Octopus helpt overheden om de burger centraal te stellen

Processen voor juridisch medewerkers

Meldingen en klachten

Bezwaar, Beroep, Hoger beroep

Voorlopige voorzieningen

Ingebrekestelling

Woo verzoeken

Schadezaken en aansprakelijkheidsstelling

Overige- en klantspecifiek

Functionaliteiten in Octopus

Taak-en zaakbehandeling

Termijnbewaking en notificatie

Procesinrichting en optimalisatie

Dashboards en rapportages

Documentcreatie en beheer

Werkvoorraad management

Archiveren en vernietigen

Onze diensten

Training

We verzorgen trainingen voor nieuwe en bestaande gebruikers.

Consultancy

Nieuwe klanten helpen we het optimaliseren van bestaande en nieuwe processen of werkwijzen.

Functioneel beheer

Onze functioneeel beheerders kunnen gedetacheerd worden binnen organisaties

Advisering

We helpen en adviseren in optimalisatie van werkwijzen vanuit onze jarenlange ervaring.

Klantenpanels

Onze klanten komen samen met ons bij elkaar om ervaringen en kennis te delen.

Frequent klantbezoek

Op frequente basis gaan we lang bij onze klanten voor evaluatie en het bespreken van nieuwe kansen.

Waarom een juridische oplossing naast het generieke zaaksysteem?

Bij overheden wordt in principe altijd gebruik gemaakt van een algemeen zaaksysteem. Dus waarom nog een extra oplossing voor de specifieke juridische zaken?

Een generiek zakensysteem kan alle bestaande honderden zaaksoorten verwerken en in de basis dus ook de zaken die betrekking hebben op het juridisch domein. In de praktijk wordt het echter lastiger als een zaak de basis ontstijgt.

Dit kan betrekking hebben op het aantal betrokkenen, de stakeholders, die volledig geïnformeerd moet worden en op relevante dossiers of stukken die bij een fase in de behandeling voorhanden moeten zijn.

Hiernaast zijn de wettelijke termijnen op alle communicatie en planningen van wezenlijk belang. Octopus zal een rechterhand blijven als een zaak zich in alle richtingen ontwikkelt. Juist daarvoor hebben onze klanten voor Octopus gekozen.

 

Case Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam is altijd al vooruitstrevend geweest met innovatie t.g.v. een hoge burgergerichtheid. Octopus wordt met name ingezet op de afdeling Juridische Zaken. Naast het zoveel mogelijk willen digitaliseren van fysieke documenten, was er ook de wens vanuit rechtspraak om alle dossiers voortaan digitaal aan te gaan leveren. 

Wil jij ook met ons je processen "digitaal voor elkaar" inrichten?

Octopus is samen met onze klanten ontwikkeld tot een in te richten product. We bespreken graag hoe de mogelijkheden passen bij de behoefte van je organisatie of instelling.

 

Ben je benieuwd hoe een intensieve, maar vooral leuke samenwerking er uit ziet?

Blijf maandelijkse op de hoogte van het laatste octopus nieuws