logo

Zaaksysteem Octopus voor cliënten vertrouwenspersonen, Wet Zorg & Dwang

Het resultaat

Facts

Samenwerkend: Adviespunt Zorgbelang, Het LSR, Quasir en Zorgstem

Per jaar 1.000 locatiebezoeken

Octopus gebruik sinds 2020

Wet Zorg en Dwang

cvp-3

Zaaksysteem Octopus werd in 2020 door 4 samenwerkende CVP organisaties ingevoerd om hen te ondersteunen bij het werk van onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Bij aanvang werd gestart met een aantal basisfunctionaliteiten en daarna is Octopus verder uitgebreid om nog beter aan te sluiten bij het werk van de CVP Wzd.

De vraag

Er was behoefte aan 1 centraal systeem voor het verwerken van rapportages en het vastleggen van afspraken t.g.v. dossiervorming van cliënten. Omdat het een samenwerking betreft tussen meerdere organisaties en mobiele hulpverleners wilde men het op afstand kunnen benaderen, dus in de cloud.

De oplossing

Vanzelfsprekend zijn de processen binnen Octopus functioneel ingeregeld naar behoefte van de 4 samenwerkende CVP-organisaties.

Hiernaast is het mogelijk gemaakt om inkomende aanvragen en meldingen vanuit het cliëntenbestand op een ordentelijke manier te archiveren en behandelen.

Omdat Octopus in te richten is naar de wensen en processen van onze klanten, is het nu mogelijk gemaakt om de gewenste en bestaande werkwijzen nu op een moderne en efficiënte manier in te vullen en uitvoeren.

Octopus helpt niet alleen op je werkplek maar ook als je op locatie moet zijn.

Het resultaat

Ook tijdens de coronamaatregelen worden jaarlijks ca. 1.000 locatiebezoeken afgelegd en wordt contact gelegd met 1.000 zorgaanbieders. Octopus vult een centrale functie in bij het documenteren en archiveren van afspraken en rapportages. Ook worden vragen en klachten van cliënten en de betreffende vertegenwoordiger behandeld en geregistreerd in Octopus. Dit gebeurt conform de privacywetgeving.

Wil jij ook met ons je processen "digitaal voor elkaar" inrichten?

Octopus is samen met onze klanten ontwikkeld tot een in te richten product. We bespreken graag hoe de mogelijkheden passen bij de behoefte van je organisatie of instelling.

 

Ben je benieuwd hoe een intensieve, maar vooral leuke samenwerking er uit ziet?

Blijf maandelijkse op de hoogte van het laatste octopus nieuws