Wie helpen we met Octopus

Algemene- en specifieke processen zijn op maat voor elke branche in te richten. We zijn met name actief binnen overheid, semi-overheid en zorg.

Voor wie we werken?

Voor wie we werken

Overheden

Binnen overheidsinstellingen ondersteunen we met name de juridische afdeling. Octopus begeleidt de complexe taken en juridische zaken van intake naar afronding. Hierbij is stakeholder management vanzelfsprekend erg belangrijk.

Onze applicatie heeft binnen juridische zaken een unieke positie verworven in Nederland en vele duizenden zaken vinden hun weg door Octopus. 

Semi-overheden

Bij een groeiend aantal semi-overheden wordt Octopus ingezet op de juridische afdelingen en afdelingen binnen toezicht en handhaving.

De Octopus-App wordt gebruikt om op locatie te kunnen beschikken over relevante dossiers waar internet niet altijd voorradig is. Het is dan zelfs mogelijk om documenten te verrijken met tekst, beeld of geluidsbestanden. Synchronisatie vindt op een later moment plaats als internet weer mogelijk is. 

Organisaties in de zorg

Zorgmedewerkers besteden bij voorkeur zo veel mogelijk tijd aan het verlenen van zorg. Octopus helpt om administratie en verslaglegging te vergemakkelijken en te versnellen.

Natuurlijk wordt ook de mogelijkheid geboden om informatie te delen met collega’s wanneer er informatie moet worden overgedragen. Procesmanagement is een belangrijke element binnen onze software. 

Octopus in de praktijk

Wil jij ook met ons je processen "digitaal voor elkaar" inrichten?

Octopus is samen met onze klanten ontwikkeld tot een in te richten product. We bespreken graag hoe de mogelijkheden passen bij de behoefte van je organisatie of instelling.

 

Ben je benieuwd hoe een intensieve, maar vooral leuke samenwerking er uit ziet?

Blijf maandelijkse op de hoogte van het laatste octopus nieuws