld maken maar een selectieveld
Het veld 'Cvp aanbieder' is nu een selectieveld geworden.

CVP - Cvp aanbieder moet direct onder beheerder staan.
Het veld 'Cvp aanbieder' is nu direct onder 'Instantiebeheerder' (voormalig 'Beheerder') geplaatst.

CVP - Tekst Beheerder’ aanpassen in Instantiebeheerder
Voor CVP is het label 'Beheerder' op het zorgaanbieder detailscherm aangepast naar 'Instantiebeheerder'

CVP - Bij bezoekfrequentie aangeven per jaar
Label voor zorgvorm en bezoekfrequentie is aangepast van 'Zorgvorm/Bezoek frequentie' naar 'Zorgvorm/Bezoekfrequentie per jaar'.

CVP - Er staat bezoekfrequenties. Dat kan Bezoekfrequentie zijn (s weghalen)
Het kopje 'Bezoekfrequenties' op het detailscherm van zorgaanbieder-/dienstonderdeel is aangepast naar 'Bezoekfrequentie'

CVP - Gegevens client Account en Wijk onzichtbaar maken
Voor CVP zijn de velden Account en Wijk onzichtbaar gemaakt op de cliëntkaart (personen detail).

CVP - Zaak wordt niet getoond bij 'Onderzoeken bijwerken'

Opgeloste bugs:
Vanuit tab relaties kan je niet doorlinken naar de relatie
Voorheen was het niet mogelijk om door te klikken via de naam uit de kolom "Relatie" uit het zaak detailscherm bij het onderdeel "Relaties". Nu is het mogelijk op een naam van een relatie te klikken waarna een detail venster geopend wordt van de betreffende relatie.

288747 - SVB
Geen deelpercentages vanuit Sara (PGB)
De xml berichten vanuit Octopus voor Sara voldoen niet aan het datamodel (v4 excelsheet). Deze is opnieuw afgestemd en aangepast.

Status Verdagen niet inzichtelijk op tabblad Algemeen
Voorheen werd geen verdagen statusinformatie weergegeven. Dit probleem is verholpen.

CVP
Urenregistratie toont niet alle items
Het uren overzicht toont nu weer alle items.

CVP - Batch definitie uren overzicht filtert niet op vertrouwelijkheid
Voor batchdefinities waarvoor als hoofdtabel "Uren" is gekozen werd het resultaat niet gefilterd op basis van vertrouwelijkheid. Voor deze batchdefinities wordt nu voortaan het resultaat gefilterd zodanig dat alleen die "Uren" regels worden getoond waarvoor de vertrouwelijkheid van de eigenaar van de "Uren" regel overeenkomt met een van de vertrouwelijkheid ingesteld waarden van de ingelogde gebruiker.

CVP - Dubbelklik in Geboekte uren batchdefinitie opent een defect scherm.
Dubbelklik op batchdefinitie met als hoofdtabel UREN opent nu het uren pop-up venster, voorheen werd hier het foutieve venster getoond. Indien de persoon geen autorisatie heeft voor de regel zal hiervan een melding worden getoond. De oorzaak van het tonen van het foutieve venster was dat voor batchdefinities met als hoofdtabel UREN er geen re-direct plaats vond naar het juiste scherm.

SVB - Filtering in angular overzicht scherm niet altijd beschikbaar
Voorheen was de filtering niet altijd beschikbaar. Nu is de filtering wel beschikbaar.

SVB - Filteren in vragen overzicht waarbij 'bevat niet' wordt gebruikt loopt vast
Voorheen ging het zoeken binnen sommige views in de grid kolommen met een "Bevat niet" filtering niet correct. Nu gaat het zoeken via de kolom filtering met een "Bevat niet" filter wel goed.

CVP - Er wordt geen notificatie verstuurd bij het toebedelen op de procedurestap (Bevinding #63010)
Voorheen werd er geen notificatie verstuurd bij het instellen van een behandelaar. Nu wordt er een notificatie verstuurd naar de persoon die gekoppeld wordt.

SVB - Bij het toevoegen van een relatie aan een zaak moet een relatiesoort 'Instantie' kunnen worden toegevoegd
Voorheen was het niet mogelijk om in het zaak detailscherm instanties aan een zaak te koppelen. Nu is het wel mogelijk om instanties als relatie aan een zaak te koppelen.

SVB - Bij het toevoegen van een relatie aan een zaak met relatiesoort 'Persoon' staan de acccounts zonder contactpersoon niet in de selectielijst
Voorheen was het alleen mogelijk om natuurlijke personen te selecteren bij het toevoegen van een persoon in het "Relatie" onderdeel binnen het zaak detailscherm. Nu is het mogelijk om elk account te selecteren die aanwezig is.

SVB - Progress indicator wordt niet meteen getoond bij overzichten die gebruik maken van de nieuwe Api
Voorheen werd er geen progress indicator weergegeven bij het openen van een overzicht wat met de Api werkt. Nu wordt een indicator weergeven van bij de start van een request.

SVB - Knop verwijderen is altijd zichtbaar ook als je er niet voor geautoriseerd bent
Voorheen werd de "Verwijderen" knop te allen tijde enabled bij selectie van een zaak uit het overzicht scherm. Nu wordt de "Verwijderen" knop enkel ge-enabled als de gebruiker over de juiste rechten beschikt. Er zaten geen rechten op de verwijderen knop in het zaakoverzichtscherm, omdat de rechten pas werden gecontroleerd wanneer de knop werd ingedrukt.

SVB - Corrupte link-verwijzingen worden niet getoond in digitaal dossier
Voorheen werd er geen validatie uitgevoerd op het bestaan van documenten tijdens het aanmaken van een zaak dat gebaseerd was op een andere zaak die voorzien was van documenten. Nu wordt er een validatie gedaan op het bestaan van de documenten die worden weergegeven in het documenten selectie popup venster tijdens het maken van een zaak dat gebaseerd wordt op een andere zaak.

SVB - Zoekveld bij scherm Onderzoeksdefinities ontbreekt
Voorheen was het niet mogelijk om te zoeken in het onderzoekdefinitie scherm. Nu is het wel mogelijk om te zoeken in het onderzoekdefinitie scherm.

SVB - Bij Activiteiten kan je geen document inslepen als er geen "documentsjablonen" zijn gekoppeld
Voorheen was het niet mogelijk om een bron te selecteren voor een te uploaden document bij een activiteit dat niet gekoppeld is aan een document type. Nu is het wel mogelijk om een bron te selecteren, als de activiteit niet aan een document type gekoppeld is.

SVB - Verkeerde "dropdown" bij koppelen documenttype aan een activiteittype
Voorheen was het niet mogelijk om in de documenten type dropdown van de documenten type popup te filteren. Nu is het wel mogelijk om te filteren in de documenten type dropdown.

SVB - Verkeerde "dropdown" bij koppelen verslag aan een activiteittype
Voorheen was er geen input filtering op de dropdown bij het koppelen van een verslag aan een activiteit type. Nu is de dropdown aangepast waardoor filteren wel aangeboden wordt,

SVB - VARLIST toont 0 als er niets is gekozen en een extra 0 in de keuzeopties
Voorheen kwam er automatisch een optie 0 in de dropdown tevoorschijn bij dropdowns in de processtappen die gegenereerd waren op basis van de VRLST en de VRLSTITM tabellen. Nu wordt er geen 0 optie toegevoegd en de optie op geen selectie te doen blijft behouden.

SVB - Bij een activiteit kan je geen "ingekomen" document koppelen
Dit probleem is verholpen.

SVB - Kolom 'Account' ontbreekt in grids Documenten en Relaties op zaak-detailvenster
Voorheen was het niet mogelijk om het account te zien dat gekoppeld is. Nu wordt ook de accountnaam van het gekoppelde account weergegeven.

CVP - Urenregistratie: Regioselectie bij Algemene urenregistratie is weggevallen
Dit probleem is verholpen.

CVP - Activiteiten: Urenregistratie ontbreekt en er zijn te veel velden
Bij het openen van een activiteit vanuit het activiteiten overzicht of activiteiten overzicht bij een zaak ontbraken de velden omtrent urenregistratie. Dit is opgelost. Aangezien deze velden klant specifiek kunnen zijn is dit scherm configureerbaar gemaakt zodat dit via Octopus beheer kan worden ingesteld.
Hierbij kan het volgende geconfigureerd worden:

 • Wat het label bij een invoerveld moet worden
 • Of een invoerveld "Alleen lezen" is of niet
  • "Alleen lezen" wordt overruled indien de gebruiker lid is van de groep die voor dit veld als "Bewerk" groep is geconfigureerd
 • Of een invoerveld "Verborgen" moet worden of niet
 • Of een invoerveld (tekstvelden) gemaskeerd moet worden wanneer een gebruiker "Support mode" heeft ingeschakeld.

Dit wordt ook doorgevoerd op het activiteiten overzicht.

SVB - Herhaal documentvariabele
Bij het gebruik van een herhaal documentvariabele werd alleen de eerst opgehaalde waarde in het document geplaatst. Nu worden alle opgehaalde waarden in het document gezet.

SVB - Waarde van "urgentieperiode" wordt niet goed weergegeven in een batchdefinitie
Voorheen werd het veld Urgentieperiode in een batchdefinitie overzicht met een speciale waarde van 1000 niet leeg gemaakt. Dit probleem is verholpen.

SVB - Bij het verplaatsen van een regel bij een batchdefinitie blijft de regel niet geselecteerd
Voorheen werd de rij selectie na het verplaatsen van de betreffende rij binnen het batchdefinitie onderdeel niet behouden. Nu wordt de geselecteerde rij ook na het verplaatsen geselecteerd.

SVB - Termijnenlijst niet te openen vanuit een batchdefinitie
Voorheen was het niet mogelijk om het urgentie pop-up detailscherm te openen in een batchdef overzichtsscherm. Nu is het wel mogelijk om het urgentie pop-up detailscherm in een batchdefinitie overzichtsscherm te openen.

SVB - De resultaten sectie van een batchdefinitie toont niet alle juiste "formats" van data
Urgenties en data werden niet goed weergegevens. Nu worden de urgenties en data wel goed weergegeven. Het resultaatscherm was eigenlijk alleen bedoeld om een preview van de records te tonen, zonder toegevoegde functionaliteit.

SVB - Zaakscherm - sectie activiteiten, lijst wordt niet ververst na bijvoorbeeld afronden activiteit
Voorheen werd de activiteitenlijst niet ververst. Nu wordt de activiteitenlijst ververst als een activiteit voltooid wordt.

Prioriteit vinkje bij een activiteit werkt niet
Voorheen werd de prioriteit waarde van een activiteit niet opgeslagen. Dit probleem is verholpen.

Verlaten van het zoekveld refresht de overviewgrid
Bij het verlaten van het zoekveld boven een overzichts grid ververst de grid. Hierdoor werkt de dubbelklik op een regel niet naar verwachting. Bij het verlaten van het zoekveld werd het filter toegepast op de grid waardoor de focus verloren gaat. Daarbij komt ook dat de data die je ziet op het moment van dubbelklikken niet de data hoeft te zijn nadat het filter is toegepast. Voortaan zal eerst met <Enter> of de Zoekknop de filtering opgegeven in het zoekveld moeten worden uitgevoerd.

De "niet-actieve" activiteiten kan je gewoon nog kiezen en lijst is niet gesorteerd
De niet actieve activiteiten waren nog steeds selecteerbaar en de selectielijst was niet gesorteerd. Beide problemen zijn verholpen.

Nieuwe functionaliteit:
CVP - Zorgaanbiederbeheerder toevoegen en gegevens bij zorgaanbieder beperken
De velden op het zorgaanbieder (diensten) scherm zijn nu instelbaar via het Octopus beheer. Hierbij kan het volgende geconfigureerd worden:

 • Wat het label bij een invoerveld moet worden
 • Of een invoerveld "Alleen lezen" is of niet
  • "Alleen lezen" wordt overruled indien de gebruiker lid is van de groep die voor dit veld als "Bewerk" groep is geconfigureerd
 • Of een invoerveld "Verborgen" moet worden of niet
 • Of een invoerveld (tekstvelden) gemaskeerd moet worden wanneer een gebruiker "Support mode" heeft ingeschakeld.

Dit wordt ook doorgevoerd op het zorgaanbieder overzicht.

CVP - Toevoegen gerelateerde zaken bij een zorgaanbieder
Voorheen was het niet mogelijk om gerelateerde zaken bij een zorgaanbieder te zien. Nu is het mogelijk om de gerelateerde zaken van een zorgaanbieder te zien.

CVP - Gegegevens clientkaart verminderen
De velden op de cliëntkaart zijn nu instelbaar via het Octopus beheer. Hierbij kan het volgende geconfigureerd worden:

 • Wat het label bij een invoerveld moet worden
 • Of een invoerveld "Alleen lezen" is of niet
  • "Alleen lezen" wordt overruled indien de gebruiker lid is van de groep die voor dit veld als "Bewerk" groep is geconfigureerd of als de gebruiker geautoriseerd is op de code "BRKPRS_F"
 • Of een invoerveld "Verborgen" moet worden of niet
 • Of een invoerveld (tekstvelden) gemaskeerd moet worden wanneer een gebruiker "Support mode" heeft ingeschakeld.

Dit wordt ook doorgevoerd op het cliënten overzicht en selectie schermpje voor cliënten.

CVP - Documenten registreren bij zorgaanbieder
Bij een afdeling (zorgaanbieder) kunnen documenten worden toegevoegd, bewerkt, gedownload en verwijderd

CVP - Opslaan van de zorgvorm en bezoekfrequentie
Om de verschillende afspraken met de zorgaanbieders te bewaken is het essentieel dat bij gehouden kan worden hoeveel bezoeken gedaan zijn en of dat in lijn is met de afspraak.
De bezoek frequentie wordt opgeslagen bij de zorgaanbieder in de vorm van een getal. Dit getal wordt gebruikt in latere rapportage om de bezoek locatie urenregistratie te vergelijken.

CVP - Regio instellen bij gebruiker instellingen
Mogelijk maken van het instellen van regio gebruiker instelling.

CVP - Optie 2: Toevoegen van type locatie werkzaamheden
Er zijn 2 categorien bijgekomen voor urenregistratie. Namelijk "Locatie administratie (VG)" en "Locatie administratie (PG)"

CVP - Het ophalen van regioinformatie uit VARLIST gereed maken
Bij het opgeven was het voorheen niet mogelijk om een keuzelijst waarden te laten geven op basis van een ander lijstje uit de database. Nu is het mogelijk om een dropdown de waarden te geven die afkomstig zijn uit een eerder geconfigureerd lijstje uit de database.

SVB - App - Web - Mijn offline zaken
Het synchroniseren van zaken naar de Octopus app was voorheen niet mogelijk vanuit Octopus web. Nu is het mogelijk om de offline gemarkeerde zaken in een popup "Mijn Offline zaken" te zien.

SVB - App - Web - Overzicht logging van gesynchroniseerde dossiers
Het is mogelijk de logging van de gesynchroniseerde documenten in te zien.

SVB - App - Web - Selecteren van dossiers voor de App
Het synchroniseren van zaken naar de Octopus app was voorheen niet mogelijk vanuit Octopus web. Nu is het mogelijk om vanuit Octopus web zaken te markeren voor offline synchronisatie.

SVB - AA - NEW Verzekeringen ophalen bij een persoon en vullen bij "besluiten per persoon"
Bij het koppelen van een persoon aan een zaak worden de verzekeringen van deze persoon uit AA opgehaald en alvast worden gekoppeld in het gedeelte "besluiten per persoon".

Primaire persoon rol bij een zaak vastleggen
Bij de relaties bij een zaak worden alleen de rollen en relatiesoorten getoond die zijn gekoppeld aan het zaaktype. Het beheer van deze koppelingen vindt plaats in Octopus Desktop.

Na het selecteren van een rol kan een relatiesoort worden gekozen, waarna de betreffende relatie kan worden geselecteerd. Indien dit is ingericht in Desktop, wordt ook de relatie in de zaak geupdated. Indien een maximum aantal relaties is opgegeven bij een rol, dan wordt een foutmelding getoond als dit aantal wordt overschreden.

Opgeloste bugs:
63080
Aanmaken van een bezwaar gebaseerd op een primair besluit werkt niet meer

60524
Ik krijg een foutmelding als ik een mail wil genereren om de betaalopdracht te mailen in Octopus web onder Edge.
Bij het versturen van een mail vanuit een zaak met bijlagen, kon Octopus voorheen niet overweg met decision punten binnen attachments. Nu worden decision punten nagelopen en uitgevoerd.

60825 - SVB
SARA - Veld 'te_onderzoeken_foutscenario' leeg kan zijn altijd aan het bericht toevoegen Het technisch bericht naar sara bevat soms niet het veld 'te_onderzoeken_fouscenario'.

60931
Totaalbedrag proceskosten wordt niet goed gevuld bij onvolledige invoer - ACC onder edge
Het actuele totaalbedrag van de proceskosten werd voorheen niet getoond. Na het wijzigen van bedrag werd het voorgaande totaalbedrag getoond. Nu wordt het totaalbedrag wel getoond na het aanpassen van één van de bedragen.
Reden: Een combinatie van factoren zoals de volgorde van de bedragen en bijbehorende hulpvelden in de inrichting samen met timing issues in javascript veroorzaakten dat actuele totaalbedrag niet correct werd getoond.

62696
Het gegenereerde document is geen PDF/A
De PDF conversie binnen octopus zal uit de DEFLTS ophalen of het PDF document met een bepaalde compliance zoals bijv. PDF/1A moet worden gemaakt.
Reden: De Octopus Web versie was nog niet voorzien van de functionaliteit om documenten om te zetten naar een pdf met een specifieke PDF/A compliance.

62727
Geprogrammeerde vaste waarden bij een afhankelijkheid werken niet
Geprogrammeerde vaste waarden werken nu ook. Zoals de NEXT1JAN+7Y bijvoobeeld.
Reden: Deze vaste waarde optie was nog niet geïmplementeerd in Octopus Web.

62773
Batchdefinitie met als hoofdtabel 'Medewerkers' kan niet doorgeklikt worden
Bij het maken van een batchdefinitie met als hoofdtabel "Medewerker" kan nu ook worden door geklikt op de resultaat regel.
Reden: Core en Web hanteren voor de entiteit medewerker verschillende benamingen.

63065
Strata staat standaard uit bij bestaande onderzoeksdefinities
Het menuitem strata in het onderzoeksdefinitiescherm is alleen zichtbaar wanneer het zaaktype gebruik maakt van vragenlijsten. Wanneer je echter een bestaande definitie opende, was het kopje altijd verborgen. Dit probleem is verholpen. Reden: Er was geen check bij openen van bestaande definitie.

64076
Weergave 'Gezien' icoon Notificaties Zaakdetailvenster wordt niet goed weegegeven
Bij het tonen van Notificaties in het zaakdetail venster is een kolom aanwezig genaamd "Gezien" die een indicatie geeft of de betreffende notificatie als gezien is gemarkeerd.
Reden: De reden voor het oplossen van deze bug is, dat de het markeer icoontje voor het aangeven of de notificatie gezien is niet werd weergegeven.

Nieuwe functionaliteit:
37329
AA - Statuscode (SVBterm: bijzondere code) statuscode bij start/eind van een zaak
Octopus zet een statuscode bij een start/eind van de zaak aan AApersonen binnen een zaak. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een SVB kluis

41084
Zaak ReadOnly - Beperkte autorisatie
Er is een nieuw recht "Zien" bijgekomen welke voor het submenu "Zaken" bij "Accounts" en "Personen" ook zaken laat zien waarvoor een gebruiker/groep het "Zien" recht heeft. Maar de zaak zelf kan dan niet geopend worden. Hierdoor kan wel worden vernomen dat er nog een zaak loopt bij de account of persoon zonder alle details vrij te geven van de zaak.

41364
AA - Interface - Octopus Gevalsbehandelingnummer (DMS scherm)
Wanneer bij het synchroniseren van documenten naar DSM wordt aangegeven dat er ook een gevalsbehandeling gemaakt moet worden, zal er een code naar AA gestuurd worden. Deze code wordt uit het betreffende zaaktype gehaald waarna er achter de code een "I" wordt toegevoegd.

60317
DOCGRID: Opslaan en ophalen instellingen documentgrid
Voorheen werden persoonlijke grid instellingen niet opgeslagen. Nu worden kolom instellingen met betrekking tot positie en breedtes opgeslagen, om na terugkomst weer toegepast te worden.Er is hiervoor geen smoketests.

60318
DOCGRID: Opslaan en ophalen instellingen zaakdetailscherm
Bij het openen van het detail zaakscherm werden de instellingen, m.b.t afmeting van het scherm, voorheen niet opgeslagen. Nu worden de instellingen per gebruiker opgeslagen, na het aanpassen van de scherm afmetingen, automatisch opgeslagen. De instellingen worden toegepast bij het openen van het zaak detailscherm.

60319
DOCGRID: Extra velden bewerken in documenteigenschappen
De velden documentnummer, document datum en dossiertype waren voorheen niet aanwezig in het documenten eigenschappen venster. Nu zijn de velden documentnummer, document datum en dossiertype zowel toegevoegd aan het document eigenschappen als aan het document toevoegen dialoogvenster. De document eigenschappen kunnen op gegeven worden bij het toevoegen van documenten, en onder de correcte omstandigheden bewerkt, en opgeslagen worden. Enkel, het dossiertype en het documentnummer worden als kolom in het documentoverzicht van de zaak weergegeven.

60320
DOCGRID: Kolommen toevoegen aan documentgrid
Voorheen werden de document eigenschappen dossiertype en documentnummer niet weergegeven. Nu worden deze document eigenschappen in het document overzicht weergegeven.

62179
AA - Kantoorcode
krijgen t.b.v. AA en DMS (techniek) Voor DMS en AA is soms nodig om de kantoorcode van de gebruiker te hebben. Dit wordt nu meegegeven met aanmelden in claims.

Opgeloste bugs:
56062 - Veld afdeling bij rechtbank is te klein
De lengte van het veld is verhoogd naar 80 karakters.

58119 - Na wissen filters, verdwijnen ook de grid instellingen
Na het wissen van de toegepaste filters op een overzichtsgrid blijven aanpassingen aan de kolom-layout bewaard.
Reden: Aanpassingen aan kolomvolgorde en/of -breedtes werde ge-reset bij wissen van het toegepaste filter.

59470 - Export van batchdefinitie gaat nog niet goed om met antwoorden op vragen
Bij exporteren van resulaten van een batchdefinitie werden de Ja/Nee kolommen geexporteerd naar True/False. Dit probleem is opgelost.
Reden: Er werd bij exporteren geen conversie gedaan voor de waardes.

60502 - Groeperen icoontjes bij batchdefinitie filter ontbreken
Ontbrekende icoontjes zijn toegevoegd.

60524 - Ik krijg een foutmelding als ik een mail wil genereren om de betaalopdracht te mailen in Octopus web onder Edge.
Bij het versturen van een mail vanuit een zaak met bijlagen, kon Octopus voorheen niet overweg met decision punten binnen attachments. Nu worden decision punten nagelopen en uitgevoerd.

60840 - SARA - Externe berekening aanmaken gaan allemaal fout
Het aanmaken van een externe berekening gaf steeds de foutmelding "kan externe berekening niet vinden". Ook een bestaande openen geeft deze melding. Dit is nu opgelost.
Reden: Dit was het gevolg van het upgraden van Octopus Core naar .Net Core 3.1. Dit was noodzakelijk omdat de oude versie uitgefaseerd wordt.

60926 - Instantie zonder "type instantie" verdwijnt uit de lijst.
Type instantie is verplicht bij het aanmaken van een nieuwe instantie. Bij aanmaken of wijzigen van een instantie wordt een begrijpelijke foutmelding getoond als de opgegeven (zoek)naam al bestaat bij een andere instantie.
Reden: Een instantie zonder type werd niet zichtbaar in de lijst van instanties en kon daardoor niet worden teruggevonden. Bij opgeven van een reeds bestaande (zoek)naam bij aanmaken/wijzigen van een instantie werd geen duidelijke foutmelding getoond.

61003 - Als een persoon als "relatie" aan een zaak is gekoppeld, dan verschijnt deze zaak NIET in de historie van de persoon
Zaken waaraan een persoon is gerelateerd worden getoond in het detailscherm van deze persoon bij "Zaken".
Reden: Het overzicht van zaken waaraan de persoon is gerelateerd werd niet gevuld

61016 - In het zakenoverzicht worden batchdefinitie filters getoond waar je geen rechten op hebt
In de filter dropdown worden uitsluitend actieve filterdefinities getoond waar de gebruiker rechten op heeft of eigenaar van de definitie is.
Reden: In de dropdown werden altijd alle filterdefinities getoond.

61237 - Aanpassingen gaan verloren zonder reden gesteld
Het vragen naar een bevestiging om door te gaan, waarbij aangepaste gegevens verloren gaan werd altijd toegepast bij het openen van stappen die voorzien waren van een dropdown. Nu wordt naar deze bevestiging enkel gevraagd wanneer data ook echt gewijzigd zijn.
Reden: Er was een nieuw type dropdown toegevoegd (met zoekmogelijkheid) en de software dacht hierdoor ten onrechte dat de data in het formulier gewijzigd was.

61385 - Activiteiten: Validatiemelding ontbreekt bij koppelen zaaktype aan activiteittype
Bij het opslaan van de popup "Zaaktype koppelen" wordt een duidelijke foutmelding getoond als de velden niet correct zijn ingevuld.
Reden: Er werd geen foutmelding getoond bij het niet correct invullen van het formulier.

61386 - Activiteiten: modal "zaaktype koppelen" wordt niet ge-reset na opslaan
Pop-up om een zaaktype toe te voegen aan een activiteitstype opent met lege velden.
Reden: Bij toevoegen van een nieuw zaaktype aan een activiteitstype waren de velden in de pop-up nog ingevuld als daarvoor al een ander zaaktype was toegevoegd of bewerkt .

61533 - BPP: Besluiten per persoon menu item onder zaak joined de personen niet correct
Bug fix in het ophalen van Besluiten per persoon.

61673 - Acticiteittypen worden niet goed gefilterd op zaaktype
Bij het aanmaken van activiteiten binnen het onderdeel zaak, werden voorheen alle activiteit typen getoond in de dropdown bij Actiteit type. Nu worden enkel de activiteit typen getoond die gekoppeld zijn aan het zaaktypen.

62353 - Pagina-balk vertoont inconsequent gedrag
De pagina balk van grids vertoonde inconsequent gedrag, met name bij het gebruik van jQuery Kendo grids. Nu is er een standaard.

62356 - Verwijderen van bijzondere fouten werkt niet
Foutmelding bij het verwijderen van een "bijzondere fout" opgelost.
Reden: Bij het verwijderen van een "bijzondere fout" trad een fout op en de geselecteerde "bijzondere fout" werd niet verwijderd.

Nieuwe functionaliteit:
23060 - AA - Zoekvenster maken voor zoeken in AA
Er is een extern zoeken scherm toegevoegd.

 • Indien geconfigureerd is dat extern zoeken beschikbaar is zal het scherm op te roepen zijn.
 • Het scherm kan worden opgeroepen vanuit het personen selectie scherm of bij de Relaties van een zaak.
 • Met het scherm kan er gezocht worden in een externe bron zoals. bijv. SVB-AA
 • Er kan gezocht worden op 4 manieren:
  • GVA nummer
  • Of Bsn
  • Of Postcode + huisnummer
  • Of Naam en geboortedatum (waarbij geboortedatum optioneel is)
 • Wanneer het scherm vanuit Relaties bij Zaak wordt aangeroepen moet er ook een Rol worden opgegeven. Ook kan een kenmerk worden opgegeven. Na het klikken op Toevoegen zullen deze 2 gegevens voor de geselecteerde personen uit het externe systeem, nadat ze zijn overgenomen in Octopus, worden gelinkt als relatie aan de zaak.
 • Wanneer het scherm vanuit het personen selectie scherm wordt aangeroepen dient er geen Rol of Kenmerk opgegeven te worden (kan ook niet). Na het klikken op Selecteren zal de geselecteerde persoon uit het externe systeem worden overgenomen in Octopus en vervolgens worden doorgegeven aan het aanroepende scherm.


33908 - Document direct kunnen printen
Bij een zaak is het mogelijk om meerdere documenten te selecteren en te printen. De geselecteerde documenten worden samengevoegd tot 1 PDF, welke dan geprint kan worden. Er kunnen documenten van verschillende (bijv.: .docx, .pdf, .png, etc.) door elkaar worden geselecteerd. Audio en video bestanden (bijv.: .wav, .mpeg, etc.) worden genegeerd. Hiervan wordt geen melding gegeven.

35157 - Opties bij starten zaak - Zaak gebaseerd op een andere zaak (zie bug 36829)
Gegevens van een afgesloten dossier kunnen worden overgenomen naar een nieuw dossier.

35160 - Generiek inzichtelijk maken van logging op een item/persoon
Dit is een generieke oplossing. Bij entiteiten waar dit is geïmplementeerd (bijvoorbeeld personen) wordt vastgelegd wie deze heeft aangemaakt, details heeft bekeken of gewijzigd of de entiteit heeft verwijderd.

35285 - AA - Het personen selectiescherm uitbreiden met zoeken op GVA en bij "niet gevonden" ook extern kunnen zoeken
Er kan nu ook gezocht worden op het GVA nummer (Clientnummer). Ook wordt er indien beschikbaar een knop getoond om extern te kunnen zoeken.

37327 - AA - Ophalen personen uit AA en aan zaak koppelen
Communicatie met de AA Mockservice en/of SVB-AA service is gerealiseerd.

37328 - AA - Periodiek bijwerken persoonsgegevens voor lopende zaken
Er is in de StUF adapter een instelbare taak "SyncPersonsSvbAA" bijgekomen die periodiek voor personen uit AA (= personen met clientnummer (gva nummer) ingevuld) met lopende zaken controleert of er wijzigingen zijn in persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is wordt de persoon in Octopus bijgewerkt met deze gegevens en wordt er in de zaak een notificatie voor de behandelaar gemaakt.

37330 - DMS - Het ophalen van documenten van een relatie uit DMS
Het is mogelijk DMS documenten van een persoon in het zaakdossier toe te voegen.

37331 - DMS - Het terugsturen van documenten naar DMS
Het is mogeljk om zaakdossier documenten naar het DMS te uploaden

37336 - Opties bij starten zaak - Documenten overnemen van "gebaseerd op zaak"
Bij het aanmaken van een nieuwe zaak die is gebaseerd op een bestaande zaak kunnen documenten van deze bestaande zaak worden geselecteerd, die vervolgens worden gekopieerd naar de nieuwe zaak. Tijdens het kopiëren van de documenten wordt de voortgang getoond.

37806 - Termijnen: Activiteiten bepalen ook de kleur (urgentie van de zaak)
Activiteiten hadden al in het totaaloverzicht, en binnen het zaakoverzicht een gekleurd vlaggetje. Daarbij was de kleur enkel afhankelijk van de ingestelde (dossier)termijn. Nu wordt de kleur, naast de ingestelde (dossier)termijnen ook bepaald aan de hand van de in activiteit type per zaaktype en het activiteit type zelf, waarbij de hoogste urgentie tussen de activiteit- en de termijninstelling als uitgangspunt voor de urgentie genomen wordt, inclusief de kleur van het vlaggetje. Als er een termijn is ingesteld voor het activiteit type per zaaktype, dan krijgt deze meer prioriteit dan de instelling van de activiteit type.

37807 - Termijnen: Termijnen zichtbaar vanuit het zaak overzicht
Bij het tonen van de zaak urgentie was het voorheen niet mogelijk om via het zaakoverzicht scherm te zien welk item ervoor gezorgd heeft dat een zaak een bepaalde urgentiecode gekregen heeft. Nu is het voor de gebruiker mogelijk om de urgentie items te zien via een popup dat met een klik op de urgentievlag wordt weergegeven.

41364 - AA - Interface Octopus - Gevalsbehandelingnummer (DMS scherm)
Wanneer bij het synchroniseren van documenten naar DSM wordt aangegeven dat er ook een gevalsbehandeling gemaakt moet worden, zal er een code naar AA gestuurd worden. Deze code wordt uit het betreffende zaaktype gehaald waarna er achter de code een "I" wordt toegevoegd.

44118 - DMS - Melden van nieuwe documenten bij een persoon in DMS (periodieke check)
Bij openen van notificatie met type DS02 wordt zaak detail scherm met de Relaties venster en menuoptie geopend.

44126 - DMS - Venster Zaaktype uitbreiden - sectie koppeling (Web)
Voor het zetten van statuscodes aan externe personen, kan met dit scherm ingevuld worden welke statuscodes gezet moeten worden en bij welk moment.

44135 - DMS - Handmatige synchronisatie van documentcontrole
Het is mogelijk om documenten tussen het DMS en zaakdossier uit te wisselen.
De BLI 37330 verteld de manier van ophalen van DMS documenten
En BLI 37331 gaat over het upload van DMS documenten.
Ook kan een preview van het document worden bekeken.

44139 - AA - Personenvenster alleen-lezen maken voor personen uit AA
Wanneer het personen venster wordt geopend en het GVA nummer (clientnummer) is ingevuld en de extern zoeken module is beschikbaar dan zullen overige velden alleen door een functioneel beheerder nog te wijzigen zijn.

47309 - Besluiten PP - Datamodel bepalen en database aanpassen
Database aanpassingen gedaan voor besluiten per persoon.

52599 - DMS - Venster zaaktype uitbreiden - sectie activiteiten (Web)

 • Bij het zaaktype beheer is op het detail scherm een sectie "Activiteiten" bijgekomen waar kan worden aangegeven of er verplicht bij bepaalde document acties een activiteit moet worden toegevoegd.
 • Bij het zaaktype beheer is op het detail scherm een sectie "Activiteiten" bijgekomen waar kan worden aangegeven welk type activiteit bij een document acties aangemaakt moet worden.


52602 - DMS - Automatisch activiteit aanmaken bij toevoegen document aan zaak
Wanneer bij een zaaktype is ingesteld dat er activiteiten moeten worden aangemaakt bij 4 document acties, dan zal op die momenten een voltooide activiteit worden aangemaakt welke gekoppeld wordt aan het betreffende document.
Het betreft hier de document acties:

 • Bij het verwerken van een opdrachtformulier (dit is voor nu uitgesteld)
 • Bij het overhalen van documenten uit het SVB/DMS naar de zaak documenten store
 • Bij het toevoegen door de gebruiker van documenten aan de zaak documenten store


52930 - AA - Personen formulier uitbreiden (UI) met de "basisgegevens" die uit AA komen
Het personen formulier heeft nu 3 adressen:

 • Adres (correspondentieadres)
 • Verblijf (verblijfsadres)
 • Inschrijving (woonadres)

Wijzigingen in het gedrag van het personen formulier:

 • De labels voor de velden worden nu gestuurd door de inrichting (veld BESCHRIJVING_NL uit DEFFLD) met een fallback naar resource bestand
 • Zichtbaarheid van de velden wordt nu gestuurd door de inrichting (veld BESCHIKBAARHEID='V' (=verborgen) uit DEFFLD) en zichtbaar indien niet geconfigureerd of een andere waarde dan 'V'
 • Alleen-lezen optie voor de velden wordt nu gestuurd door de inrichting (veld BESCHIKBAARHEID='L' (=lezen) uit DEFFLD) en bewerkbaar indien niet geconfigureerd of een andere waarde dan 'L'
 • Indien als BRP koppeling SVB.AA wordt gebruikt (geconfigureerd via web.config AppSetting "Octopus.ExternalSearchEnabled=true") dan is het scherm alleen lezen zodra het GVA nummer (CLIENTNUMMER) is ingevuld tenzij de gebruiker de functiecode 'BRKPRS_F' heeft.

Wijzigingen in overzicht Personen overzicht / Zaken overzicht:

 • De kolom titels voor de kolommen kunnen nu worden gestuurd door de inrichting (veld BESCHRIJVING_NL uit DEFFLD) met een fallback naar de default opgegeven kolom titel.
 • De kolommen zijn wat aangepast


57527 - Upgraden Angular CLI/Typescript + dependencies
Angular is geupgrade naar versie 9.

58013 - Opties bij starten zaak - Bijbehorende activiteit maken voor gekopieerde document van "gebaseerd op zaak"
Wanneer bij een zaaktype is ingesteld dat er activiteiten moeten worden aangemaakt bij 4 document acties, dan zal op die momenten een voltooide activiteit worden aangemaakt welke gekoppeld wordt aan het betreffende document.
Het betreft hier de document actie:

 • Bij het overnemen van documenten van de "gebaseerd op" zaak


60299 - Herhaal documentvariabele
Bij het gebruik van een herhaal documentvariabele werd alleen de eerst opgehaalde waarde in het document geplaatst. Nu worden alle opgehaalde waarden in het document gezet.

62168 - Batch Import - Controle op vragenlijst en strata overslaan bij bepaalde zaaktypes.
Bij het zaaktype is een vinkje opgenomen of een zaaktype vragenlijsten gebruikt. Wanneer dit niet het geval is, wordt de controle op vragenlijst en strata bij het aanmaken van een importdefinitie overgeslagen.
Let op!
Na release moet het vinkje voor OC bij steekproefposten aangevinkt worden.

Opgelost bugs:
57331 - Medewerkersfuncties worden ten onrechte in applicatiecache opgenomen.
Wanneer de gebruiker een medewerkerfunctie toevoegde, werd deze niet direct zichtbaar omdat deze in de applicatie cache was opgenomen. Dit probleem is verholpen. Toegevoegde functies zijn nu direct zichtbaar. Dit geldt ook voor aanpassingen (andere spelling) aan bestaande functies.
Reden: In het verleden is bij de implementatie besloten om vaste lijsten in applicatiecache op te nemen. Echter kan de lijst met functies tegenwoordig door de gebruiker aangevuld worden.

57321 - Documentinzienknop werkt niet
De document inzien knop op procedurestappen werkt weer (evenals de normale document knop op een procedurestap). De werking is wat aangescherpt en als volgt:

 • Indien het document gewoon bestaat dan wordt het document meteen geopend.
 • Bestaat het document niet, dan wordt er nog een controle gedaan:
  • of het om een inzien knop gaat
  • of het om een ingekomen document gaat
  • of de procedurestap regel nog actief is. Als dat zo is, dan wordt er een foutmelding getoond dat het document niet kan worden gevonden.
 • Anders gaat het process verder zoals voorheen, en dat is het genereren van het document.

Reden: Een combinatie van inrichting en werking van de knop maakte dat deze knop niet naar behoren functioneerde.

58154 - Twee lightboxen over elkaar bij verwerken ingekomen zaken
Bij het verwerken van inkomende zaken moeten de lightboxen voor besluiten en personen over de lightbox van de te verwerken inkomende zaak vallen. Dit is nu opgelost.
Reden: Er was geen correcte Z-index gedefinieerd.

58819 - Fout bij aanmaken zaak vanuit Inkomende Zaken
Bij het verwerken van een ingekomen zaak voor Stichtse Vecht zal de status pas veranderen wanneer deze daadwerkelijk "Verwerkt" of "Afgewezen" is. Zodoende blijft de ingekomen zaak tot dat moment altijd beschikbaar onder ingekomen zaken
Wanneer bij het verwerken van een ingekomen zaak niet alle velden worden ingevuld zal hiervan een foutmelding worden getoond

58849 - Downloaden document bij Inkomende zaak gaat fout
In de mapping voor Stichtse Vecht wordt nu voor ingeschoten documenten de bestandsnaam samengesteld uit de barcode + formaat.

57634 - Bij resultaten van batchdefinities, geen item geselecteerd, alle items worden 'verwerkt'
Deze bugfix lost het probleem op, waarbij dat alle zaken automatisch verwerkt werden terwijl er niets geselecteerd is. Nu dient de gebruiker een selectie te maken, indien dit niet het geval is zal er een waarschuwing getoond worden. Bij selectie van één of meer rijen, zal er gevraagd worden naar een bevestiging. De taal is afhankelijk op basis van de instelling; Nederlands of Engels.
Reden: Wanneer er geen enkele rij was geselecteerd, werden automatisch alle records verwerkt. Hier was geen controle op.

57953 - BCC geadresseerde in e-mail wordt niet afgeleverd
Indien bij het aanmaken van een email een geadresseerde in het BCC veld wordt opgenomen, wordt deze mail niet afgeleverd. Dit probleem is opgelost.
Reden: Bcc ontvangers waren niet gekoppeld aan het e-mailbericht.

58123 - Foutmelding bij toevoegen documenten
Wanneer de gebruiker één of meerdere documenten aan Octopus toevoegt en kiest voor opslaan, dan geeft Octopus een foutmelding, terwijl de bestanden wel opgeslagen zijn. Dit probleem is verholpen.
Reden: Het resultaat werd niet correct opgevangen, waardoor onterecht een foutmelding werd getoond.

58124 - Als ik gedingstukken toevoeg krijg ik een notificatie
De ingelogde gebruiker ontvangt niet langer een notificatie van documenten die door hem/haar zelf zijn toegevoegd.
Reden: Functioneel is het nooit zo gemaakt dat je zelf geen notificaties krijgt.

58153 - Batchdefinities - filter 'periode' mist enkele zoek-operators
Bij het aanmaken van een filter in de batchdefinitie ontbraken enkele operators (bvb groter dan of gelijk aan). Deze operators zijn aangevuld met de gangbare lijst van operators.
Reden: Periode is een nieuw type. Hier ontbraken de operators.

58575 - Signalen: Bij registreren nieuwe zaak, soms niet te zien dat het "signalen" invoerveld nog komt
Bij het wisselen van zaaktype wordt nu een overlay getoond, zodat er niet al op "toepassen" geklikt kan worden voordat de pagina volledig is geladen.
Reden: Er worden asynchrone calls gedaan en soms duurt het even voordat de dropdown gevuld is.

59192 - De adresopmaak in Octopus klopt niet als je zowel het veld huisnummer als het veld daarna vult. Octopus voegt deze velden bij de adressering ten onrechte samen zonder spatie. Gebeurt in de Acceptatie-omgeving zowel onder Chrome als onder Edge.
Wanneer de huisnummertoevoeging begint met een getal, dan wordt deze met een spatie van het huisnummer gescheiden.
Reden: Bij Nederlandse adressen bevat de toevoeging een letter, waardoor dit probleem nooit aan de orde is geweest.

59201 - Zoekveld binnen batchdefinities-resultaat werkt niet (meer)
Het zoeken van inhoud binnen de resultaten van een batchdefinitie (door middel van het zoekveld links boven in het scherm) werkte niet meer. Dit is opgelost.
Reden: Er werd ook in een numeriek ID kolom gezocht en dat ging niet goed.

59470 - Export van batchdefinitie gaat nog niet goed om met antwoorden op vragen
Bij exporteren van resulaten van een batchdefinitie werden de Ja/Nee kolommen geexporteerd naar True/False. Dit probleem is opgelost.
Reden: Er werd bij exporteren geen conversie gedaan voor de waardes.

60093 - Activiteiten - Standaard instructie en "opnemen in verslag" wordt niet overgenomen
Standaardinstructie en "opnemen in verslag" werden niet correct overgenomen. Dit probleem is verholpen.
Reden: Er zat een fout in de check op condities.

60656 - Activiteiten: Persoon wordt niet ingevoegd aan document
Relaties van type persoon kunnen worden ingevoegd in een document.
Reden: Het gebruiken van handmatige personen in documentgeneratie was nog niet geimplementeerd.

Inrichting
34072 - Tweede behandelaar kunnen koppelen vanuit zaakscherm
58444 - Meelezer Alias opnemen in batchdefinitie tabellen.
Infra
Geen aanpassingen.
Database wijzigingen
34697 - Batchdefinitie - Logical group operator kolommen toevoegen
43256 - Activiteittabel (opdrch) uitbreiden met diverse kolommen
57683 - Oplossen + DB script uitvoeren voor het corrigeren van kolomtype
57743 - Database update - Activiteit document ID toevoegen aan DDSystem
59033 - Lengte DOCUMENTNAAM in DOCLOG tabel verhogen naar 255.

Nieuwe functiomaliteit:
57534 - Code merge
In het verleden is er in meerdere code branches van Octopus gewerkt. Deze branches zijn nu gemerged naar een enkele development branche. Dit brengt eenmalig een groot risico met zich mee. Derhalve moeten alle releases extra goed getest worden.

58112 - Document inzien knop bij nieuwe zaken, extra fallback naar het DMS.
Bij het uitvragen van documenten voor een nieuwe zaak de document inhoud ophalen uit het ingeschoten bericht behorende bij het document. Indien dit bericht niet de document inhoud bevat zal deze nu uit het DMS worden opgehaald.

33902 - PDF-conversie
Het opslaan van documenten die niet meer gewijzigd kunnen worden was niet mogelijk. Nu is het voor de gebruiker wel mogelijk om een Word document om te zetten naar een PDF-bestand. Het is vervolgens mogelijk om een PDF in te zien. Daarnaast is het mogelijk om een PDF terug te draaien, waarmee opnieuw een Word document beschikbaar komt met de content van de PDF.

34072 - Tweede behandelaar kunnen koppelen vanuit zaakscherm
Het is mogelijk een tweede behandelaar (meelezer) aan de zaak te koppelen en deze ook in batchdefinities te gebruiken.

34073 - Bij mijn notificaties zie ik notificaties voor zowel de zaken waar ik eerste als tweede medewerker ben, zodat ik niets mis
Bij het aanmaken van een notificaties voor een toegewezen zaak werd voorheen enkel de behandelaar meegenomen. Nu wordt de meelezer meegenomen en krijgt ook deze gebruiker een notificatie zodat beide een eigen notificatie krijgen.

34093 - Overzicht van mijn zaken moet ook zaken tonen waaraan je als tweede behandelaar gekoppeld bent
Filters binnen een Batch definitie konden niet gegroepeerd worden. Nu kunnen filters binnen een Batch definitie wel gegroepeerd worden, door de filters te selecteren en de groepeer functie te activeren. Daarnaast is het mogelijk om de groep in het detail scherm in te stellen. Het is ook mogelijk om een groep op te heffen door de Groep opheffen functie te activeren. Het is alleen mogelijk om filters te verplaatsen met behulp van de Move functie die geen onderdeel uitmaken van een groep. Groepen worden ieder met een eigen kleur voorzien in het filter overzicht van de batch definitie. Het is nu ook mogelijk om meerdere filters te selecteren en te verwijderen.

34674 - Batch Import - Mapping actie - koppel aan behandelteam
Bij het aanmaken van een importdefinitie en bij uitvoeren van een importopdracht tijdens het aanmaken van een zaak, was het voorheen niet mogelijk om het Octopus behandelteam veld te mappen aan de behandelteam kolom in het CSV bestand dat geïmporteerd wordt. Nu is het mogelijk om bij het aanmaken van importdefinitie te kiezen voor de optie "Behandelteam" in de Actie kolom. Bij het uitvoeren van een importopdracht bij het aanmaken van een zaak zullen de team namen opgezocht worden. Als de behandelteam niet bestaat, zal er een foutmelding getoond worden. Als de behandelteam wel bestaat, zal het id van de betreffende behandelteam in de database opgeslagen worden.

35155 - Zaken relateren - Zoekfunctie toevoegen aan lightbox
Bij het relateren van een zaak aan een andere is het invoerveld voor het te relateren zaaknummer vervangen door een doorzoekbare lijst met zaken.

42739 - ACT - Overzichtsscherm activiteittypen (instellingen)
Via Instellingen is er een duidelijk overzicht zodat makkelijk kan worden gezien welke activiteittypen er zijn.

42788 - ACT - Detailscherm activiteittype - Algemeen
Per activiteittype kan een standaardinstructie worden vastgelegd. Deze instructie wordt opgebouwd middels de richtext editor. De instructie wordt gebruikt door de handhaver zodat het de uniformiteit wordt gewaarborgd bij uitvoeren van werkzaamheden.

42789 - ACT - Detailscherm activiteittype - tabblad zaaktypen/activiteittype
In het instellingen menu kunnen per activiteittype een of meerdere zaaktypen worden gekoppeld. Per gekoppeld zaaktype kunnen de verschillende urgentietermijnen worden ingesteld. Ieder zaaktype kan maar een keer aan hetzelfde activiteittype worden gekoppeld. Als alle zaaktypen zijn gekoppeld dan verschijn er een melding als op de knop "toevoegen" wordt geklikt.

42790 - ACT - Detailscherm activiteittype - sectie documenttype
Het is nu mogelijk om beschikbare documenttypen bij activiteitypen te beheren, er kunnen typen gekoppeld, en ontkoppeld worden, en er kan worden ingezien welke koppelingen al gemaakt zijn in het overzicht. Dit is terug te vinden onder instellingen, activiteittypen, en dan een activiteittype te selecteren in de lijst.

42791 - ACT - Overzichtsscherm Activiteiten (werkplek)
Op het overzichtscherm Acitiviteiten zijn nieuwe kolommen toegevoegd tbv. planning en gerelateerde personen

42793 - ACT - Activiteiten detailscherm - Algemeen
Detailscherm van activiteiten is vaan een modal veranderd naar een nieuw window. Er zijn velden toegevoegd, zoals:

 • Datumaangemaakt
 • Tijdaangemaakt
 • Aangemaaktdoor
 • Aangemaaktid

Deze worden automatisch gevuld als er een nieuwe activiteit wordt aangemaakt.

 • Geplandvoor
 • Geplandid
 • Uitgevoerddoor2
 • Uitgevoerd2id
 • Betreft
 • Betreftid

In de ribbon is de knop "Voltooien" toegevoegd. Als hierop wordt geklikt dan worden de velden Datumuitgevoerd, Tijduitgevoerd en Uitgevoerddoor automatisch ingevuld. Het hele formulier is daarna read-only.

42794 - ACT - Activiteiten detailscherm - sectie verslag
Het is nu mogelijk bij Activiteiten op het detail scherm, om ook een Verslag te laten genereren en deze op te slaan en bewerken via een word knop onder het menuitem 'Verslag'

42795 - ACT - Activiteiten detailscherm - sectie documenten
Het is nu mogelijk om bij activiteiten documenten bij te voegen, dit kunnen nieuwe documenten zijn welke door de gebruiker worden toegevoegd, of gegenereerde documenten, zoals ook bij Zaken.
De documenten welke zijn toegevoegd onder activiteiten zijn ook inzichtelijk vanaf het niveau van de bovenliggende zaak, en zijn daar ook inzichtelijk.

42796 - ACT - Activiteiten detailscherm - sectie log
Het is nu mogelijk om in te zien wie welke informatie heeft ingezien, bewerkt, aangemaakt, en verwijderd, rond activiteiten en bijbehorende documenten.
De te loggen activiteitvelden dienen te worden meegenomen in de configuratie waarna deze verschijnen in het menu 'Log' op een Activiteit. Inzage van activiteiten word altijd vastgelegd, ongeacht de configuratie.

45985 - Batch Import - Mapping actie - signaal en subsignaal
Bij het aanmaken van een importdefinitie en bij uitvoeren van een importopdracht tijdens het aanmaken van een zaak, was het voorheen niet mogelijk om de Octopus signaal en subsignaal velden te mappen aan de signaal- en subsignaal kolommen in het CSV bestand dat geïmporteerd wordt. Nu is het mogelijk om bij het aanmaken van importdefinitie te kiezen voor de opties "Signaal" en "Subsignaal" in de Actie kolom. Bij het uitvoeren van een importopdracht bij het aanmaken van een zaak zullen de signaal- en subsignaal namen opgezocht worden. Als de signaal en subsignalen niet bestaan in de database, zal er een foutmelding getoond worden. Als het subsignaal, dat het signaal als parent heeft, wel bestaat, zal het id van het betreffende subsignaal in de database bij de zaak opgeslagen worden. Daarnaast zullen de activiteiten van het subsignaal worden overgenomen.

45987 - Batch Import - Mapping actie - medewerker
Bij het aanmaken van een importdefinitie en bij uitvoeren van een importopdracht tijdens het aanmaken van een zaak, was het voorheen niet mogelijk om het Octopus behandelaar veld, ook wel medewerker, te mappen aan de behandelaar kolom in het CSV bestand dat geïmporteerd wordt. Nu is het mogelijk om bij het aanmaken van importdefinitie te kiezen voor de optie "Behandelaar" in de Actie kolom. Bij het uitvoeren van een importopdracht bij het aanmaken van een zaak zullen de team namen opgezocht worden. Als de Behandelaar niet bestaat, zal er een foutmelding getoond worden. Als de behandelaar wel bestaat, zal het id van de betreffende behandelaar in de database opgeslagen worden.

46016 - Besluiten PP - Zaakscherm - UI - Overzicht Besluit per Persoon
Via het menu-item "Besluiten per persoon" wordt een overzicht getoond van alle betrokken personen bij de betreffende zaak, waarvoor een besluit moet worden genomen. Zodra een persoon wordt geselecteerd dan verschijn in het onderste grid een overzicht van wetten die van toepassing zijn op het besluit. De volgende acties zijn mogelijk op de geselecteerde persoon:

 • Toevoegen/Genereren van een besluitdocument
 • Bewerken/Inzien van het besluitdocument
 • Converteren/Archiveren van het besluitdocument naar PDF-formaat
 • Gereed melden van het besluit
 • Heropenen van een gereed gemeld besluit (alleen met de juiste rechten)
 • Toevoegen van een onderwerp (svb: wet)

In het onderste grid kan een onderwerp (svb: wet) worden geselecteerd. Vervolgens kan men:

 • Resultaat, actie en reden selecteren
 • De onderwerp (svb: wet) verwijderen


46019 - Besluiten PP - Zaaktype - UI - Checkbox + Documenttype
Besluitvorming per persoon

 • Per zaaktype kan worden aangegeven of de functionaliteit "Besluitvorming per persoon" zichtbaar wordt bij een zaak van dat type
 • Per zaaktype, waarvoor de "Besluitvorming per persoon" functionaliteit is ingeschakeld, kan het documenttype van het besluit document worden geselecteerd


46307 - Besluiten PP - Zaakscherm - UI - Wet selecteren voor persoon (lightbox)
Bij een persoonsbesluit kunnen wetten worden toegevoegd die van toepassing zijn op het besluit. Met de button "Toevoegen" in de ribbon "Onderwerpen" kan een wet worden toegevoegd met optioneel een resultaat, actie en reden. De toegevoegde wet verschijnt in het onderste grid. Een al bestaande wet kan worden bewerkt (resultaat, actie en reden toevoegen of wijzigen) of verwijderd.

46314 - Besluiten PP - Keuzelijsten beheren - UI - Overzichtsscherm
Besluitvorming per persoon

 • Je kunt de keuze opties voor besluitvorming per persoon per zaaktype beheren (resultaten per wet)
 • Je kunt bij de resultaten beheren en (in)actief maken
 • Je kunt de acties bij een resultaat beheren en (in)actief maken
 • Je kunt de redenen bij een resultaat beheren en (in)actief maken


47314 - Besluiten PP - Zaakscherm - Besluit document genereren
Bij een persoonsbesluit kan, middels de knop "Toevoegen" in de ribbon "Besluit", een document worden gegenereerd dat in Word kan worden bewerkt. Het document wordt gebaseerd op het documenttype (sjabloon) dat bij het zaaktype is geselecteerd.

47315 - Besluiten PP - Zaakscherm - Besluit bewerken
Als een besluit is geselecteerd dan kan het bestaande document worden bewerkt middels de button "Bewerken". Zodra het document is geconverteerd naar PDF is het niet meer mogelijk om het te bewerken.

47317 - Besluiten PP - Zaakscherm - Besluit PDF rendering
Met de button "PDF" wordt het besluitdocument geconverteerd naar PDF-formaat. Hierna is het niet meer mogelijk om het document te bewerken.

47323 - Besluiten PP - Zaakscherm - UI - Lightbox vervolg selecteren vanuit gereed melden
Bij het gereed melden van een besluit PP dient er een vervolg te worden geselecteerd (o.a. gevalsbehandeling en/of strafrecht).

57026 - Besluiten PP - Zaakscherm - Gereedmelden van een besluit
Een geselecteerd persoonsbesluit kan gereed gemeld worden middels de button "Gereed". Er verschijnt een pop-up waarin een advies geselecteerd kan worden. Standaard staat deze op "Geen gevalsbehandeling". Een medewerker met de juiste rechten kan een gereed gemeld besluit weer openen met de button "Open".

57450 - Implementatiebeheer - In Octopus Web een OIB kunnen uploaden
Het uploaden van OIB bestanden was voorheen onmogelijk met Octopus web. Nu is het mogelijk om OIB bestanden te uploaden via de Octopus web interface.

57963 - Omschrijving van inkomende en uitgaande documenten verhogen in database
De lengte van OPMERKING in DOCIN en OMSCHRIJVING in DOCUIT zijn verhoogd naar 255.

58345 - Besluiten PP - Aanmaken en verwijderen
Besluitvorming per persoon

 • Bij het koppelen van een persoon aan een zaak (via relaties) wordt er een persoonsbesluit regel aangemaakt wanneer dit bij het betreffende zaaktype is geconfigureerd
 • Bij het ontkoppelen van een persoon bij een zaak (via relaties) wordt de persoonsbesluit regel weer verwijderd (wanneer deze niet gereed is). Is het besluit wel gereed, kan de relatie niet worden ontkoppeld.


58444 - Meelezer Alias opnemen in batchdefinitie tabellen.
Het was niet mogelijk de tweede behandelaar (Meelezer) te selecteren in een batchdefinitie. Dit probleem is verholpen met het inlezen van een nieuwe OIB.

58457 - Zaken relateren - Automatisch zaakrelatie toevoegen bij aanmaken "gebaseerd op zaak"
Wanneer een nieuwe zaak wordt aangemaakt, die gebaseerd is op een andere zaak, dan wordt er automatisch een zaakrelatie aangemaakt die zichtbaar is onder "gerelateerde zaken".

58812 - NEW Signalen - 2 extra velden voor planning per subsignaal
Aan het subsignaal zijn twee numerieke velden toegevoegd:

 • Maximum aantal dagen in voorraad
 • Maximum aantal dagen in onderzoek

Beide velden kunnen een waarde hebben tussen 0 en 9999. De standaard waarde is 0.

Voor overige vragen of problemen neem contact op met het Octopus team, wij helpen graag!

Wil jij ook met ons je processen "digitaal voor elkaar" inrichten?

Octopus is samen met onze klanten ontwikkeld tot een in te richten product. We bespreken graag hoe de mogelijkheden passen bij de behoefte van je organisatie of instelling.

 

Ben je benieuwd hoe een intensieve, maar vooral leuke samenwerking er uit ziet?

Blijf maandelijkse op de hoogte van het laatste octopus nieuws