Zo kunnen we je helpen

Het onderscheidend vermogen van Octopus is direct voelbaar omdat de software is gemaakt op verzoek van overheden. De jarenlange doorontwikkeling met en voor onze relaties draagt zorg voor elke zaak.

Wat kan Octopus voor je betekenen?

Wat kan Octopus voor je betekenen?

Dashboard en werkvoorraad

Octopus maakt de werkvoorraad van zaken en taken overzichtelijk. Het toebedelen en verdelen van openstaande taken aan medewerkers wordt voor leidinggevenden hierdoor eenvoudig gemaakt en elke medewerker heeft inzicht in de eigen taken.

Geldende termijnen en deadlines op taken worden duidelijk weergegeven en Octopus zorgt door notificaties dat alle taken ook op tijd kunnen worden gerealiseerd. Termijnen hoeven nooit meer overschreden te worden!

Inzicht en rapportage

Elke medewerker kan de werkplek in Octopus inrichten naar eigen wens. Getoonde kolommen kunnen gefilterd en gerangschikt worden om zo efficiënt mogelijk ondersteuning te bieden. 

Alle inzichten kunnen getoond worden in tabellen of grafieken. Door middel van slimme exportfuncties worden deze beschikbaar gesteld voor besprekingen, presentaties en bijvoorbeeld jaarverslagen

Documentcreatie en beheer

Communicatie met klanten wordt eenvoudig gemaakt door automatisch gegenereerde brieven en e-mails op basis van de specifieke taak die behandeld wordt. Hiernaast kunnen veel voorkomende zinsneden en tekst blokken uit een bibliotheek worden gehaald zodat eenduidige communicatie mogelijk is.

De verstuurde stukken worden automatisch naar het juiste dossier geschreven. In het logbestand is de historie terug te vinden van wat er op welk moment is toegevoegd of verwerkt. 

Communicatie met klanten

Octopus biedt de mogelijkheid om te communiceren met meerdere klanten. Het herkent de samenhang binnen inkomende post, clustert deze en kan vervolgens 1 reactie geven die uitgestuurd wordt naar alle betrokkenen. Zeker bij grote gelijkgestemde groepen levert dit veel tijdwinst op. 

Door middel van bulkverwerking kunnen binnen 1 dossier alle betrokkenen/ stakeholders worden geïnformeerd als er iets te melden is of bijvoorbeeld een veranderende planning. 

Wil jij ook met ons je processen "digitaal voor elkaar" inrichten?

Octopus is samen met onze klanten ontwikkeld tot een in te richten product. We bespreken graag hoe de mogelijkheden passen bij de behoefte van je organisatie of instelling.

 

Ben je benieuwd hoe een intensieve, maar vooral leuke samenwerking er uit ziet?

Blijf maandelijkse op de hoogte van het laatste octopus nieuws