Door de inzet van Octopus is er meer tijd voor het geven van zorg

Ondersteuning en begeleiding vanaf je werkplek

Bovenstaande quote komt letterlijk van een klant. Professionals in de zorg besteden doorgaans veel tijd aan administratieve zaken die gepaard gaan met het leveren van die zorg. Verslaglegging en rapportage is belangrijk om op tijd de juiste voortgang en opvolging te kunnen doen, zeker als het werk wordt gedeeld of overgedragen.  

Samen met onze relaties hebben we Octopus zo ingericht dat het een optimale ondersteuning geeft op het gebied van een aantal onderwerpen: timemanagement, contractbeheer, meldingen en klachten. Het gehele proces administratieve proces in de zorg kunnen we efficiënt ondersteunen met Octopus. 

Functionaliteiten voor de zorg

Termijnbewaking en procesbewaking

Verslaglegging en status

Rapportages en dashboards

 

Werken aan 1 dossier met meerdere collega's

Taakverdeling en autorisatie

Overzicht en inzicht

Functionaliteiten voor de zorg

Termijnbewaking en procesbewaking

Verslaglegging en status

Rapportages en dashboards

Werken aan 1 dossier met meerdere collega's

Taakverdeling en autorisatie

Overzicht en inzicht

 

Onze diensten

Training

We verzorgen trainingen voor nieuwe en bestaande gebruikers.

Consultancy

Nieuwe klanten helpen we het optimaliseren van bestaande en nieuwe processen of werkwijzen.

Functioneel beheer

Onze functioneeel beheerders kunnen gedetacheerd worden binnen organisaties

Advisering

We helpen en adviseren in optimalisatie van werkwijzen vanuit onze jarenlange ervaring.

Klantenpanels

Onze klanten komen samen met ons bij elkaar om ervaringen en kennis te delen.

Frequent klantbezoek

Op frequente basis gaan we lang bij onze klanten voor evaluatie en het bespreken van nieuwe kansen.

Onze bijdrage

Octopus voor organisaties in de zorg

Omdat zorg niet alleen binnen de normale werkweken van 40 uur wordt geleverd, betekent dit vaak dat meerdere zorgverleners betrokken zijn bij 1 specifieke cliënt. Interne overdracht en feedback van hetgeen heeft plaatsgevonden moet dus beschikbaar zijn op 1 centrale plek. Het is dan belangrijk om een eenduidige werkmethode na te streven.  

Octopus kan hierin helpen omdat de cloud oplossing overal te bereiken is. Daardoor blijven documenten en andere informatie uniek. Door de logging op wijzigingen of aanvullingen is altijd terug te zien wie wat heeft aangepast of toegevoegd. 

De termijnbewaking in Octopus ontzorgt de medewerkers omdat precies wordt aangegeven wanneer een nieuwe of opvolgende taak moet worden gerealiseerd. 

Managers gebruiken Octopus om de werkvoorraad van medewerkers te kunnen zien en om nieuwe taken te kunnen toebedelen. De handige dashboards tonen direct de voortgang en werkdruk bij medewerkers of teams. Met 1 druk op de knop kunnen deze dashboards en achterliggende informatie omgezet worden t.g.v. rapportages en bijvoorbeeld jaarverslagen. 

Case AKJ

Het AKJ had tot het in gebruik nemen van Octopus een registratiesysteem wat lastig te beheren was. De code waarop het systeem gebouwd was, was niet altijd te doorgronden en doorontwikkeling daardoor kostbaar. Doorontwikkeling was wenselijk omdat het registreren gemakkelijk en efficiënt moet gaan. Uiteraard is het voor de cliënt nuttig dat alle informatie geordend en overzichtelijk bij elkaar gebracht kan worden aangezien dit ten goede komt van de kerntaken van zorgverleners. 

Wil jij ook met ons je processen "digitaal voor elkaar" inrichten?

Octopus is samen met onze klanten ontwikkeld tot een in te richten product. We bespreken graag hoe de mogelijkheden passen bij de behoefte van je organisatie of instelling.

 

Ben je benieuwd hoe een intensieve, maar vooral leuke samenwerking er uit ziet?

Blijf maandelijkse op de hoogte van het laatste octopus nieuws